Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

Ordningsregler och trygghet

De senaste åren har ett antal drunkningsolyckor där barn varit inblandade inträffat i Sverige. För att förebygga allvarliga olyckor, framförallt drunkningsolyckor, har Konsumentverket tillsammans med en rad andra aktörer tagit fram anvisningar för säkerhet vid badanläggningar.

Information med anledning av coronavirus

Mora kommun följer riktlinjer och rekommendationer från nationella statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten.

Det finns i dagsläget inga rekommendationer om ytterligare begränsningar i övriga kommunala verksamheter, som t ex den Fritidsenheten bedriver.

Kommunens bedömning är därför att nuvarande rekommendationer inte omfattar fritidsverksamheter.

Det gör att simhallen håller öppet som vanligt tills vidare.

Vi ber våra besökare vara extra noga med handhygienen och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att skydda sig själv och andra från smittspridning. Det innebär att vi vill att du stannar hemma om du känner dig sjuk eller har symptom som snuva, hosta eller feber.

Vi lägger också lite extra tid på att hålla våra lokaler så rena vi kan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/länk till annan webbplats

Mora kommuns fritidsavdelning har nu gjort en uppdatering av de lokala ordningsreglerna och anpassat dessa efter anvisningarna. Dessutom har en översyn gjorts gällande priser, åldersindelningar, villkor, bestämmelser, bokningsregler på kommunens samtliga idrotts- och fritidsanläggningar.

 • Barn under 10 år samt unga och vuxna som inte kan simma får endast vara i simhallen tillsammans med ansvarig ombytt medföljande målsman. Med målsman menas vuxen (minst 18 år) som kan simma.
 • Mora kommuns definition på simkunnighet är "150 meter bröstsim och 50 meter ryggsim".
 • Medföljande målsman ansvarar för sina barns säkerhet.
 • Medföljande målsman måste betala entré till simhallen.
 • Av säkerhetsskäl vill vi att alla besökare till badet är ombytta, även medföljande målsman.
 • När du betalar entré godkänner du kommunens trivsel-och ordningsregler för simhallen.
 • Är ni en grupp som vill besöka simhallen behöver ni boka tid. Tillsammans kommer vi överens om antalet badande ledare. Ring simhallens reception för bokning på 0250‑262 40.
 • Vid gruppbesök är alltid utsedd ledare ansvarig för gruppen.
 • Simhallens personal ansvarar för att se till att simhallen är trygg och säker. Därför har personalen rätt att genomdriva trivsel- och ordningsreglerna och även agera mot besökare som inte följer reglerna.

Åldersindelning

 • Barn 0-9 år (går in gratis med betalande simkunnig vuxen)
 • Ungdom 10-20 år
 • Vuxen 21-64 år
 • Pensionär 65 år och äldre (samma pris som ungdomar)

Trivsel- och ordningsregler på andra språk

Klicka på önskat språk för att öppna pdf-fil. Trivsel- och ordningsregler på svenska kan du också läsa som pdf.

Senast uppdaterad: 20 mars 2020