Information om coronaviruset på olika språk

Här hittar du information om covid-19 och vad du kan göra för att minska smittspridningen på flera olika språk.

Samlad information om covid-19

Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter) har samlat sin information om covid-19 utifrån språk. Där kan du enkelt välja ditt språk och läsa all deras information som finns översatt på det språket. Folkhälsomyndigheten har också filmer på flera olika språk.

Vaccination mot covid-19

Provtagning av covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du information om provtagning av covid-19 på olika språk. Där hittar du också en film som förklarar hur länge du ska stanna hemma om du är sjuk, filmen finns översatt till arabiska, engelska, farsi, somaliska och tigrinja.

Religion och trossamfund

Myndigheten för stöd till trossamfund har information som berör hur bland annat religiösa högtider och andlig vård påverkas av covid-19. Informationen finns på olika språk och berör olika religioner.

Kom igång med digitala betalningar

Under pandemin finns det ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. Länsstyrelsen har därför tagit fram enkla manualer på flera språk för Android och iPhone.

Filmer

Informationsverige.se har samlat olika myndigheters informationsfilmer om covid-19 på olika språk. Det finns bland annat filmer om provtagning, hur länge du ska stanna hemma om du är sjuk och hur du ska göra om du behöver komma i kontakt med sjukvården.

Folkhälsomyndigheten har flera olika filmer om vaccination mot covid-19. Många av filmerna finns översatta på flera språk.

Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har bett företrädare för olika trossamfund (bland annat imamer, rabbiner och präster) att informera om coronaviruset i samband med religiösa högtider på olika språk.

Myndigheten för stöd till trossamfund, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folkhälsomyndigheten har bett företrädare för olika trossamfund (bland annat imamer, rabbiner och präster) att informera om vaccin mot covid-19 på olika språk.

Affischer

Telefonstöd till asylsökande och flyktingar

Är du asylsökande eller flykting och har frågor om coronaviruset kan du ringa Region Dalarna på telefon 0243-49 76 31. Telefonen är öppen vardagar klockan 9-11 och 13-15.

Nationell telefontjänst på arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja och ryska
Du som har allmänna frågor om coronaviruset, och talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja/amarinja eller ryska, kan också ringa telefonnummer 08-123 680 00.

De som svarar på frågorna arbetar som hälsokommunikatörer på Transkulturellt centrum i Stockholms län. Telefontid vardagar mellan klockan 9-12 och 13-15.

Ring 1177 för sjukvårdsupplysning
Har du allvarliga symptom och vill prata med sjukvården ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2021