Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt eget eller anhörig/väns problematik kan vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.

En kvinna tittar ut genom ett regnigt fönster

Hur går det till?

  1. Vänd dig till socialförvaltningens reception och be att få prata med en socialsekreterare som arbetar med missbruk/beroende.
  2. En tid för ett personligt besök till en socialsekreterare kommer att erbjudas inom två veckor. Du kommer få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med.

Vad finns det för hjälp?

Om du tillsammans med din socialsekreterare kommer fram till att du behöver annan hjälp än Fridhems öppenvård finns alternativ. Exempel på detta kan vara personligt stöd, behandlingshem, boende med stöd, hjälp att sköta ekonomin och hjälp i kontakt med andra instanser.


Du som är anhörig

Vänd dig till socialförvaltningens reception och be att få prata med en socialsekreterare som arbetar med missbruk/beroende. Du kan då få stöd och vägledning utifrån din situation.

Här är tips på vilket stöd du kan få:

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020