Lägesrapport snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från tekniska förvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2020-01-16

Sedan slutet av december har vädret minst sagt varit ombytligt. Det har lett till en hel del smältsnö, vilket sedan blir till is igen fram mot kvällarna när temperaturen sjunker. Konsekvensen av det blir att våra entreprenörer måste ut och sanda nästan varje dag för att vägarna ska hållas halkfria, vilket medför stora kostnader. Vi behöver därför göra kloka avvägningar när halkbekämpningen ska göras.

Entreprenörerna har under torsdagen fått instruktioner om att se över sina områden för göra punktinsatser och sanda där det finns särskilda behov. Till exempel kan det vara i backkrön, korsningar och ställen där det är stopplikt. De ser samtidigt över om det finns behov av hyvling.

2020-01-02

Det råder extrem halka och under dessa förhållanden så avråder vi från att gå och cykla utan broddar och dubbdäck. Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för våra gc-vägar i kommunen och utifrån ekonomiska prioriteringar och väldigt växlande väder så utförs halkbekämpningsinsatser endast på de mest akuta vägsträckorna i Mora.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020