Lägesrapport snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från tekniska förvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2018-03-19
Vi får in synpunkter angående snöröjningen i Mora Kommun. Under rådande förhållanden är det svårt att hålla en bra standard på våra vägar. Vi och våra snöröjningsentreprenörer jobbar löpande med att förbättra framkomligheten. Vi har inte möjlighet att utföra detta arbete på alla vägar samtidigt, då vi måste göra vissa prioriteringar. Det kommer att vara störningar i framkomligheten dom närmaste dagarna, vi planerar för att dessa skall vara åtgärdade så fort som möjligt. Vi uppmanar alla trafikanter att anpassa sig efter rådande förhållanden på våra vägar.

2019-03-18
Ytterligare ett snöväder har dragit förbi vilket har gett en hel del snö under det senaste dygnet.
Alla maskiner är ute och snöröjer, det rådande väderläget gör att snöröjningen tar längre tid.
Vi har även idag ett besvärligt väglag att ta hänsyn till, det kommer att uppstå störningar i trafiken.
Var uppmärksam på maskiner i arbete, alla tillgängliga resurser jobbar sedan tidigt i morse.
Problem med snövallar i infarter och smala vägar kommer att uppstå, vi planerar att fortsätta snöröjningen kommande dagar för att förbättra framkomligheten på samtliga vägar.
I dag prioriteras att ploga vägarna, bortforsling av snöhögar och breddning m.m. kommer att utföras så fort ordinarie snöröjning är klart, troligtvis påbörjas det jobbet under morgondagen.
Vi planerar även att hyvla delar av vägnätet dom närmaste dagarna.

2019-03-14
Efter gårdagens snöväder har vi fortfarande några gator och vägar som inte har hunnit blivit snöröjda. Våra entreprenörer fortsätter arbetet idag med detta.
På grund av den stora mängden snö på kort tid prioriterades att enbart ploga vägarna för framkomligheten.
Snöhögar, höga plogkanter och breddning kommer att utföras idag och i morgon.

2019-03-13
Våra snöröjningsentreprenörer jobbar löpande under kommande snöfall.
Snöfallet väntas pågå fram till i morgon förmiddag då det övergår i regn.
Framkomligheten kommer att vara begränsad under kommande dygn.
Uppmanar alla trafikanter att ta det lugnt och visa hänsyn.
Vi kommer att ha ett besvärligt väglag fram till i morgon eftermiddag.
Snövallar och snöhögar kommer att uppstå, en del vägar kommer att upplevas som smala och ojämna, det går ej att undvika under pågående snöfall.
Arbetet med att få bort alla snövallar, snöhögar, breddning av vägar och ev. hyvlingsarbeten kommer att påbörjas då den ordinarie snöröjningen är klar.
Vi ber om överseende med att detta arbetet tar tid och ej kan utföras i samband med pågående snöfall eller i direkt anslutning efter.

2019-03-11
Efter det senaste snöfallet har flertalet av våra vägar blivit knöliga och ojämna.
Hyvlingsarbeten påbörjades i idag på morgonen i Mora centrum.
Vi planerar att hyvla delar av ringlinjen i Utmeland, Östnor och Kråkberg och prioriterade vägar i Noret i steg 1.
Fortsatta hyvlingsarbeten planeras löpande, arbetet utförs i etapper och anpassas efter väderlek och prioritet på vägarna.
Arbetet är tidskrävande och bedöms ta några dagar i anspråk.
Vi har även ett nytt nederbördsområde att ta hänsyn till som bedöms komma in över Mora Kommun under onsdag och torsdagsdygnet.

2019-03-08
Det senaste dygnets nederbörd har gjort våra vägar väldigt besvärliga.
Den blöta tunga snön gör att arbetet tar längre tid än normalt.
Vi jobbar med alla tillgängliga resurser och försöker hinna med hela vägnätet under dagen idag.
Vi har driftstörningar på våra vägar och ber om överseende med detta.
Breddning av vägar och hyvlingsarbeten kommer att utföras under kommande vecka.
Vi uppmanar alla trafikanter att anpassa sig efter rådande förhållanden.

2019-03-07
Det kraftiga nederbördsområdet som prognosen visade i går har gått längre norr ut än vad vi planerade för.
Vi har omprioriterat snöröjningen till att endast köra prioriterade gator och gång/cykelvägar idag torsdag.
Vi planerar snöröjning av hela vägnätet i morgon fredag under dagen och följs av halkbekämpning på utsatta ställen s.k. punktsandning.
Vi uppmanar alla trafikanter att köra försiktig, hålla avstånd och visa hänsyn

2019-03-06
Ett kraftigt nederbördsområde kommer in över Mora Kommun de närmaste dygnen som enligt prognosen skall ge en hel del snö. Vi har mobiliserat våra resurser och informerat våra entreprenörer om detta och planerar att snöröja hela vägnätet med start varje morgon under torsdag, fredag och lördag. Våra entreprenörer har i uppdrag att snöröja prioriterade vägnätet först och sedan fortsätta med resterande vägar. Väglaget kommer periodvis vara besvärligt under de närmaste tre dygnen, alla resurser som finns tillgängliga jobbar med detta. Några vägar kommer att upplevas som moddiga och besvärliga, det kan bero på att den blev snöröjd i ett tidigt skede, ta det lugnt, allt blir snöröjt när nederbördsområdet har passerat. Uppmanar alla trafikanter att visa hänsyn och köra försiktigt.

2019-03-01
Ett kraftigt nederbördsområde väntas in under kommande söndagsdygn. Vi har planerat snöröjning på gång- och cykelvägar och prioriterade vägar mitt på dagen på söndag. Resterande vägnät planeras vara klart under måndagen. Med anledning av det stora antalet besökare och ökade trafiktrycket i kommunen kommer snöröjningen att dra ut på tiden, våra entreprenörer måste anpassa sig till det aktuella trafikläget vilket försvårar snöröjningen. Vi bedömer att väglaget kommer att vara besvärligt fram till och med måndag eftermiddag.

Vi uppmanar alla trafikanter att köra försiktigt, håll avstånd och visa hänsyn.

2019-02-21
Jobbet med hyvlingsarbeten fortsätter efter de senaste dygnens blidväder.
Det är problem med is och ojämnheter på en del gång och cykelvägar. De senaste timmarnas snöfall gör gång och cykelvägarna väldigt hala och risk för halkolyckor är stora.
Vi uppmanar till stor försiktighet och vi jobbar med att försöka åtgärda detta så fort vi kan.

2019-02-19 kl 15.40
Under dagen idag har många av våra vägar blivit moddiga och svårframkomliga. På grund av den ihållande värmen är väglaget besvärligt på flera håll. Vi har alla tillgängliga resurser ute och jobbar med att försöka göra dessa vägar framkomliga. Några vägar har vi gjort snabba och tillfälliga röjningar på, detta för att hinna med så många som möjligt. Våra entreprenörer gör vad dom kan för att rätta till det besvärliga läget vi har på våra vägar. Vi planerar att köra igenom hela vägnätet innan kylan kommer natten mot torsdag.
Tack för ert tålamod och visad hänsyn till våra entreprenörer.

2019-02-19
Alla tillgängliga resurser är ute och jobbar med moddiga vägar och halkbekämpning.
P.g.a. de senaste dygnens värme har vi inte hunnit med att halkbekämpa alla vägar.
Hela vägnätet är inte klart men vi jobbar för att halkbekämpa alla vägar, ber om överseende med att arbetet tar tid.

2019-02-18
Arbetet med hyvlingsarbeten och bortforsling av snöhögar m.m. fortsätter även denna vecka.
Halkbekämpning pågår parallellt med övriga åtgärder på våra vägar.
Vissa störningar i trafiken uppkommer i samband med dessa arbeten.
Med anledning av det kommande Vasaloppsarrangemanget kommer trafiktrycket att öka markant i kommunen.
Var ute i god tid, iaktta och respektera all tillfällig skyltning för omledning av trafiken under v.8, v.9 och v.10
Räkna med längre restider än normalt framför allt i dom centrala delarna och på genomfarten genom Mora.

2019-02-14 kl 15:30
Bortforsling av snöhögar, städning av parkeringar och breddningsarbeten av gator pågår för fullt i Mora och närliggande byar. Detta intensifieras under morgondagen från tidig morgon och pågår hela dagen. Störningar i trafiken kommer att uppstå då många maskiner och lastbilar transporterar snö, främst till snötippen vid Bastubacksbron. Vi uppmanar alla trafikanter att köra försiktigt och att iaktta och följa all tillfällig skyltning som berör vägarbeten och omdirigeringar av trafiken.

2019-02-12 klockan 09:00
Kommande dagar jobbar vi med att hyvla och jämna till utvalda gator och vägar.
Även breddningsarbeten och bortforsling av snöhögar pågår samtidigt.
Detta medför tillfällig begränsad framkomlighet på dom gator och vägar som är berörda.
Iaktta försiktighet och håll behörigt avstånd till maskiner i arbete.
Kör försiktigt och visa hänsyn.

2019-02-11 klockan 08:40
Under morgonen har prioriterade vägar och prioriterade gång/cykelvägar plogats, våra entreprenörer fortsätter med resterade vägnät under dagen idag.
På grund av de senaste dagarnas plusgrader är väglaget moddigt och halt. Begränsad framkomlighet och störningar i trafiken är att vänta under dagen.
Vi jobbar med alla tillgängliga resurser för att åtgärda de problem som nattens snöfall har orsakat.Kör försiktigt och visa hänsyn.

2019-02-08 klockan 08:15
P.g.a. att snövädret tilltagit under dom tidiga morgontimmarna har snöröjarna väntat med att starta för att vänta ut nederbörden.
Vi är igång med alla resurser sen ett par timmar tillbaka och kommer att fortsätta under hela dagen och framåt för att snöröja hela vägnätet.
Svårt att säga när vi blir klara men vi kör så mycket vi kan.
Prognosen säger plusgrader från i eftermiddag och ett par dygn framåt vilket gör att snöröjningen kan dra ut på tiden.

2019-02-04 klockan 12:46
Nytt snöfall på väg in över Mora Kommun.
Vi planerar att snöröja prioriterade vägar och prioriterade gång/cykelvägar tisdag morgon under pågående snöfall. Snöfallet väntas avta under tisdag kväll, vi planerar därför att snöröja hela vägnätet med start kvällen/natten mot onsdag, snöröjningen pågår sedan tills alla vägar är plogade.
Att tänka på: Som fastighetsägare är det förbjudet att skotta ut snö från fastigheten ut i vägen, detta gör att gatan blir smal och svårhanterad för våra entreprenörer. Problem har uppstått på några gator, visa hänsyn till era grannar och undvik att skotta ut snö från uppfarten ut på gatan.

2019-02-04
Alla entreprenörer har snöröjt under natten mot måndag, några mindre vägar återstår att röja.
P.g.a. haverier på 2 st. maskiner under natten är några vägar i Utmeland ej snöröjda, dessa blir röjda senare under dagen idag. Det gäller Hackjärnsvägen, Hässjevägen och Kärrvägen.

2019-02-01
De närmaste dagarna kommer ett nederbördsområde in över Mora Kommun.
Vi har planerat en snöröjning under lördag på dom prioriterade vägarna och gång/cykelvägarna.
Vi fortsätter sedan med en snöröjning av hela vägnätet under söndagen, planen är vara klara till måndag morgon.
Var uppmärksam och visa hänsyn till arbetande maskiner på våra gator.
Ni underlättar och snabbar på snöröjningen för våra maskinförare genom att hålla vägar, vändplaner m.m. fria från bilar, släpvagnar och övrigt.

2019-01-29
Alla snöröjare är ute och har fått i uppdrag att snöröja hela vägnätet. Entreprenörerna kör enligt våra prioriteringar. P.g.a. maskinproblem hos vår entreprenör är det en fördröjning på snöröjningen i Morkarlby.

2019-01-16, klockan 14.00
Nuvarande snöfall väntas pågå till i morgon förmiddag. Planeringen är att försöka ha alla prioriterade vägar och prioriterade gång och cykelvägar plogade till torsdag morgon. Snöröjningen fortsätter sedan på övriga vägar, snöröjning av hela vägnätet kan upp till 1-2 dygn beroende på vilka yttre förutsättningar våra entreprenörer har att ta hänsyn till.

Senast uppdaterad: 19 mars 2019