Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Ledsagning

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, tillexempel på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan du få hjälp av en ledsagare.

En kvinna leder en äldre dam som sitter i en rullstol

Ledsagning

Syftet med ledsagning är att bryta den isolering som äldre och funktionshindrande kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinsatser, då detta normalt sett är regionens ansvar (sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster).

Följeslagare

Ledsagning innebär i regel endast hjälp med förflyttningen från en punkt till en annan. Om du dessutom behöver hjälp under själva aktiviteten kan du ha rätt att få hjälp av en följeslagare.

Så ansöker du om ledsagning eller följeslagare

Du ansöker om stöd och insatser hos vår biståndshandläggare vid Norra Dalarnas Myndighetsservice. De utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Senast uppdaterad: 20 juli 2020