Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Hallar och idrottsanläggningar

I Mora kommun finns flera olika anläggningar och lokaler för idrottsaktiviteter.