Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade gör du hos den kommun där du är folkbokförd.

Där hittar du även länkar till de bilagor som du ska komplettera din ansökan med.

Ansökan med läkarintyg och fotografi skickas till:
Mora kommun
Tekniska förvaltningen
Gata/Mark
792 80 MORA

Kommunala parkeringsplatser

I centrala Mora finns kommunala parkeringsplatser för rörelsehindrade vid kajen, Fridhemsplan, vid kommunhuset (Fredsgatan), Hantverkaregatan 3, Kyrkogatan 29, Köpmannagatan samt Millåkersgatan 14. Förutom dessa har nästan alla privata parkeringsplatser uppmärkta områden för denna form av parkering.

Senast uppdaterad: 8 maj 2019