Koka vattnet i Bergkarlås, Gesunda och på Sollerön
I samband med en avgrävd vattenledning under tisdagen har orent vatten kommit in i ledningssystemet i Bergkarlås. Ledningen är nu lagad men vattnet behöver kokas till dryck och mat. I Gesunda och på Sollerön ska vattnet kokas på grund av risk för vattenburen smitta.

Lotterier

Bild

Bra att veta:

 • Er förening kan få in pengar med hjälp av lotterier. För att ordna ett lotteri behöver ni ett tillstånd.
 • Från 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för registreringslotterier. För alla andra tillstånd ansvarar Spelinspektionen.
 • Om lotterna kostar mer än 11,83 kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni tillstånd.
 • Med lotteri menas att slumpen angör vem som vinner lotteriets priser.
 • Om en tävling avgörs genom prestation t.ex. slogan eller kunskapsfrågor är det inte något lotteri.

Ni ska vara en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:

 • enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet som är nyttig för samhället.
 • är öppen för alla.
 • behöver intäkter till er verksamhet.

En registrering av lotterier är tidsbegränsad till högst fem år. Kommunen kan ha krav på lotternas utseende.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd om lotteriet sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område, till exempel en tävling eller avslutningsmiddag. 

Även andra än föreningar kan ordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Då är kravet att insatserna och vinsterna ska vara låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av lotteri enligt § 17 (lotterilagen), med en omsättning av 20 basbelopp under en treårsperiod.
 • Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare.
 • Föreningens senaste verksamhetsberättelse.
 • Föreningens stadgar.

Tillståndet gäller 3 år och kostar 300 kr.

 • Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas.
 • Föreningen ska utse en person som är ansvarig för lotteriet som bland annat skickar in lotteriredovisningen till kommunen.
 • Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen.
 • Kontrollantarvode utgår med 3 % av omsättningen.
 • Redovisning ska ske inom en månad.

Mora Kommun
Föreningsservice
792 80 Mora

 • Ni får arrangera lotterier för högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en treårsperiod. År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr.
 • Lotteriet får endast hållas inom Mora kommun.
 • Lotteriet får inte hållas från en fast försäljningsplats eller ett serviceföretag.
 • Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.
 • Det ska finnas en kontaktperson för lotteriet.
 • Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får som högst vara ett prisbasbelopp (47 600 kr, år 2021).
 • Det totala vinstvärdet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av det ni får in på försäljningen av lotterna, det vill säga insatsen.
 • Värdet av insatserna i registreringslotterier får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en treårsperiod.
Senast uppdaterad: 28 september 2021