Vad kostar det och vad ingår??

Här ser du vad det kostar för att ansluta dig till Mora stadsnät.

Anslutning 24.000 kronor

  • Kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår i normalt schaktbar mark.
  • Grovåterställning ingår, dock ej asfaltering, stenläggningar, murar etc.
  • Kunden har eget ansvar för alla kablar på fastigheten.
  • Håltagning i yttervägg ingår.
  • Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.

Extra anslutning på samma fastighet som beställs och installeras samtidigt 3.500 kronor *)
*) Vid en extra anslutning tillkommer ett abonnemang för den anslutningen. Kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår ej för en extra anslutning. Det är möjligt att anlita vår entreprenör för grävning och förläggning av kanalisation. Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.

Extra anslutning på redan ansluten fastighet 7.500 kronor *)
*) Vid en extra anslutning tillkommer ett abonnemang för den anslutningen. Kostnader för grävning, förläggning av kanalisation på kundens fastighet efter avlämningspunkt till anslutningspunkt ingår ej för en extra anslutning. Det är möjligt att anlita vår entreprenör för grävning och förläggning av kanalisation. Kostnader för installationsarbeten efter anslutningspunkt ingår ej i anslutningsavgiften.

Vid fler än en (1) extra anslutning kontakta Mora stadsnät för offert på stadsnat@mora.se

Senast uppdaterad: 5 februari 2020