Aktiviteter som finns just nu

Kommunen har det övergripande ansvaret för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället. Vi stöttar dig utifrån dina förutsättningar och din vilja att integreras. Här ser du vilka aktiviter vi arbetar med just nu.

Mary är ett projekt som står för meningsfullhet, arbetsgemenskap, rehabilitering och yrkesstolthet.

Projektet syftar till att i samverkan med andra parter, så som Arbetsförmedlingen i Mora och Nodava bidra till att du som står långt från arbetsmarknaden snabbare ska komma ut i arbetslivet och få egen försörjning.

Detta vill vi göra genom att

  • producera och sälja möbler och husgeråd, så att möjligheten finns att inreda ett funktionellt och trivsamt hem med hjälp av återbrukat material.
  • utveckla tjänster där du som nyanländ känner att du gör nytta och att du blir socialt engarerad i samhället.

Metoden bygger på en kristen människosyn och använder sig av etablerade metoder och synsätt för att främja rehabilitering, egenmakt och personlig utveckling. Metoderna är inte unika. Det är helheten som är unik. Mary i Mora kommer att öka förutsättningarna för återbruk och återvinning.

För mer information kontakta:

Nyanlända som kommer till Mora har ofta med sig olika kompetenser och erfarenheter. Tyvärr ser vi ofta att dessa erfarenheter inte går att styrka här i Sverige. Detta medför att du har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Därför försöker vi tillsammans med dig hitta ett jobb eller en praktikplats så snart du har anlänt till Mora.

Ett arbete är en viktig del i din integrationsprocess för att du ska få känna att du gör nytta och få en meningsfull vardag. Men även för att du ska få tjäna egna pengar och få referenser och kontakter. Idag är detta en nödvändighet för att få en fast anställning.

Exempel på hur vi arbetar med detta
Många nyanlända har värdefulla idrottsliga kunskaper och en mängd erfarenheter med sig från sina hemländer, samtidigt som föreningslivet skriker efter ledare och tränare. Genom att skapa kontakter för de nyanlända i föreningslivet så ökar också de nyanländas kontaktnätverk. Med ett utökat kontaktnätverk och referenser från föreningslivet bör också den nyanländes kontaktnätverk på arbetsmarknaden förbättras betydligt, vilket kan påskynda individens etablering både i samhälls- och arbetslivet.

För mer information kontakta:

Vi arbetar tillsammans med Mora simklubb samt Orsa och Älvdalens kommuner för att få fler nyanlända att lära sig simma.

Via Mora simklubb arbetar vi för att höja din simkunnighet och samtidigt ge dig kunskap om vattensäkerhet och livräddning. Genom denna insats vill vi skapa bättre förutsättningar för din integration och även öka din kunskap om hälsa.

För mer information kontakta:

Detta är ett projekt i samarbete med Mora församling och de öppna förskolorna som handlar om att öka integreringen i samhället hos nyanlända som är föräldralediga.

Kommunen har under sitt arbete med nyanlända sett att du som kommer som nyanländ och är föräldraledig, stannar upp i din språkutveckling samt i din etableringen i samhället. Detta för att du ofta saknar ett naturligt sammanhang för att komma in i samhället, särskilt när det gäller språket. Dina möjlighet att helt eller delvis delta i svenska för invandrare (SFI) eller andra aktiviteter är ofta begränsade.

Via detta projekt ges du möjligheten till språkinlärning, nätverkande och kontakt med andra föräldrar som är etablerade invånare i kommunen. Vi arrangerar olika aktiviteter som till exempel föreläsningar och studiebesök.

För mer information kontakta:

Projektet riktar sig till dig som nyanländ och vill träffa svenska medborgare samt till etablerade svenskar som vill träffa nyanlända.

Syftet är att nyanlända ska få bättre möjlighet att integreras i samhället, skapa kontakter och samtidigt få kunskaper i svenska språket.

Senast uppdaterad: 10 april 2019