Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Grävningsarbete i Tingshusparken

Under juni-augusti pågår ett grävningsarbete i Tingshusparken. Här håller Adven AB på att byta och reparera sitt fjärrvärmenät från den östra änden mot korsningen Hamngatan/Moragatan.

Arbete med fjärrvärmeledningar i Tingshusparken sommaren 2020.

Arbetet i parken kommer att pågå i cirka 2 veckor till, varefter parken återfylls igen.

Mellan den 20 juli till den 2 augusti kommer arbetet fortsätta vid korsningen Hamngatan/Moragatan. Under en av nätterna grävs Hamngatan även upp för att komma åt ledningarna som går under vägen. Det kommer utöver det bli en viss begränsning av framkomligheten på Moragatan vid Mora China House under dessa veckor.

Adven räknar med att vara helt klara med arbetet under vecka 32.

Senast uppdaterad: 29 juni 2020