Frågor och svar om att bli en språkvän

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om att bli en språkvän.

Språkvän är ett sätt att träffa nya människor. Tillsammans med din nya vän lär ni er tillsammans nya saker om varandra och förhoppningsvis hur mycket ni har gemensamt. Som språkvän bidrar du till att göra en insats i den nyanländas integration samtidigt som du i mötet lär dig nya saker. Det kan till exempel vara om hur det är att komma som ny till ett annat land samt hur det kan vara att växa upp i ett annat land än Sverige.

Att underlätta en social integration för alla nyanlända och skapa mötesplatser människor emellan. Ett sätt att bygga broar mellan människor, förebygga fördomar och skapa ett samhälle där alla kan känna sig inkluderade.

Du som är etablerad i samhället och kan språket (infödd svensk eller med invandrarbakgrund) och vill göra en frivilliginsats på fritiden kan bli en språkvän. Du kan vara en person, en familj, en grupp eller ett företag/förening.

En person som nyligen har invandrat till Sverige kan anmäla sig för att träffa en språkvän. Det krävs endast att du kan lite svenska och vill vara aktiv/engagerad i en personlig kontakt.

Som språkvän engagerar du dig frivilligt/oavlönat på fritiden med att lära känna en ny person som nyligen kommit till Sverige. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra - träffas på en fika för att prata eller kanske prova på en ny fritidsaktivitet tillsammans.

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att vara språkvän. Ni deltar båda frivilligt/ideellt.

Det handlar inte om att lära en person hur myndigheterna fungerar utan om att umgås och ha roligt. Skapa ny kunskap och förståelse för olika kulturer och levnadssätt. Det ger en chans att hitta nya vänner samtidigt som man kan utvecklas som person.

Det första steget för att bli språkvän är att fylla i en anmälningsblankett eller formuläret för att visa ditt intresse.

Utifrån dina/era önskemål, erfarenheter, intressen eller eventuella yrken matchar och sammanför vi er. Du blir kontaktad, och får information om en person som du ska träffa tillsammans med samordnaren. Efter ett första möte tillsammans med integrationssamordnaren sköter ni kontakten själva på fritiden, så länge och så ofta ni vill. Kontakten är frivillig och bygger på ömsesidighet, öppenhet, nyfikenhet och respekt.

Efter en tid följer samordnaren upp om ni vill fortsätta eller avbryta kontakten eller möjligtvis få en ny kontakt. Samordnaren kan alltid kontaktas vid behov och kan svara på frågor eller hantera eventuella problem på bästa sätt. Det kan bli en lång eller kort bekantskap, kanske blir ni vänner.

Så länge båda parter vill att den ska pågå.

En del träffas för att umgås och prata. Det kan vara allt ifrån att fika till att utföra en idrottsaktivitet tillsammans, kanske utifrån gemensamma intressen. Det är ni som bestämmer – tillsammans.

Matchningen kan ta olika lång tid, allt från veckor till månader. Hur lång tid beror på flera saker när vi inte har deltagare med samma önskemål som dina. Det är mycket som ska stämma överens.

Ingen matchning är den andra lik. Generellt är det beröringspunkter mellan er, mellan era önskemål, erfarenheter och intressen som styr vem man sammanförs med.

`

Senast uppdaterad: 10 april 2019