Förstärkt lokalt aktivitetsstöd för 2023

Publicerad: 7 december 2023

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om ett utökat lokalt aktivitetsstöd för 2023. 3 kronor extra per deltagartillfälle kommer att betalas ut till de föreningar som tidigare under 2023 har ansökt och fått lokalt aktivitetsstöd.

Även föreningslivet känner av det ökade kostnadsläget och för att stötta barn- och ungdomsverksamhet görs nu en extra utbetalning till de föreningar som tidigare under 2023 inrapporterat och erhållit lokalt aktivitetsstöd. Totalt handlar det om 125 618 inrapporterade deltagartillfällen.

”Det är inte bara Mora kommun som kämpar med ekonomin, det gör även våra föreningar. Vi i Moraalliansen ser detta och stöttar med en extra utbetalning till barn- och ungdomsverksamheten.” säger Per Ericson (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Föreningarna kommer automatiskt att få utbetalningen.

Senast uppdaterad: 7 december 2023