Misstanke om barn som far illa

Det är viktigt att vuxna reagerar när barn far illa. Om du oroar dig för att ett barn far illa kan du ta kontakt med oss och berätta vad som oroar dig.

Du behöver inte vara säker på att det är så illa som du misstänker, utan du kan kontakta socialtjänsten utifrån den oro som du har. Är du osäker kan du också säga att du vill rådfråga anonymt kring ett barn som du oroar dig för.

Vem ska jag ringa?

Ja, som privatperson kan du vara det. Om du vill vara anonym ska du inte uppge ditt namn när du kontaktar oss. Tänk på att om du anmäler via e-post så blir du inte anomyn, då ditt namn står som avsändare. Vi tycker dock att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn. Om vi vet ditt namn och du ändå vill vara anonym måste vi göra en prövning av risken att lämna ut ditt namn när den som blivit anmäld begär att få veta det. Beslutet att hemlighålla anmälarens namn går att överklaga. Skälen för att inte tala om vem som anmält ska vara starka: allvarlig risk för hot och våld.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskola, skola och sjukvård har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma. Personal kan dock anonymt ringa och rådfråga inför eventuell anmälan om man är osäker på något.

I de fall vi anser att det finns anledning att undersöka saken vidare påbörjar vi en utredning. Vi pratar då med barnets vårdnadshavare, barnet och personer som har information som kan vara viktiga för utredningen.

Mycket sällan leder en anmälan till ett omhändertagande av barnet. Vi försöker i stället hjälpa och stötta föräldrarna och stärka det som redan fungerar bra i familjen.

Senast uppdaterad: 10 september 2020