Få en språkvän

Projektet riktar sig till dig som nyanländ och vill träffa svenska medborgare eller till etablerade svenskar som vill träffa nyanlända. Syftet är att nyanlända ska få en bättre möjlighet att integreras i samhället, skapa kontakter och samtidigt få kunskaper i svenska språket.

Två personer fistbumpar med varandra. I bakgrunden syns två kvinnor med jihab.

Du ensam, som par, familj, tillsammans med en vän eller i grupp anmäler dig till vår samordnare. Utifrån dina/era önskemål, erfarenheter, intressen eller eventuella yrken matchar och sammanför vi dig med en språkvän. Efter ett första möte tillsammans med integrationssamordnaren sköter ni kontakten själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill.

Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidighet, öppenhet, nyfikenhet och respekt.

Efter en tid följer samordnaren upp om ni vill fortsätta eller avbryta kontakten eller möjligtvis få en ny kontakt. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och kan svara på frågor eller hantera eventuella problem på bästa sätt. Det kan bli en lång eller kort bekantskap, kanske blir ni vänner.

Vem kan få en språkvän?

Du som relativt nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla dig för att träffa en språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv och engagerad i en personlig kontakt med en svensk medborgare.

Vill du bli en språkvän?

Vill du träffa en språkvän?

Anmäl dig via formuläret nedan eller fyll i denna blankett.
Obligatoriska fält är markerade med *

Yes, I want to meet a språkvän (Swedish friend)

If you want to meet a språkvän/Swedish friend, please fill in this form and our co-ordinator will contact you. Required fields are marked *


Jag/vi är / I am/we are: * (obligatorisk)
Jag/vi är / I am/we are:

Jag/vi vill träffa / I/we want to meet: * (obligatorisk)
Jag/vi vill träffa / I/we want to meet:Har du familj och barn? / Do you have family with children? * (obligatorisk)
Har du familj och barn? / Do you have family with children?


Personuppgifter: * (obligatorisk)
Personuppgifter:

Senast uppdaterad: 11 april 2019