Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Förfrågan Lokalbokning för övernattning

Ingress

BrödtextStartdatum och tid * (obligatorisk)
Startdatum och tid
Slutdatum och tid * (obligatorisk)
Slutdatum och tidLokalvård, önskar ni köpa tjänsten av Mora kommun? * (obligatorisk)
Lokalvård, önskar ni köpa tjänsten av Mora kommun?


Om "nej" är jag medveten om att en besiktning kommer att utföras och eventuell extra städning debiteras kunden/föreningen samt att vi som bokande kund/förening själva står för städutrusning och städmaterial.

Bokande förening ansvarar för att kontaktpersonen är utbildad i brandsäkerhet (se Brandkårens webbsida) samt att regler och föreskrifter efterlevs.Senast uppdaterad: 11 februari 2020