Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Bokning av arenor, fritids- och idrottsanläggningar

Så här bokar du arenor, fritids- och idrottsanläggningar.

Via Mora kommuns webbaserade bokningsschema kan du som förening/företag/privatperson söka tillfälliga tider i kommunens lokaler.

Lättade restriktioner för Mora kommuns utomhusanläggningar

Från och med 1 juni öppnas det upp för all idrottsverksamhet på kommunens utomhusanläggningar,
Prästholmen och Hemus.

De lättade restriktionerna innebär att det nu, förutom träningar, även är tillåtet att boka tider för matcher och tävlingar i alla åldrar.

Omklädningsrum och duschar hålls fortsatt stängda över sommaren.
Detta på grund av att pandemilagen starkt begränsar antalet personer som får vistas i dessa utrymmen och det är svårt att säkerställa att dessa maxantal efterföljs.

Kommunen påminner om vikten att fortsatt vidta försiktighet och följa de råd och restriktioner som finns.

Kom ihåg att även vid utomhusträning hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom!

Kommunens idrottshallar hålls fortsatt stängda för allmänheten till och med 1 september.

Vid frågor eller funderingar kontakta
Föreningsservice

Föreningar kan boka kommunens inomhuslokaler.

Max antal personer:
I varje rum finns information om hur många som får vistas där samtidigt.
Det är viktigt att alla respekterar och följer detta.

Vid bokning informeras om maxantalet i den aktuella lokalen.

Bokad tid:
För att undvika trängsel kommer man in i lokalen först när bokningen börjar.
Vid bokningstidens slut ska föreningen ha lämnat lokalen så att krock inte sker med nästa bokade förening.

Omklädningsrum:
Vi uppmanar till att inte använda sig av omklädningsrum och dusch.
Byt hellre om och duscha hemma.

Vi vill åter igen påminna om hur viktigt det är att:

 • Stanna hemma vid symtom
 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna ofta.
 • Föreningar som fått egna inloggningsuppgifter kan boka 5 st tillfälliga tider inom en 30 dagarsperiod.
 • Börja alltid med att se vilka tider som finns lediga och mejla sedan önskemål, senast sju dagar innan, till Föreningsservice.

Gymnastiksalar, idrottshallar bokas av Föreningsservice:

 • Bjäkenbackens gymnastiksal
 • Färnäs gymnastiksal
 • Morkarlby gymnastiksal
 • Morkarlbyhöjdens idrottshall
 • Noretskolans idrottshall
 • Nusnäs gymnastiksal
 • Selja-Långlet gymnastiksal
 • Sollerö gymnastiksal
 • Mora Gymnasiums idrottshall
 • Utmeland gymnastiksal
 • Venjans gymnastiksal
 • Vika skola gymnastiksal
 • Våmhus gymnastiksal

Fritids- och idrottsanläggningar:

Du kan söka efter lediga tider i bokningsschemat. Om du hittar en ledig tid mejlar du Föreningsservice för bokning.

Samtliga förfrågningar till bokningsbara anläggningar ska vara inkomna senast sju dagar innan bokningen skall gälla.

Ansökan om fasta tider avseende nästkommande hösttermin skickas in till Föreningsservice senast 15 maj. Tiderna fördelas och meddelas senast 30 juni .

Ansökan om fasta träningstider , 139.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om fasta tider nästkommande vårtermin skickas till Föreningsservice senast 30 september. Tiderna fördelas och meddelas senast 30 november.

Mora Gymnasiums behov av tider i gymnastikhallen för utbildningsverksamhet inom fotbolls- och skidgymnasiet samt i danslokalen för den estetiska programmet och Mirandaverksamheten prioriteras i första hand.

Senast uppdaterad: 4 juni 2021