Ansök om hjälp

Du kan söka hjälp åt dig, din familj och ditt/dina barn. Vänd dig till Barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp. En utredning öppnas alltid när familjen själv önskar stöd och utredningen mynnar ut i ett förslag till beslut och insats.

I en utredning ska barnet, ungdomen och familjen alltid vara delaktiga. För att få en uppfattning om barnets situation har socialtjänsten rätt att kontakta dem som kan ha viktig information. En utredning ska vara avslutad senast inom fyra månader. Den ska enligt lag inte göras mer omfattande än vad som krävs för ett beslut. Därför kan den också vara avslutad efter betydligt kortare tid.

Socialtjänsten erbjuder stöd och hjälp till familjer med barn (0-20år). Vi har öppna verksamheter för dig som vill utvecklas som förälder. Vi ger även stöd till barn, ungdomar och familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Detta kan ske genom vårt familjeteam eller andra öppna insatser som till exempel kontaktfamilj eller kontaktperson.

Här kan du läsa mer om:

Ibland händer det att barn och ungdomar av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, och de kan då få bo hos en trygg och stabil familj för en kortare eller längre tid. Ibland kan ungdomar behöva bo en period på ett hem för vård eller boende (HVB-hem).

I vissa mycket allvarliga fall kan socialtjänsten föreslå beslut mot vårdnadshavares och barns vilja för att barnen ska få det skydd eller den vård de behöver. Besluten fattas då i Förvaltningsrätten, där alla parter företräds av juridiska ombud.

Kontakt vid frågor

Har du ytterligare frågor om vad som händer vid en utredning eller om våra insatser. Kontakta socialtjänstens reception och be att få prata med barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp.

Senast uppdaterad: 30 september 2019