Fiber från Mora stadsnät

Vi har stängt ner uteverksamheten för säsongen. Vi startar upp igen under maj 2023. Nu går det att beställa fiberanslutning i vårt nya system, se länken nedan.

PLATTFORMSBYTE I MORA STADSNÄT

Under veckorna 20 – 21 genomfördes ett plattformsbyte i fastigheter anslutna till Open Universe i Mora Stadsnät, det är nu slutfört.

PROBLEM MED DINA BREDBANDSTJÄNSTER?
Prova att starta om din utrustning.

Det gör du enklast genom att:
1. Dra ur strömkabeln ur din tjänstefördelare, TV-box och telefonidosa
2. Vänta 10 sekunder
3. Sätt därefter i strömkabeln igen

Om du fortfarande upplever problem med dina tjänster efter att utrustningen startats om, kontakta din tjänsteleverantör för felanmälan.

Mora stadsnät är det fibernät som Mora kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag.

Strategi och mål
Mora Kommun har beslutat att vi ska följa den nationella bredbandsstrategin. Där ett av målen är att 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.

Under de senaste åren så har Mora Stadsnät arbetat målmedvetet med utbyggnaden och kan nu konstatera att vi nu uppnår målet att erbjuda fiberanslutning till 98% av kommunens hushåll och företag