Lägesrapport snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från teknik- och serviceförvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2022-01-14
Gårdagens milda väder och sedan kyla under natten har gjort att det är ishalka på många ställen i kommunen och instruktionen till våra entreprenörer är att sanda under morgonen.

2022-01-04
Under gårdagen blev det mildare och på vissa ställen regnade det. Detta gjorde att det blev moddigt i vissa delar och där har instruktionen varit att röja bort modden. Under natten har det sedan frusit på och det har uppstått halka. Instruktionen under morgonen är att halkbekämpa där det finns behov, i första hand GC-vägar, korsningar, kurvor och backar.

2021-12-20
Det snöar just nu för fullt, men enligt prognosen skall det börja avta kring 13-tiden. Entreprenörerna har fått instruktioner att gå ut när det börjar bli mer än 8 cm på vägnätet och 5 cm på gc-vägarna. Det kan ske lokala avvikelser.

2021-12-17
Enligt prognosen väntas ingen snö förrän efter helgen och det ska också vara varmt. Det kan finnas risk för halka och om det uppstår behov så har entreprenörerna instruktion att utföra punktinsatser.

2021-12-09
Enligt prognosen väntas det in mycket snö de närmaste dagarna, upp emot 20 cm sammanlagt fredag och lördag. Det ska börja snöa vid 02.00 på fredag och sedan hålla i sig ändra fram till lördag kväll. Om den prognosen stämmer räknar vi med att påbörja snöröjningen fredag morgon/förmiddag beroende på hur stora mängder som faktiskt har kommit. Sedan är planen att vi går ut under eftermiddagen och tar ringlinjen, gc-vägar, trottoarer etc. Fortsätter det att snöa blir det en ny vända på alla vägar och gc-vägar etc under kvällen/natten mot lördag och ytterligare en mot lördag eftermiddag/kväll. Allt är preliminärt och kan ändras och det kan även vara lokala avvikelser ute i byarna beroende på mängder som kommer ner. Alla enheter kommer att bli utkallade och om det kommer stora mängder kan det ta extra tid att komma ut och röja över allt.

2021-03-11
Det pågår just nu ett snöfall som skall hålla i sig till fredag förmiddag och det är även stark vind. Vinden gör att vi troligen kommer få drivbildningar. Entreprenörerna har fått instruktioner att hålla koll på sina områden och se om det behövs insatser under kvällen. Under natten/tidig morgon kommer gc-vägar i centrum, ringlinjen samt skolor/fastigheter att snöröjas. Under fredag morgon görs en ny bedömning om behovet i samtliga områden.

2021-02-22
De senaste dagarna har vi haft ett milt väder som har skapat ishalka och snömodd. Det milda vädret verkar hålla i sig ett tag framöver vilket borde medföra snöfria vägar inom kort. Insatserna de närmaste dagarna är att ta bort snöhögar som blockerar dagvattenbrunnar för att förhindra översvämningar, göra öppningar i snövallar för att leda bort vatten om det finns ett dike, ploga bort modd på de ställen där det ger problem för framkomligheten samt ev sanda där det fortfarande är halt.

2021-01-25
Under de närmaste dagarna påbörjas bortforsling av snöhögar, frigörande av snö i korsningar och rensning av trottoarer. Även hyvling av vissa vägar kommer utföras.

2021-01-23
De senaste dagarna har det varit extremt väder med först stora mängder snö sedan varmare grader och regn, sedan lite kyla och halka och sist ännu mera snö igen. Det har gjort att entreprenörerna har fått jobba många timmar och alla områden har tagit längre tid än normalt att röja då snön har varit tung och det har varit mycket. I vissa lägen visste man inte om det var behov av halkbekämpning eller att ta bort snömodd. Under lördagnatten, morgonen och under dagen kommer de att röja undan det sista som kom igår. I början på nästa vecka kommer vi sedan att börja rensa korsningar och ta bort snöhögar i Mora centrum då det inte finns plats för att lägga mer snö nu.

2021-01-21
Under natten har det kommit mellan 15-20 cm och just nu är alla resurser utkallade och de arbetar på så snabbt det går för att få undan snön på både prio 1 och prio 2 vägar samt gc-vägar.

2021-01-20
Ostadigare, varmare väder, med inslag av nederbörd är att vänta de närmaste dagarna. Temperatur på plussidan samt nederbörd uppemot 25 cm snö kan komma under onsdag och torsdag. Om det skulle bli så mycket snö kommer vi under pågående snöfall i första hand att snöröja prioriterade vägar, korsningar mot riksvägar samt GC-vägar. Torsdag kväll/fredag morgon kan det finnas behov av att snöröja samtliga vägar. Detta gäller främst Mora centrum. I byarna blir det separata bedömningar då snömängden kan variera stort.

2021-01-11
Som det ser ut just nu så kommer Mora lindrigare undan än många andra ställen men planen är ändå att vi kör av hela vägnätet mot natten/morgonen så snart snöfallet har avtagit.

2021-01-08
Under jul och nyår har vädret äntligen stabiliserat sig och börjat likna vinter. Som det ser ut framåt i prognoserna ska det fortsätta vara kallt och stabilt med något litet snöfall vilket inte borde kräva någon snöröjning de närmaste dagarna.

2020-12-18
Prognosen de närmaste dagarna visar mycket milt och ostadigt väder. Under fredagmorgonen kommer vi snöröja gc-vägar i de centrala delarna samt skolor/förskolor. Beslut om ytterligare åtgärder under fredagen kommer tas efter hand vi ser var det finns behov.

2020-12-11
Prognosen visar ostadigt och för årstiden mild väder, runt +/-0 grader, där 5 grader upp eller ner avgör om det blir snö, regn eller eventuellt halka. Det ser ut om att det kan bli snö under fredagen/lördagen, men skall enligt prognosen övergå i regn. Våra entreprenörer står beredda för att kunna göra punktinsatser, mest troligt sandning om något.

2020-12-03
Prognosen visar ostadigt och för årstiden mild väder, runt +/-0 grader, där 5 grader upp eller ner avgör om det blir snö, regn eller eventuellt halka. Det ser ut om att det kan bli snö under fredagen, men verkar övergå i regn. Våra entreprenörer står beredda för att kunna göra punktinsatser, mest troligt sandning.


2020-02-28
Väderprognosen är väldigt osäker just men, men det ser ut som att det kan komma ganska stora mängder snö från söndag och några dagar framåt. Med tanke på Vasloppet och den stora mängden människor som rör sig i Mora just nu försöker vi i störta möjliga mån att avvakta med snöröjning i centrum tills trafiken har lugnat ned sig, mot tidigt måndag morgon. Om det finns risk för trafikfara kommer entreprenörerna så klart att ge sig ut trots trafiken. I ytterområdena är det snömängden som avgör när de behöver ut och det kan ev bli tal om två vändor, beroende på hur mycket snö som kommer.

2020-01-16

Sedan slutet av december har vädret minst sagt varit ombytligt. Det har lett till en hel del smältsnö, vilket sedan blir till is igen fram mot kvällarna när temperaturen sjunker. Konsekvensen av det blir att våra entreprenörer måste ut och sanda nästan varje dag för att vägarna ska hållas halkfria, vilket medför stora kostnader. Vi behöver därför göra kloka avvägningar när halkbekämpningen ska göras.

Entreprenörerna har under torsdagen fått instruktioner om att se över sina områden för göra punktinsatser och sanda där det finns särskilda behov. Till exempel kan det vara i backkrön, korsningar och ställen där det är stopplikt. De ser samtidigt över om det finns behov av hyvling.

2020-01-02

Det råder extrem halka och under dessa förhållanden så avråder vi från att gå och cykla utan broddar och dubbdäck. Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för våra gc-vägar i kommunen och utifrån ekonomiska prioriteringar och väldigt växlande väder så utförs halkbekämpningsinsatser endast på de mest akuta vägsträckorna i Mora.

Senast uppdaterad: 14 januari 2022