Aktiviteter, verksamheter för äldre

Dagverksamhet kan man beviljas om man har behov av sociala aktiviteter, bryta isolering i hemmet eller om en anhörig behöver avlösning. För att få dagverksamhet krävs ett biståndsbeslut. Ansökan görs hos en biståndshandläggare.

En vårdgivare sitter tillsammans med en äldre dam

Noretgårdens dagverksamhet

Noretgårdens dagverksamhet är en dagverksamhet för anhörigvårdare som behöver avlösning. Dagverksamheten är öppen måndag och onsdag, kl. 10.00-15.00.

Grindstugan

Grindstugan är en dagverksamhet för personer med demens som bor kvar i sina hem själva eller med någon som vårdar dem och behöver avlösning. Grindstugan är bemannad måndag-fredag.

Avgifter och resor

En avgift tas ut för matkostnad på 90 kronor per dag. Resor till och från kan ske med omsorgsresor.

Aktivitetssamordnarna

Aktivitetssamordnarnas målsättning är att skapa möjlighet till kommunens alla invånare att bryta isolering, skapa trivsel i gemenskap med andra genom ordnade aktiviteter och träffpunkter.

På våra trygghetsboenden finns varje vecka ett schema med olika aktiviteter. Det är bland annat aktiviteter som är ordnade av oss men här finns även aktiviteter som leds och anordnas av frivilliga och föreningar. Dessa aktiviteter är öppna för alla. Aktivitetssamordnarna finns på:

Måndag: Noretgården och Hanslinden
Tisdag: Stoltgården
Onsdag: Spanskgården

Utflykter kan ordnas i mån av tid.
Färdtjänstkort krävs.

Dagverksamhet som är riktad för anhörigvårdare, är förlagd på Noretgården måndagar och onsdagar. Här få du som anhörigvårdare tillfälle till egen tid samtidigt som din närstående får en trevlig dag tillsammans med andra.
Dagverksamheten på Noretgården kräver ett biståndsbeslut. Detta innebär att du behöver ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Du kan också vända dig till oss eller kommunens anhörigstöd, så hjälper vi dig att förmedla kontakten till biståndshandläggare inom ditt område.

Som frivillig hjälper du till att sätta guldkant i vardagen för de äldre i Mora kommun. Vill du komma med som frivillig i vår verksamhet? Hör av dig till oss, så får du veta mer.

Senast uppdaterad: 15 juli 2019