Saneringsarbete i Saxnäs

Området Saxnäs i centrala Mora har efter markprover utförda år 2009 visat på miljögifter från tidigare industriverksamhet från 1800-talet till slutet på 1970-talet. Mellan åren 2018-2021 pågår ett saneringsarbete i området under Mora kommuns ledning och via bidrag från Naturvårdsverket.

Bild över strandområdet för Saxviken i Mora.

Vad?

Sågverksamhet pågick runt Saxviken i centrala Mora från slutet av 1800-talet till slutet på 1970-talet. Saxnäsområdet är uppdelat i tre verksamhetsområden, f.d. Ströms Sågverk AB, f.d. Saxvikens Sågverk AB och Korsnäs AB.

1991 gjordes en ny detaljplan i samband med att bostadsbebyggelse planerades. Bostäder har byggt i olika etapper tom 2008. 2009 upptäcktes dioxiner inom området i samband med en mindre utbyggnad. Ett saneringsarbete har via bidrag från Naturvårdsverket möjliggjort en sanering av området, vilket just nu pågår.

När?

Arbetet med etapp 1 och 2 har slutförts under 2018-2019, vilket utgör majoriteten av ytan på Saxviken. Etapp 3 består av sträckan närmast vattnet, fram till och med den närliggande gång- och cykelvägen. Den tredje etappen av saneringsprojektet är planerad att genomföras i januari-mars 2021.

Vad bör jag tänka på?

Schaktmassor forslas via lastbilar från området. Låt ej barn beträda det avstängslade området och eventuella jordmassor som landar utanför kan vara förorenade. Det går att vistas i närheten av området, men håll ett öga på små barn så de inte lägger jord i munnen.

Vem kan jag prata med för mer information?

Mora kommuns tekniska förvaltning ansvarar för saneringsarbetet.

Kontakta tekniska förvaltningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 december 2020