Förslag som satsar på dialogen med föreningslivet

Publicerad: 20 oktober 2023 Uppdaterad: 27 november 2023

På måndagens föreslås kommunfullmäktige besluta om nya regler för föreningsstöd. Reglerna innebär att en dialogbaserad modell införs för det kommunala föreningsstödet. Målet är att skapa tydlighet och transparens och större likvärdighet.

Simlärare och barn i bassäng

Information till föreningar

Du som representerar en förening i Mora kommun och tidigare har ansökt om föreningsstöd kommer få detaljerad information om vad som gäller efter att kommunfullmäktige fattat beslut kring förslaget, via mejl på de adresser som din förening har registrerat hos kommunen föreningsservice. Du kommer att bjudas in till informationsträff och få möjlighet att ställa frågor om förändringen av föreningsstöd.


Förslaget om den nya dialogmodellen behandlades på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa dialogmodellen.

- Vi har ett starkt föreningsliv i Mora. Det här är ett viktigt steg för att skapa ett ännu bättre samarbete mellan föreningslivet och Mora kommun. Tillsammans kan vi öka möjligheterna att leva ett aktivt liv i Mora, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.

För de flesta föreningar innebär förslaget bara rent praktiska förändringar – ansökan görs på samma sätt men stödet är mer samlat och bygger på en överenskommelse mellan föreningen och kommunen som tas fram under ett dialogmöte.

Varje förening som ansöker om bidrag över ett visst belopp kommer att kallas till ett dialogmöte, där föreningen får träffa tjänstepersoner och politiker som ansvarar för fördelningen av föreningsbidragen. Dialogen är ett stort syfte med förändringen.

- Jag hör ofta från föreningslivet att de gärna vill träffa politiker och tjänstepersoner från kommunen för att berätta om sin verksamhet. Vi har tidigare haft mer eller mindre dialog med olika föreningar, men med den här nya dialogmodellen kan vi öppna upp för dialog på lika villkor, säger Maria Thorstensson, fritidschef i Mora kommun.

De nya reglerna öppnar också upp för mer stöd till kulturföreningarna. Förhoppningen är att det ska leda till ett större utbud av aktiviteter i hela Mora kommun och ett större engagemang i föreningslivet, enligt målen i det kultur-, idrotts- och fritidspolitiska programmet.

Den nya modellen innebär också att föreningar också ska kunna söka skötselbidrag för mindre lokala idrottsplatser, skidspår, elljusspår eller hembygdsgårdar och bygdegårdar.

- Vi vill visa vår uppskattning för dem som gör ett viktigt arbete för att möjliggöra för motion och rörelse men även för mötesplatser runt om i hela kommunen, säger Lena Ousbäck Lilja, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen.

Enligt förslaget ska, i nästa steg, riktlinjer tas fram för beslut i kultur- och fritidsnämnden, med anvisningar och rutiner för hur reglerna ska hanteras. Riktlinjerna ska innehålla exempelvis maxtak för bidragsnivåer.

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 oktober, klockan 18.30. Sammanträdet livesänds via vår webbplats.

Senast uppdaterad: 27 november 2023