Lägesrapport snöröjning och halkbekämpning

Här hittar du uppdateringar från tekniska förvaltningen om läget i kommunen och vilka åtgärder som utförs inom snöröjning och halkbekämpning. Sidan uppdateras löpande med ny information som bedöms vara av intresse för allmänheten.

2019-02-14 kl 15:30
Bortforsling av snöhögar, städning av parkeringar och breddningsarbeten av gator pågår för fullt i Mora och närliggande byar. Detta intensifieras under morgondagen från tidig morgon och pågår hela dagen. Störningar i trafiken kommer att uppstå då många maskiner och lastbilar transporterar snö, främst till snötippen vid Bastubacksbron. Vi uppmanar alla trafikanter att köra försiktigt och att iaktta och följa all tillfällig skyltning som berör vägarbeten och omdirigeringar av trafiken.

2019-02-12 klockan 09:00
Kommande dagar jobbar vi med att hyvla och jämna till utvalda gator och vägar.
Även breddningsarbeten och bortforsling av snöhögar pågår samtidigt.
Detta medför tillfällig begränsad framkomlighet på dom gator och vägar som är berörda.
Iaktta försiktighet och håll behörigt avstånd till maskiner i arbete.
Kör försiktigt och visa hänsyn.

2019-02-11 klockan 08:40
Under morgonen har prioriterade vägar och prioriterade gång/cykelvägar plogats, våra entreprenörer fortsätter med resterade vägnät under dagen idag.
På grund av de senaste dagarnas plusgrader är väglaget moddigt och halt. Begränsad framkomlighet och störningar i trafiken är att vänta under dagen.
Vi jobbar med alla tillgängliga resurser för att åtgärda de problem som nattens snöfall har orsakat.Kör försiktigt och visa hänsyn.

2019-02-08 klockan 08:15
P.g.a. att snövädret tilltagit under dom tidiga morgontimmarna har snöröjarna väntat med att starta för att vänta ut nederbörden.
Vi är igång med alla resurser sen ett par timmar tillbaka och kommer att fortsätta under hela dagen och framåt för att snöröja hela vägnätet.
Svårt att säga när vi blir klara men vi kör så mycket vi kan.
Prognosen säger plusgrader från i eftermiddag och ett par dygn framåt vilket gör att snöröjningen kan dra ut på tiden.

2019-02-04 klockan 12:46
Nytt snöfall på väg in över Mora Kommun.
Vi planerar att snöröja prioriterade vägar och prioriterade gång/cykelvägar tisdag morgon under pågående snöfall. Snöfallet väntas avta under tisdag kväll, vi planerar därför att snöröja hela vägnätet med start kvällen/natten mot onsdag, snöröjningen pågår sedan tills alla vägar är plogade.
Att tänka på: Som fastighetsägare är det förbjudet att skotta ut snö från fastigheten ut i vägen, detta gör att gatan blir smal och svårhanterad för våra entreprenörer. Problem har uppstått på några gator, visa hänsyn till era grannar och undvik att skotta ut snö från uppfarten ut på gatan.

2019-02-04
Alla entreprenörer har snöröjt under natten mot måndag, några mindre vägar återstår att röja.
P.g.a. haverier på 2 st. maskiner under natten är några vägar i Utmeland ej snöröjda, dessa blir röjda senare under dagen idag. Det gäller Hackjärnsvägen, Hässjevägen och Kärrvägen.

2019-02-01
De närmaste dagarna kommer ett nederbördsområde in över Mora Kommun.
Vi har planerat en snöröjning under lördag på dom prioriterade vägarna och gång/cykelvägarna.
Vi fortsätter sedan med en snöröjning av hela vägnätet under söndagen, planen är vara klara till måndag morgon.
Var uppmärksam och visa hänsyn till arbetande maskiner på våra gator.
Ni underlättar och snabbar på snöröjningen för våra maskinförare genom att hålla vägar, vändplaner m.m. fria från bilar, släpvagnar och övrigt.

2019-01-29
Alla snöröjare är ute och har fått i uppdrag att snöröja hela vägnätet. Entreprenörerna kör enligt våra prioriteringar. P.g.a. maskinproblem hos vår entreprenör är det en fördröjning på snöröjningen i Morkarlby.

2019-01-16, klockan 14.00
Nuvarande snöfall väntas pågå till i morgon förmiddag. Planeringen är att försöka ha alla prioriterade vägar och prioriterade gång och cykelvägar plogade till torsdag morgon. Snöröjningen fortsätter sedan på övriga vägar, snöröjning av hela vägnätet kan upp till 1-2 dygn beroende på vilka yttre förutsättningar våra entreprenörer har att ta hänsyn till.

Senast uppdaterad: 14 februari 2019