Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet. Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städning och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem.