Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Välkommen att kontakta oss på familjehemsgruppen, eller fyll i formuläret på denna sida.

Vem kan bli ett familjehem?

Du behöver inte ha någon formell utbildning för att bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag. Det är dock viktigt att du har tid, plats och framför allt intresse och engagemang för ytterligare en familjemedlem.

Du kan vara gift, sambo, ensamstående eller leva i ett samkönat förhållande. Med eller utan barn, du kan bo på landet eller i stan, i villa eller lägenhet. Du kan komma från Sverige eller från något annat land. Ditt hem måste vara tryggt och det är viktigt att ni har stabila relationer i din familj, oavsett hur den ser ut. Hela familjen måste vara överens och vilja ta emot ett barn eller ungdom i sitt liv.

Vem kan bli en kontaktfamilj?

För att bli kontaktfamilj behöver du inte någon särskild utbildning eller andra meriter, intresse, tid och ork räcker långt. Det är en fördel om du har erfarenhet av barn. En utredning görs för att bedöma resurser och matcha med rätt barn. Familjehemsgruppen utreder dig genom besök, gör hembesök och talar med referenter och tar uppgifter från social- och polisregister.

Vem kan bli en kontaktperson?

För att bli kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. Du ska bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson och därför görs en utredning, där det ingår ett samtal med dig samt registerkontroll hos polis och socialtjänst. Du ska vara minst 18 år och tycka om att vara med andra människor och vara intresserad av hur andra har det. Samtalet med dig krävs för att se vem du är och vad du är intresserad av för att kunna matcha med rätt barn/ungdom.

Blankett för intresseanmälan

Vanliga frågor och svar

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. När ett barn eller en ungdom inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem som tidigare kallats för fosterfamilj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende, andra bor där under en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Skälen till att barnet behöver komma hemifrån varierar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. De flesta familjehemsplaceringar sker på frivillig grund, men även enligt Lagen om vård av unga (LVU)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar utan ett komplement.

Barnets föräldrar förlorar inte den juridiska vårdnaden om sitt barn under placeringstiden och är även underhållsskyldig. Det innebär att vårdnadshavaren har rätt att bestämma över sitt barn när det gäller exempelvis skolgång, läkarvård eller barnpsykiatrisk behandling och ska också betala underhåll efter sin förmåga.

Familjehemmet ansvarar för den dagliga omvårdnaden av barnet och det är viktigt med ett gott samarbete mellan föräldrar, familjehem och socialtjänsten för att det ska bli så bra som möjligt för barnet.

För att få ett uppdrag som familjehem ska man som intresserad familj genomgå en generell familjehemsutredning. I ett första skede får man lämna sitt samtycke till att socialtjänsten får begära registerutdrag från bland annat polis-, social- och kronofogderegister. Efter det följer intervjuer med familjen och inhämtande av referenser. När det sedan blir aktuellt att ett barn ska placeras utanför sitt eget hem fattar socialnämnden beslut om att din familj får medgivande att ta emot just det enskilda barnet/den ungdomen.

Att vara familjehem är ett uppdrag och familjehemmet tar emot en omkostnadsersättning (för mat, bostad, kläder, fickpengar, resor med mera), och en arvodesdel som är beskattningsbar och både sjukpennings- och pensionsgrundande. Ersättningen baseras på barnets/ungdomens ålder och uppdragets svårighetsgrad.

Både barnet, vårdnadshavare och familjehemmet har kontinuerlig kontakt med socialsekreterare. Barnet och vårdnadshavare har kontakt och återkommande uppföljning med egen barnsekreterare medan familjehemmet har en familjehemssekreterare. Familjehemmen erbjuds även utbildningar och handledning efter behov.

Storleken på bostaden spelar ingen roll men det är viktigt att det placerade barnet/ungdomen kan få ett eget rum. Syskon kan eventuellt dela rum.

En pensionär kan absolut ha ett familjehemsuppdrag men det är viktigt att kontrollera med försäkringskassan så att arvodesdelen av ersättningen inte påverkar pensionen.

Vilket barn/ungdom som ett familjehem ska ta emot är en viktig diskussion mellan socialtjänstens familjehemssekreterare och det blivande familjehemmet. Alla måste vara överens om att just detta barn/ungdom passar i just denna familj. Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen. Man brukar som regel undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder, för att undvika eventuella upplevelser av konkurrenssituation.

Samma krav gäller som för alla familjehem men det ställer särskilda krav på en öppenhet för flyktingfrågor och en förståelse för de kulturella skillnader som kan finnas mellan till exempel familjehemmets vanor och de vanor som ungdomen har med sig från sitt hemland. Det är också ett spännande och berikande uppdrag för en familj.

Senast uppdaterad: 30 september 2019