Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Studieförbund

Mora kommun vill stödja studieförbund som verkar för att ge Moras medborgare en rik fritid och möjlighet till upplysning, utbildning, kunskapssökande och personlig utveckling.

Fördelningsregler för kommunbidrag:

 • Grundbidrag: 60 % grundat på föregående års bidrag.
 • Verksamhetsbidrag: 40 % grundat på föregående års bidrag.
 • Kulturprogram: 10 % grundat på antalet kulturprogram.
 • Förstärkningsbidrag: 12 % grundat på antalet deltagartimmar för funktionshindrade och invandrare.
 • Verksamhetsrelaterat bidrag: 18 % grundat på antalet deltagartimmar i studiecirklar + 0,5 x antalet deltagartimmar i annan folkbildningsverksamhet.
 • Kulturnämnden prioriterar de studieförbund som har lokala kontor i Mora med en bonus på 10.000 kr/heltidstjänst.

Ansökan om bidrag ska vara inlämnad senast 31 juli och innehålla:

 • Uppgifter om sökande studieförbund.
 • Kommunsammandraget.
 • Konto för utbetalning av bidraget.
 • Kontaktperson: namn, telefon och e-post.
 • Organisationsnummer.
 • Ansvarig uppgiftslämnare: namnteckning och förtydligande.
 • Verksamhetsberättelse och årsredovisning föregående år.
 • Verksamhetsplan för innevarande år.
Senast uppdaterad: 21 juli 2020