Så kan du bidra

Det är många som hör av sig och vill vara med och bidra till att våra nyanlända medborgare ska få en bra integration. En av de viktigaste insatserna du kan göra är att bjuda in och öppna upp dina egna sociala nätverk. På den här sidan får du några tips om vad du som bor i Mora kommun kan göra