Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Information om coronaviruset på olika språk

Här hittar du information och filmer om coronaviruset och vad du kan göra för att minska smittspridningen på flera olika språk.

Mora kommun har tagit fram filmer om coronaviruset på olika språk. I filmerna berättar våra medarbetare från integrationsenheten om vad som gäller för dig som bor i Mora. Sprid gärna filmerna till dem som kan behöva informationen!

Skärpta allmänna råd i Dalarna

Smittspridningen fortsätter öka i Dalarna. Folkhälsomyndigheten har därför tillsammans med Dalarnas smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa de allmänna råden i länet. Råden innebär bland annat att avstå fysisk kontakt med människor utanför det egna hemmet, avstå från inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå och att jobba hemifrån så långt det är möjligt.

De skärpta råden för Dalarna gäller från 12 november till och med den 10 december 2020, men kan förlängas. Alla boende och besökare i länet behöver ta ansvar för att följa de nya råden.

Information om de skärpta allmänna råden på andra språk:

Information om covid-19 från andra myndigheter

Filmer

Länsstyrelsen har informationsfilmer om coronaviruset på flera språk.

Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bett företrädare för olika trossamfund (bland annat imamer, rabbiner och präster) att informera om coronaviruset i samband med religiösa högtider på olika språk.

Affischer

Folkhälsomyndighetens affisch om god handhygien finns på flera olika språk:

Telefonstöd till asylsökande och flyktingar

Är du asylsökande eller flykting och har frågor om coronaviruset kan du ringa Region Dalarna på telefon 0243-49 76 31. Telefonen är öppen vardagar klockan 9-11 och 13-15.

Nationell telefontjänst på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska
Du som har allmänna frågor om coronaviruset, och talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska, kan också ringa telefonnummer 08-123 680 00.

De som svarar på frågorna arbetar som hälsokommunikatörer på Transkulturellt centrum i Stockholms län. Telefontid vardagar mellan klockan 9-12 och 13-15.

Ring 1177 för sjukvårdsupplysning
Har du allvarliga symptom och vill prata med sjukvården ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad: 17 november 2020