Skolbibliotek

Skolbiblioteket är en obligatorisk del av skolans verksamhet, från förskoleklass och upp till årskurs 9. I Mora kommun finns det en skolbibliotekscentral som ansvarar för skolbiblioteken på kommunens grundskolor.

En flicka och en pojke på ett bibliotek tittar på en läsplatta.

Vilka jobbar på skolbiblioteken?

På skolbibliotekscentralen jobbar skolbibliotekarierna Britt-Inger Nilsson och Nina Källmodin. När de inte sitter på sitt kontor på kulturhuset så är de ute på biblioteken på skolorna.

Kommunens skolbibliotek

I byarna Sollerön, Venjan och Våmhus har skolorna tillgång till folkbibliotekets filialer som skolbibliotek.

Skolbibliotekens verksamhet

Skolbibliotekarierna är på skolbiblioteken under vissa timmar varje vecka. Övrig tid är skolbiblioteket tillgänligt för elever tillsammans med lärare. Då går det bra att låna böcker via webblån.

Eleverna kan också få tillgång till e-böcker och ljudböcker via skolbiblioteket. Då kan de låna och läsa från vilken dator eller läsplatta som helst.

Skolbiblotekscentralen har tillgång till alla böcker på Mora folkbibliotek. Om det är något särskilt som efterfrågas kan böcker lånas in från Mora bibliotek eller flyttas mellan skolbiblioteken.

Skolbiblioteks verksamhet kan du läsa mer om i Mora kommuns skolbiblioteksplan 2017-2019. Där hittar du också verksamhetsplanen. Här nedan kan du läsa mer om skolbibliotekens service.

Alla årskurser har möjlighet att delta i aktiviteter i skolbiblioteket. Det kan till exempel vara

  • biblioteksvisning för att lära mer om hur biblioteket fungerar och hur man hittar i biblioteket
   • bokprat, där bibliotekarien tipsar om böcker
    • undervisning i medie- och informationskunnighet

    Aktiviteterna bokas av klassens lärare.

    Om ditt barn är elev på någon av de skolor som ingår i skolbibliotekscentralen får hen automatiskt ett lånekonto på skolbiblioteket. Skolbiblioteket utfärdar inga böter, så du kommer aldrig få någon skuld.

    Om ditt barn har behov av böcker på annat språk än svenska, eller om det finns annat som det är bra att skolbibliotekarien känner till så är du välkommen att kontakta oss.

    Lärare kan låna temalådor från skolbibliotekscentralen på ämnen som flykt och rasism eller internet och sociala medier. De kan också låna böcker som passar särskilt bra för högläsning. Skolbibliotekscentralen har även ett litet urval av "läs en film", där man kan låna bok och filmhandledning.

    Har ditt barn behov av att lyssna på talböcker kan skolbibliotekarien hjälpa till att ordna ett konto på Legimuslänk till annan webbplats. Man kan behöva lyssna på talböcker om man till exempel har en läsnedsättning eller koncentrationssvårigheter.

    Senast uppdaterad: 11 februari 2019