• I stort sett oförändrat resultat i årets företagarenkät


  Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga företagarenkät. Helhetsbetyget blir 3,29 mot förra årets 3,31 vilket innebär en liten förändring. Mora kommun får ett höjt betyg i bland annat frågor kring service och bemötande.

 • Nu inleds granskning av detaljplan för Stranden


  Idag, den 21 maj, inleds granskningen av förslaget till ny detaljplan för högstadieskola, idrottshallar och kulturskola på Strandenområdet. Granskningen pågår till 14 juni och fram till dess finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

 • Hållbarhet i fokus för Strandenprojektet


  Kvinna presenterar inför sittande publik, framför en scen.
  Hållbarhet är helt centralt i samhällsplaneringen i Mora kommun, däribland i planeringen av Strandenprojektet. Där planeras hållbara lokaler för skola, kultur och idrott som ska kunna nyttjas av många olika verksamheter, både dag- och kvällstid. Som en del i det arbetet genomförde Strandenprojektet under torsdagen en workshop om hållbarhet i byggfrågor.

 • Tillfällig parkeringsplats öppnas på måndag


  På måndag öppnas en tillfällig och kostnadsfri parkering vid Mäxvägen, intill Malungsvägen, 400 meter från centrum. På söndag stänger Trafikverket Kajenparkeringen fram till 14 juni. Därefter är båda parkeringarna öppna över hela sommaren.

 • Uppföljning efter första kvartalet – kommunen går mot stort underskott


  Kommunstyrelsen behandlade på tisdagen årets första uppföljnings- och prognosrapport. Resultatet är svagt positivt men sämre än förväntat. På årsbasis är prognosen för årets resultat -98 miljoner kronor.

 • Kommunstyrelsen beslutade om granskning av detaljplanen för Strandenområdet


  På tisdagseftermiddagen beslutade kommunstyrelsen att förslaget till detaljplan för Strandenområdet ska ställas ut för granskning. Granskningsperioden pågår 21 maj till 14 juni.

 • Vad visar utredningarna om Strandenområdet?


  Illustration över planerad skola
  För att kunna ta fram en detaljplan måste olika frågor utredas, beroende på vad platsen ska användas till. Processen med att ta fram en ny plan för Strandenområdet är snart framme i granskningsskedet. Sedan samrådsförslaget har ytterligare utredningar och kompletteringar beställts. Utifrån resultaten med den föreslagna gestaltningen är bedömningen att platsen klarar av samtliga relevanta rikt- och gränsvärden som man är skyldig att följa.

 • Beslut om granskning av detaljplan för Strandenområdet 14 maj


  På tisdagen fick kommunstyrelsens ledamöter en presentation av underlag och handlingar inför kommunstyrelsens nästa sammanträde, den 14 maj. Ett av ärendena som ska behandlas är beslutet om att ställa ut förslaget till detaljplan för Strandenområdet för granskning. Granskning är nästa steg i detaljplaneprocessen som styrs av plan- och bygglagen.

 • Ny tillfällig parkering under genomfartsarbetet


  För att underlätta tillgängligheten till de centrala delarna av Mora ställer kommunen i ordning en parkeringsyta på Mäxvägen. Ett tillfälligt bygglov har beviljats och målet är att de 50 parkeringsplatserna ska kunna öppna redan inom någon vecka.

 • De blev årets kulturprisvinnare och kulturstipendiater


  Kultur- och fritidsnämnden i Mora har utsett 2024 års kulturpristagare och kulturstipendiater. Det blev korgmakaren Jan Matsson som blev Moras kulturpristagare. Årets kulturstipendium gick till Viktoria Brolin och Petter Nygårdh.