Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Pågående infrastrukturprojekt

Mora är en stad under ständig utveckling. På den här sidan hittar du information om vilka byggprojekt som pågår just nu.

Vad?

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Vem?

Trafikverket leder projektet i samverkan med Mora kommun. En styrgrupp finns etablerad och består av tjänstemän från båda organisationerna, samt politiker från Mora kommun.

När?

Under år 2018-2019 har flera nya cirkulationsplatser samt gång- och cykelvägar byggts. En del ledningsarbeten kommer att utföras mellan vecka 46-8, men kommer främst att påverka gång- och cykeltrafikanter till och från resecentrum.

Under våren 2020 påbörjas arbetet med genomfarten på två delsträckor för Noretbron – Älvgatan/Vasagatan – E45/Fridhemsgatan.

Hela projektet beräknas vara klart år 2022.

Läs mer om Genomfart Mora här.

Vad?

Sågverksamhet pågick runt Saxviken i centrala Mora från slutet av 1800-talet till slutet på 1970-talet. Saxnäsområdet är uppdelat i tre verksamhetsområden, f.d. Ströms Sågverk AB, f.d. Saxvikens Sågverk AB och Korsnäs AB.

1991 gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades. Bostäder har byggt i olika etapper tom 2008. 2009 upptäcktes dioxiner inom området i samband med en mindre utbyggnad. Ett saneringsarbete har via bidrag från Naturvårdsverket möjliggjort en sanering av området, vilket just nu pågår.

När?

Arbetet med etapp 1 och 2 har slutförts under 2018-2019, vilket utgör majoriteten av ytan på Saxviken. Etapp 3 består av sträckan närmast vattnet, fram till och med den närliggande gång- och cykelvägen. Den tredje etappen av saneringsprojektet är planerad att genomföras i januari-mars 2021.

Vad bör jag tänka på?

Schaktmassor forslas via lastbilar från området. Låt ej barn beträda det avstängslade området och eventuella jordmassor som landar utanför kan vara förorenade. Det går att vistas i närheten av området, men håll ett öga på små barn så de inte lägger jord i munnen.

Vem kan jag prata med för mer information?

Mora kommuns tekniska förvaltning ansvarar för saneringsarbetet.

Kontakta tekniska förvaltningen

Senast uppdaterad: 29 juni 2020