Utbyggnad av stadsnät

Mora kommun antog år 2015 en bredbandsstrategi där ett av målen var att leva upp till den då gällande nationella bredbandsstrategin, som bl.a. hade som mål att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020.

Stadsnätet har sedan dess arbetat med utbyggnaden och vi kan nu konstatera att vi redan år 2018 uppnår målet med att erbjuda fiberanslutning till 90 % av kommunens hushåll och företag.

Tidplanen för utbyggnaden är preliminär. Den kan förändras under tid då yttre omständigheter kan påverka i vilken takt områden kan starta.

Stadsnät planerar att bygga ut enligt nedan under perioden 2021 - 2022:

  • Utbyggnad i Gesunda och Berihol.
  • Ny utbyggnad planeras i Garsås 2022.
  • Under hela perioden kommer anslutningar ske i alla utbyggda områden.
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021