Separation, skilsmässa

När man lever ihop blir det ibland problem i förhållandet. För en del blir det mer djupgående kriser och man frågar sig om man vill fortsätta att leva tillsammans. När föräldrar separerar innebär det en stor förändring för hela familjen.

En hand med en ring som är på väg av

Familjerätten

Om ni i samband med eller efter en separation har problem att enas om hur ni ska bestämma kring ert barn kan ni i första hand vända er till familjerätten, som genom stödsamtal eller samarbetssamtal kan hjälpa er att hitta former för att kunna samarbeta kring barnet. Det är barnets bästa och behov som är i fokus för samtalen. Det kan handla om frågor kring vårdnad, boende, umgänge och barnets försörjning.

Familjerådgivning

Om ni i första hand behöver hjälp att prata om er vuxenrelation inför eller efter en eventuell separation så kan ni söka hjälp hos familjerådgivningen.

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020