Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Moragatan

Under hösten 2020-våren 20201 byggs Moragatan om. Ombyggnationen görs bland annat för att förbättra tillgängligheten på gatan och ge den en mer enhetlig gestaltning, m

Moragatan 19 mars 2020.

Moragatan från Swen Bälters torg up mot Hamngatan och Tingshusparken.

Sidan är för tillfället under uppbyggnad, men kommer fyllas på med information om planerade åtgärder och, när arbetet väl är igång, en löpande rapportering om arbetet.

Senast uppdaterad: 17 juni 2020