Ansökan om årsbidrag är nu öppen

Publicerad: 6 december 2023

Nu är det dags för föreningar med årsplanerad verksamhet att ansöka om årsbidrag. Ansökan om årsbidrag görs mellan 1 december och 2 januari.

I och med nya Regler för föreningsstöd som kommunfullmäktige ska fatta beslut om i december, går kommunen nu över till en dialogbaserad modell för föreningsstöd. Det innebär att föreningar söker föreningsstöd en gång om året och under december är det dags att söka föreningsstöd för verksamhetsåret 2024.

Ansök om årsbidrag innan 2 januari Länk till annan webbplats.

Tidigare har föreningar ansökt om olika typer av föreningsbidrag med olika ansökningsperioder under hela året. Nu gäller alltså ett ansökningstillfälle.

Vid ansökan om årsbidrag behöver föreningen ha en verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår. Föreningen behöver även ha laddat upp senaste årsmötesprotokoll, årsredovisning, revisionsberättelse och aktuella stadgar.

Föreningarna kommer därefter att kallas till dialogmöte med beslutande politiker och tjänstepersoner från Mora kommun, innan beslut om årsbidrag fattas. Beslut om årsbidrag kommer att fattas efter att alla dialogmöten är genomförda och alla erforderliga politiska beslut har tagits.

Under våren finns möjlighet att ansöka om Särskilt bidrag, för sådant som inte kunnat förutses vid den tiden som överenskommelsen tecknats. Här kan du läsa mer om årsbidrag.

Senast uppdaterad: 6 december 2023