Bilda förening

När man ska bilda en förening ansöker man hos Skatteverket om ett organisationsnummer.

Till ansökan ska bifogas bevittnade kopior av:

  • stadgar
  • protokoll från konstitutionsmöte
  • att föreningen bildats och antagit ett namn
  • att stadgar antagits
  • att styrelse valts
  • vilka som ingår i styrelsen
  • protokoll på vem/vilka som är firmatecknare

Ansökan är kostnadsfri.

Senast uppdaterad: 21 juli 2020