Våld och hot

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Det kan handla om fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, men även att du känner dig tvingad till någonting du inte vill. Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp.

Våld är varje handling riktat mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.

Våld i nära relationer är oftast upprepat och har nästan alltid föregåtts av ett mönster där utövaren i ökande utsträckning utövat dominans och kontroll över sin partner och barnen.

Våldet kan ta sig i uttryck i:

 • Psykiskt våld
 • Fysiskt våld
 • Sexuellt våld
 • Materiellt våld
 • Ekonomiskt våld
 • Försummelse
 • Våld mot äldre och funktionsvariation.

Här kan du läsa mer om olika typer av hot och våld:

Barn tar skada av att uppleva våld hemma, både om de bevittnad våld eller om de själva blivit utsatt för våld eller övergrepp. Barn som upplever våld i hemmet lider ofta av psykisk ohälsa. De kan visa tecken på oro, ångest, nedstämdhet och aggressivitet i större omfattning än barn i allmänhet. Självkänslan skadas ofta och det är vanligt att skolarbete och andra aktiviteter påverkas.

Socialtjänsten kan ge stöd till barn som upplevt våld, både genom samtal med barnen och stöd till familjen både i ett akut skede men också stöd över tid. Socialtjänsten har även ett upparbetat samarbete med andra myndigheter kring barn som utsatts för våld.

Känner du en oro för att åka utomlands? Känner du dig pressad att göra saker som du egentligen inte vill? Känner du att du inte har samma frihet som andra i din egen ålder? Känner du dig hotad? Är du utsatt för våld eller kränkningar? Finns det saker du vill göra men inte får? Finns de saker du måste göra som du inte vill?

Då kan du vända dig till oss på socialtjänsten. Du kan också ringa polisen på 114 14, men vid en akut situation eller pågående brott ring 112.

Här kan du få hjälp

Du kan kontakta socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Dit kan du också vända dig för rådgivning om det förekommer våld i din närhet.

Det här kan du få hjälp med:

 • Stöd och rådgivning
 • Hjälp med tillfälligt eller skyddat boende
 • Ekonomiskt bistånd
 • Ansökan om skyddad folkbokföring

Är situationen akut, ring alltid 112.

Anmäl direkt om barn är inblandade
Om du misstänker att ett barn blivit utsatt för ett brott bör du genast anmäla detta till socialtjänsten. Tänk på att även barn som bevittnar våld mellan närstående räknas som brottsoffer och har rätt till stöd från socialtjänsten.

Familjefrid är en öppen insats som erbjuder stöd och hjälp till dig som är:

 • utsatt för våld i nära relation
 • utövar våld.

All kontakt är gratis och Familjefrid för inga journaler.

När du har drabbats av ett brott får du ofta mycket information på en och samma gång och det kan vara svårt att sortera ut vad som är viktigt för just dig att känna till just där och då. Här kan Brottsoffermyndighetens sida Brottsofferguiden.se hjälpa.

Brottsofferguiden är tänkt att hjälpa dig att sortera bland informationen för att du ska kunna ta till dig den information som är viktigast för dig i den situation du befinner dig i just nu. Brottsofferguiden hjälper dig även vidare till andra sidor, aktörer och verksamheter om du vill ha fördjupad information eller behöver söka stöd, skydd eller vård.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022