Anhörigstöd, avlastning

Du som hjälper eller känner oro för någon i din närhet räknas som anhörig och kan söka anhörigstöd. Även om du gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva avlastning och tid för dig själv.

Äldre par, mannen sjuk och kvinnan vårdar

Syftet med anhörigstöd är att stärka livskvalitén hos dig som vårdar och stöttar någon som behöver hjälp.

 • Verksamheten är kostnadsfri.
 • Vi arbetar under tystnadsplikt.
 • Vi dokumenterar inte.

Barn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som vårdar eller stödjer en närstående kan ha rätt till anhörigstöd från kommunen.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett syskon, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en vän, en äldre eller kanske en granne.

Din närstående kan till exempel vara någon som:

 • är sjuk under en längre tid,
 • har missbruksproblem,
 • har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning,
 • är i behov av omsorg.

Anhörigstöd i Mora kommun erbjuder:

 • Personal med kunskap och erfarenhet.
 • Råd, stöd och vägledning.
 • Familjebaserat anhörigstöd - ett sätt att stärka nätverket kring den som drabbats av en demenssjukdom.
 • Stödsamtal - medmänskligt samtal med anhörigkonsulent.
 • Anhörigvårdarkort - en trygghet för den närstående och den som vårdar om denne råkar ut för en akut olycka.
 • Seniorcafé Anhörigcenter - en träffpunkt där du bara kan vara, fika, få en pratstund och träffa andra anhöriga.
 • Anhöriggrupp - en möjlighet för dig att träffa andra i en liknande situation för att utbyta erfarenheter, få råd och hämta kunskap och kraft.
 • Öppna dörrar - diagnosbaserade träffar i samarbete med Orsa anhörigstöd.
 • Föreläsningar och informationsträffar.
 • Avlösning i hemmet - upp till 10 timmar fri avlösning i hemmet.

I Mora kommun finns det möjlighet för dig som vårdar eller ger stöd till någon närstående i hemmet att få avlastning genom att Mora kommuns avlösarteam går in och avlöser dig vid något tillfälle. Det är en möjlighet för dig att få känna dig trygg när du behöver lämna hemmet för till exempel inköp, läkarbesök eller rekreation för egen del.

Fri avlösning innebär att avlastningen är kostnadsfri, upp till 10 timmar per månad. Ansökan sker via kommunens anhörigkonsulent och bör göras senast fem dagar i förväg.

 

Vill du bli kontaktad av Anhörigcenter?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Observera att vi inte är tillgängliga under kvällar och helger.


Senast uppdaterad: 18 februari 2019