Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat Covid-19.

Sommarlovsaktiviteter

Vill ni arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga? Då kan ni söka bidrag från kommunen.

Ansökan om att arrangera konstadsfria sommarlovsaktiviteter

Ansökningstiden för 2019 har gått ut.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengar till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019 för barn i åldrarna 6-15 år.

Syfte och målsättning med bidraget

  • stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling under sommarlovet
  • utöka sina egna satsningar på sommarlovsaktiviteter
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Mora kommuns målsättning är att kunna erbjuda aktiviteter inom många olika intresseområden. Det ska finnas aktiviteter som kan nå och tilltala så många som möjligt.

Om ansökan och utbetalning

Ansökan för att arrangera kostnadsfria sommarlovsaktiviteter 2019 har gått ut. Ansökan sker vanligtvis via blankett med sista ansökningsdag i slutet av april. Ni som ansöker behöver vara en förening eller en organisation.

Alla aktiviteter som får bidrag från Mora kommun samlas i en folder som går ut till alla unga mellan 6-15 år. Foldern kommer att gå ut i maj och i början av juni.

Beslut om bidrag skickas ut i början på maj. Vilka som får bidrag och hur mycket beror till stor del på hur många som söker bidraget. Andra saker som påverkar är aktiviteternas innehåll och mångfald.

Aktiviteterna redovisas under juli och augusti månad. Då får ni ett mejl till den e-postadress ni anger i ansökan. Bidraget betalas sedan ut i november.

Senast uppdaterad: 16 januari 2020