Nedskräpningsenkät

Vad tycker du om nedskräpning? Tyck till i vår enkät för åtgärder i den kommunala avfallsplanen!

Just nu gör vi en mätning där du som bor i Mora kommun har möjlighet att svara på några frågor om nedskräpning. Enkäten tar några minuter att fylla i och är viktig för det fortsatta arbetet för ett rent och trevligt Mora.

Samtliga kommuner i länet har målsättningar i sin avfallsplan som säger att nedskräpning ska minska i tätorter, naturområden samt längs sjöar och vattendrag.

Nedskräpning är att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t. ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, påsar, burkar, flaskor med mer.

Enkäten tar bara någon minut att svara på och svar som lämnas är helt anonyma.

Svara på enkätenlänk till annan webbplats

Tack för att du deltar!

Senast uppdaterad: 9 september 2019