Pågående infrastrukturprojekt

Mora är en stad under ständig utveckling. På den här sidan hittar du information om vilka byggprojekt som pågår just nu.

Vad?

Trafikverket och Mora kommun bygger för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på E45/väg 70 genom Mora. Samtidigt minskar vi miljöbelastningen i stadsmiljön.

Vem?

Trafikverket leder projektet i samverkan med Mora kommun. En styrgrupp finns etablerad och består av tjänstemän från båda organisationerna, samt politiker från Mora kommun.

När?

Under år 2018-2019 har flera nya cirkulationsplatser samt gång- och cykelvägar byggts. En del ledningsarbeten kommer att utföras mellan vecka 46-8, men kommer främst att påverka gång- och cykeltrafikanter till och från resecentrum.

Under våren 2020 påbörjas arbetet med genomfarten på två delsträckor för Noretbron – Älvgatan/Vasagatan – E45/Fridhemsgatanlänk till annan webbplats.

Hela projektet beräknas vara klart år 2022.

Karta från Trafikverket med planerade vägarbeten under 2018-2022.

Planerade vägarbeten under 2018-2022. Klicka för att zooma.

Vad bör jag tänka på?

Under byggtiden kommer framkomligheten vara begränsad. När projektet med E45 genom Mora börjar år 2020 kommer framkomligheten för vägfordon vara ansträngd.

I de fall där det är möjligt, överväg att cykla eller åka kollektivt. Fler som cyklar innebär färre fordon på vägen, vilket gör det lättare att ta sig fram för de som inte har något alternativ (till exempel utryckningsfordon).

Vem kan jag prata med för mer information?

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns en databas med samlad information om genomfartsprojektet. Här hittar du kartor, illustrationer, frågor och svar och annan information.

För frågor om det tekniska genomförandet, anlitade entreprenörer och övrig information som berör själva byggnationerna, kontakta Trafikverkets projektledare:

Åsa Bergqvist
Telefonnummer (växel): 0771-921 921
E-post: asa.bergqvist@trafikverket.se

För frågor som berör kommunens inflytande (tjänstemannarelaterat eller politiskt), kontakta kommunens samordnare Klas Darlin.

Vad?

Sågverksamhet pågick runt Saxviken i centrala Mora från slutet av 1800-talet till slutet på 1970-talet. Saxnäsområdet är uppdelat i tre verksamhetsområden, f.d. Ströms Sågverk AB, f.d. Saxvikens Sågverk AB och Korsnäs AB.

1991 gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades. Bostäder har byggt i olika etapper tom 2008. 2009 upptäcktes dioxiner inom området i samband med en mindre utbyggnad. Ett saneringsarbete har via bidrag från Naturvårdsverket möjliggjort en sanering av området, vilket just nu pågår.

När?

Arbetet påbörjades i slutet av sommaren 2018. En tillfällig väg har anlagts där lastbilar fraktar schaktmassor till och från platsen. Arbetet beräknas vara avslutat under 2019. Löpande kommunikation med berörda som bor i området.

Vad bör jag tänka på?

Schaktmassor forslas via lastbilar från området. Låt ej barn beträda det avstängslade området och eventuella jordmassor som landar utanför kan vara förorenade. Det går att vistas i närheten av området, men håll ett öga på små barn så de inte lägger jord i munnen.

Vem kan jag prata med för mer information?

Mora kommuns tekniska förvaltning ansvarar för saneringsarbetet.

Kontakta tekniska förvaltningen

Vad?

Mora kommun bygger en gång- och cykelväg längs Lasarettsvägen och Bergsvägen för att öka trafiksäkerheten.

När?

Arbetet på börjas i maj och räknas bli klart till hösten 2019.

Vad bör jag tänka på?

Under bygget kommer det vara stökigt och vi hoppas att ni har översende med detta. Om ni ska passera pågående arbete ber vi er respektera hastigheten och åka försiktigt.

Vem kan jag prata med för mer information?

Mora kommuns tekniska förvaltning ansvarar för bygget av cykelvägen.

Kontakta Tekniska förvaltningen

Här hittar du ritningar på projektet:

Ritning nr 1

Ritning nr 2

Ritning nr 3

Ritning nr 4

Ritning nr 5

Ritning nr 6

Ritning nr 7

Senast uppdaterad: 8 januari 2020