TEST Nyhetsarkiv


 • Så firas en 500-åring i Mora
  Tisdagen den 6 juni firas Sveriges nationaldag i Mora. Utöver högtids­ceremonin i kommun­hus­parken, som bland annat kommer innehålla musik, dans, tal från högtidstalare och prisutdelningar, kommer dagen också bjuda på morgonceremoni med flagghissning, familjeaktiviteter i Tingshusparken och parad. Dessutom kommer en alldeles särskild invigning äga rum.
  Läs mer

 • Förslag: Bostäder och Strandenskolan prioriteras i planarbetet
  Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå en prioritering av planarbetet för perioden 2023-2024. Främst prioriteras detaljplanearbete för att kunna göra det möjligt att bygga nya bostäder och Strandens skolområde. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 19 juni.
  Läs mer

 • Internationellt besök i Mora kommun
  Under vecka 22 står kommunstyrelsens ordförande, Anna Hed (C), värd för ett internationellt besök. Det är en del av ett ledarprogram som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, anordnar. Vid besöket får deltagarna se olika verksamheter i kommunen. Det är också ett tillfälle att utbyta erfarenheter mellan förtroendevalda.
  Läs mer

 • Positiva besked för genomfart Mora
  Nu har projektet genomfart Mora fått en vattendom från Mark- och miljödomstolen. Den innebär att Trafikverket får tillstånd att leda bort grundvatten i samband med grävarbeten i centrala Mora. Det innebär att arbetet med genomfart Mora kan fortsätta enligt plan och bli klart hösten 2024.
  Läs mer

 • Karta över tätort
  Tingsnäsvägen får ny beläggning i juni
  Under juni 2023 får Tingsnäsvägen i centrala Mora ny asfaltsbeläggning. Under beläggningsarbetet råder begränsad framkomlighet och trafiken regleras med vakter.
  Läs mer

 • Två nya hållbara idéer får grönt ljus
  Kommunstyrelsen har beslutat att tilldela två projekt medel från ”Hållbara idéer”. Projektet ”Hållbar kultur – Alla kan” på Färnäs/Nusnäs skola tilldelas en miljon kronor under 2023-2024 och ”Framtidens förskolegårdar” tilldelas 176 000 kronor under 2024.
  Läs mer

 • Har du en aluminiumramp över?
  Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Mora söker aluminiumramper som kan användas för ökad tillgänglighet till olika fastigheter. Har du en ramp över att skänka?
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 29 maj klockan 17.30 sammanträder kommunfullmäktige på Andreasgården i Mora. Klockan 17.15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet direkt via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Uppgång för Mora kommun i Svenskt Näringslivs företagarenkät
  Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga företagarenkät. Helhetsbetyget för Mora kommun är bättre än vid förra årets undersökning.
  Läs mer

 • Ny lärplattform för förskola, grundskola och fritidshem
  Från hösten 2023 hälsar vi er alla välkomna till vår nya lärplattform, Meitner. Det är en enkel och användarvänlig plattform för er som vårdnadshavare. Du kommer kunna följa ditt barns kunskapsutveckling, anmäla frånvaro, kommunicera med pedagoger och följa hela skolgången på ett och samma ställe.
  Läs mer

 • Elever presenterade sina drömförslag för Strandenskolan
  Under tisdagen avslutades vårterminens konstprojekt ”Gestalta din livsmiljö” med invigning av Noretskolan och Morkarlbyhöjdens nya talarstolar. Där presenterade elever i årskurs sju och grundsärskolan sina drömförslag för den blivande skolgården på Strandenskolan.
  Läs mer

 • Mora, Orsa och Älvdalen nominerade till Sveriges digitaliseringskommun 2023
  Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, som har gemensam IT-förvaltning, är gemensamt nominerade till Sveriges digitaliseringskommun 2023. Övriga nominerade är Östersund, Värmdö, Nacka och Staffanstorp.
  Läs mer

 • Plattformsbyte i Mora stadsnät
  Mora stadsnät är det fibernät som Mora kommun äger och förvaltar. Stadsnätet ansluter privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Inom kort kommer ett byte av plattformen genomföras, vilket kan medföra störningar i uppkopplingen när arbetet pågår.
  Läs mer

 • Människor som sätter post it-lappar på ett papper
  Hållbarhet i fokus för Strandenskolan
  I måndags startade arbetet med att välja ut vilka hållbarhetsmål som ska sättas upp för det nya skolområdet på Stranden. - Det känns väldigt det bra att vi får i gång hållbarhetsarbetet. Det blir en mycket bättre skola när vi som ska bygga den har tydliga mål att arbeta efter, säger Mikael Svensson, projektchef på Morastrand.
  Läs mer

 • a
  Företagare ger kommunen högre betyg i mätning  
  Mora kommun ser en positiv trend i betygen från kommunens företagare i den årliga servicemätningen, som utförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). På en 100-gradig skala får kommunen 74 poäng, vilket betraktas som högt. Men målbilden är att bli ännu bättre.
  Läs mer

 • Mora kulturhus entré sommarmiljö
  Mora bibliotek och kulturhus stängs för golvvård
  Mellan 18 maj och 6 juni har Mora kulturhus och bibliotek stängt för golvvård. Arbetet som behöver utföras för att få golven fina igen är så pass omfattande att det behövs två veckor för hela processen med rengöring och polish.
  Läs mer

 • Yvonne Smedberg utsedd till årets miljöpristagare
  Miljö- och byggnadsnämnden har utsett 2023 års miljöpristagare. Det blev Yvonne Smedberg, fäbodbrukare i Kättboåsens fäbodar.
  Läs mer

 • Elevråd och personal diskuterade Strandenskolan
  Vad är viktigt för lärare och elever när man bygger en ny skola? De var frågor som lyftes när arkitekter från Tengbom besökte Mora under tisdagen för att berättade om arbetet med den nya Strandenskolan.
  Läs mer

 • De blev årets kulturprisvinnare och kulturstipendiat
  Kultur- och fritidsnämnden i Mora har utsett 2023 års kulturpristagare och kulturstipendiat. Det blev Christer Karlsson som blev årets kulturpristagare och kulturstipendiet gick till skådespelaren Hanna Hvittfeldt.
  Läs mer

 • Geotekniska undersökningar utförs i Tingsnäsområdet
  På uppdrag av Mora kommun utförs en geoteknisk undersökning runt om Tingsnäsområdet, och även vid Kajen. Undersökningarna ska ge ett underlag för framtida planering om och hur Tingsnäs skulle kunna omvandlas från verksamhetsområde till bostadsområde i framtiden.
  Läs mer

 • Stort grusat område med rosa hus i bakgrunden
  Arbetet med Strandenskolan fortsätter
  Mora kommun har nu tagit del av flera av de utredningar som beställts som en del av detaljplanearbetet för Strandenområdet. Den första, preliminära, bedömningen är att helheten ser positiv ut.
  Läs mer

 • Mora kommun är i sorg
  På onsdagseftermiddagen var ett av kommunens fordon inblandat i en kollision med ett tåg nära Nusnäs. Fordonet framfördes av en anställd i kommunen och föraren avled i olyckan.
  Läs mer

 • Mora växer visar framtidens kommun
  Nu presenterar vi nya sidor på morakommun.se under namnet Mora växer. På sidorna samlar vi bygg- och infrastrukturprojekt som planeras eller genomförs i kommunen. Vi vill göra det enkelt för dig som bor och verkar i Mora att se hur kommunen planerar för framtiden.
  Läs mer

 • Planförslag för Morkarlby nedre skola och Zornska skickas ut på granskning
  Kommunstyrelsen har beslutat att skicka ut planförslaget för Morkarlby nedre skola och Zornska barnhemmet på granskning. Planen gör det möjligt att bygga bostäder och värnar samtidigt om de höga kulturhistoriska värdena i området.
  Läs mer

 • In- och utfarten vid Bygatan/Vasagatan flyttas under genomfartsbygget
  Kommunstyrelsen har godkänt ett medborgarförlag som innebär att in- och utfarten från Bygatan till Vasagatan flyttas till Oxbergsleden medan genomfarten byggs i centrala Mora. Syftet är att göra det lättare för boende och besökare att ta sig fram när Vasagatan används som omledningsväg.
  Läs mer

 • Ett steg närmare en fossilfri fordonsflotta
  Mora kommuns fordonsflotta genomgår just nu en av sina största moderniseringar någonsin. Samtidigt som laddinfrastrukturen byggs ut tas 31 helt nya elbilar i bruk. Satsningen är ett av kommunens kliv mot att bli en mer hållbar kommun.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsen föreslår bygdemedel till fyra byar
  Kommunstyrelsen föreslår att fyra byar får bidrag ur fonder för bygdemedel 2023 till ett sammanlagt värde av 600 000 kr. Bygder som påverkats av utbyggnad av vattenkraft kan söka och få bidrag ur fonderna.
  Läs mer

 • Mora kommun lämnar synpunkter om ny kärnkraft
  Klimat- och näringslivsdepartementet har bjudit in Mora kommun att lämna synpunkter på en promemoria. Den innehåller förslag på lagändringar som behövs för att göra det möjligt att tillåta nya kärnkraftsreaktorer som inte enbart ersätter en äldre reaktor. Förslagen innebär också att det blir tillåtet att bygga på platser där en reaktor inte varit i drift tidigare. Mora kommuns svar är beslutat av kommunstyrelsen.
  Läs mer

 • Hund med påskris i munnen
  Myrens dagliga verksamhet bjuder in till vårshow
  Söndagen den 16 april arrangerar Myrens dagliga verksamhet en vårshow i Våmhus kyrka. Deltagarna uppträder med sång, dans och tricks med hundar. Välkommen!
  Läs mer

 • Elever visade upp skolgårdsförslag för Strandenområdet
  På fredagen genomförde elever från årskurs 7 på Morkarlbyhöjdens skola och Noretskolan en aktion vid gamla kommunhuset i Mora. Där visade de upp modeller av sina förslag på vad de vill ha på skolgården på den framtida Strandenskolan.
  Läs mer

 • Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nu startar årets enkätundersökning.
  Med start i mitten av mars skickas undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” ut till personer som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Svaren är viktiga för att vi ska kunna utveckla verksamheten.
  Läs mer

 • Fokus på hållbar utveckling och ungas lärande i ny strategisk plan
  I kommunens nya strategiska plan är det bland annat stort fokus på barn och ungas lärande, och att kommunen ska ha möjlighet att växa på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö. Planen fastställdes på kommunfullmäktige den 27 mars och kommer vara vägledande för kommunens arbete till 2026.
  Läs mer

 • Krigsflyktingar i Mora kommer erbjudas SFI
  Snart kommer de flyktingar i Mora som omfattas av massflyktsdirektivet kunna ta del av svenska för invandrare, SFI. Det beslutade kommunfullmäktige under gårdagens sammanträde. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället.
  Läs mer

 • Ett första "spadtag" för nya ishallen
  Nu har första startskottet för Moras nya ishall gått. Under måndagen togs nämligen det första "spadtaget" på Prästholmens IP, där den nya ishalen kommer att byggas.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 27 mars klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Andreasgården i Mora. Klockan 18.15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet direkt via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Eleverna formar den framtida skolgården på Strandenområdet
  När kommunens politiska ledning tog beslutet om att bygga en ny högstadieskola på Strandenområdet var det självklart att eleverna skulle involveras i processen. Under perioden januari till mars har Moras högstadieelever därför varit med i projektet ”Gestalta din livsmiljö”. Tillsammans med en konstnär har eleverna fått forma sina tankar och åsikter kring hur skolgården kan utformas på den framtida högstadieskolan.
  Läs mer

 • Kommunens trygghetslarm i drift igen
  Kommunens trygghetslarm som varit ur funktion sedan i midnatt, till följd av ett rikstäckande fel hos leverantören, är nu i drift igen. Viss fördröjning kan dock finnas kvar i systemet.
  Läs mer

 • Trygghetslarm tillfälligt ur funktion
  Kommunens trygghetslarm är tillfälligt ur funktion. Problemen berör cirka 600 trygghetslarm i Mora kommun. Berörda brukare utan hemtjänst blir kontaktade via telefon för att få information.
  Läs mer

 • Bättre service i Moras byar
  Nu satsar Mora kommun på att förbättra förutsättningarna för boende på landsbygden och i byarna i kommunen. Men en bättre service på landsbygden kräver bättre samverkan mellan kommunen, byalag och företagare. Därför har ett projekt startats för att kommunen bättre ska kunna samarbeta med lokala aktörer.
  Läs mer

 • Längre vikariat - större bonus
  Att hitta sommarvikarier som kan bemanna kommunens tjänster inom vård och omsorg är alltid en stor utmaning, så även i år. Men nu har nya steg tagits för att kommunen ska kunna vara en mer attraktiv arbetsgivare för vikarier.
  Läs mer

 • Krigsflyktingar kan snart erbjudas SFI
  Flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet har tidigare inte haft rätt till utbildning i svenska för invandrare, SFI. Men nu föreslås Mora gymnasium erbjuda utbildningen till alla i Mora som omfattas av direktivet. Utbildningen ska underlätta för flyktingar från bland annat Ukraina att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli mer delaktiga i samhället.
  Läs mer

 • Piggare elever när skolan bjuder på frukost
  Skollunch är en självklarhet i Sverige sedan många år. Men på Morkarlbyhöjden serveras sedan början av vårterminen även skolfrukost. Och satsningen är redan en succé.
  – Vi behöver förstås analysera effekterna ordentligt. Men efter bara några veckor på Morkarlbyhöjden började vi se att nedskräpningen minskar och att stämningen under frukosten är harmonisk, säger Hans Lövgren, rektor på Morkarlbyhöjdens skola.

  Läs mer

 • Barn spelar innebandy
  Testamente ges till förmån för Moras ungdomar
  En privatperson har testamenterat delar av sitt arv till Mora kommun för ungdomsändamål inom musik- och fritidsaktiviteter samt som bidrag till majstångsfirandet i Norets by. Kommunstyrelsen har beslutat att arvet ska användas till Kulturskolan Mirandas verksamhet och Ungdomsgården Rosa huset tillsammans med fritidsbanken.
  Läs mer

 • Dalarnas landshövding på besök i Mora
  Under fredagen besökte Dalarnas nytillträdda landshövding, Helena Höij, Mora. Det var hennes första officiella besök i kommunen, som landshövding.
  Läs mer

 • Mora får höga betyg i medborgarundersökning
  Moraborna är mer positiva till Mora, det visar resultatet SCB:s medborgarundersökning. Mora kommun upplevs framför allt som en mycket trygg plats att bo. Jämfört med den föregående undersökningen 2020 är det fler Morabor som kan rekommendera andra att flytta till Mora.
  Läs mer

 • Större utbud när Mora bibliotek blir en del av Dalabiblioteken
  Glada nyheter för dig som gillar att läsa! Från och med 16 mars får du nämligen ett betydligt större utbud av böcker och digital media, när Moras bibliotek går ihop med övriga folkbibliotek i Dalarna och blir en del av Dalabiblioteken. Förändringen innebär bland annat att du kommer kunna använda samma lånekort på folkbibliotek i hela Dalarna och att det blir lättare att låna hem böcker från andra kommuner.
  Läs mer

 • Klart med nytt flygbolag till Mora flygplats
  I oktober öppnas flyglinjen mellan Mora och Arlanda igen. Trafikverket meddelar nu att de upphandlat Jonair Affärsflyg AB för att trafikera sträckan under perioden 2023-2027.
  Läs mer

 • Mora kommun välkomnar samarbeten med idéburna organisationer
  Har din idéburna organisation en idé för hur vi tillsammans kan lösa en samhällsutmaning? Samhällsutmaningarna i världen, såväl som Mora, blir allt mer komplexa och behovet av samverkan med andra organisationer utanför den kommunala verksamheten växer. Mora kommun ser därför positivt på samarbeten i form av idéburet offentligt partnerskap för att ta sig an samhällets utmaningar.
  Läs mer

 • Mora växer för nionde året i rad
  Mora kommun fortsätter att växa och befolkningen har nu ökat nio år i rad. Under 2022 ökade befolkningen med nio personer. Vid årsskiftet 2022/2023 hade Mora 20 679 invånare. Just nu möter kommunen framtida Morabor under Vasaloppets vintervecka.
  Läs mer


 • Filmfestival för en klimatsmart framtid
  Hur ser väget mot ett klimatneutralt Mora ut? Den frågan har alla Moras elever i årskurs åtta fått arbeta med under under projektet Ung förändringskraft. Under projektet har eleverna gjort filmer där de berättar om sina ideer om hur sammhället ska bli fossilfritt. Projektet avslutades med en filmfestval där filmeran visades upp för flera av Moras politiker och tjänstemän.
  Läs mer

 • Ny ishall enormt lyft för ungdomsverksamheten
  Mora ska få en ny träningshall för ishockeyns barn- och ungdomsverksamhet. Det beslutades på kommunfullmäktiges sammanträde i måndags. Beslutet innebär att en hall av tältmodell kommer byggas på Prästholmens IP, och beräknas stå klar under hösten.
  Läs mer

 • Karta över vägavstängningar i centrala Mora
  Trafikinformation under Vasaloppsveckan
  För att säkerställa att E45/väg 70 har normal framkomlighet i samband med Vasaloppsveckan öppnar Trafikverket en genomfartsväg tillfälligt på E45. Vägen öppnar på kvällen den 16 februari och är öppen till den 8 mars. Mellan 20 februari och 8 mars är Vasagatan avstängd mellan Zornmuséet och Klockstapeln. Där ligger Vasaloppets målområde.
  Läs mer

 • Ny strategi för ett stärkt företagsklimatet
  I Mora finns det en stark tradition av företagande och näringslivsengagemang. Kommunen strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för ett mångsidigt livskraftigt näringsliv. Därför har ett förslag till en ny näringslivsstrategi tagits fram och i måndags beslutade kommunfullmäktige att fastställa strategin.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 13 februari klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Andreasgården i Mora. Klockan 18.15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet direkt via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Vad tycker du om startsidan på morakommun.se?
  Det är viktigt för oss att det är enkelt för våra besökare att redan på startsidan hitta rätt information, genvägar och länkar. Därför vill vi veta vad du som besökare tycker om den nuvarande startsidan. Hjälp oss genom att svara på en kort enkät!
  Läs mer

 • Skolpersonal och barn från skolorna som vunnit det pedagogiska priset
  Årets vinnare av pedagogiska priset
  Utmelands fritids och Noretskolans högstadium vinner årets pedagogiska pris för ett utomordentligt arbete. Det pedagogiska priset delas varje år ut av för- och grundskolenämnden som uppmuntran till två förskolor, skolor eller fritidshem som har arbetat målmedvetet och utvecklande. Priset består av ett diplom och 5000 kr att använda till respektive verksamhet.
  Läs mer

 • Nya Saxnäsköket invigdes med tårtkalas
  Sen årsskiftet lagas lunch, middag och desserter från grunden till Mora kommuns särskilda boenden i det nya tillagningsköket på Saxnäs. På tisdagen invigdes köket med ett stort tårtkalas. Inga Lill Nordqvist, som bor på avdelningen Gärdet, invigde genom att skära den första tårtbiten.
  Läs mer

 • Fortsatt brottsförebyggande samarbete med polisen
  Mora kommun och Lokalpolisområde Mora fortsätter sitt samarbete för att förebygga brott i Mora. Det beslutade kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 24 januari, där de antog en ny samverkansöverenskommelse med polisen.
  Läs mer

 • Hållbarhet prioriteras i den nya förskolan på Tuvan
  Den nya förskola på Tuvan får flera investeringar som ska öka verksamhetens sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhet. Bland annat investeras det i solceller och konstnärlig utsmyckning. Den nya förskolan byggs efter ett färdigt koncept, vilket är både kostnads- och tidseffektivt samt minskar klimatavtrycket.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsen godkänner ny näringslivsstrategi
  I Mora finns det en stark tradition av företagande och näringslivsengagemang. Kommunen strävar ständigt efter att förbättra förutsättningarna för ett mångsidigt livskraftigt näringsliv. Därför har ett förslag till en ny näringslivsstrategi tagits fram, och i tisdags beslutade kommunstyrelsen att godkänna förslaget.
  Läs mer

 • Tidsplan godkänd – Strandenskolan planeras bli klar 2027
  Arbetet med att planera det nya skolområdet vid Stranden fortsätter. Nu pågår arbetet med att ta fram en ny detaljplan och på tisdagen godkände kommunstyrelsen projektets tidsplan där skolområdet planeras tas i bruk till höstterminen 2027. Samtidigt har Mora kommunfastigheter anlitat arkitektfirman Tengbom för att utforma skolområdet.
  Läs mer

 • Nästa steg mot ny ishall på Prästholmens IP
  Kommunstyrelsen beslutade under tisdagens sammanträde att gå vidare med förslaget om att bygga en ny träningshall för ishockeyns barn- och ungdomsverksamhet på Prästholmens IP. Förslaget innebär att en hall av tältmodell kommer byggas. Nu ska förslaget vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.
  Läs mer

 • Han blir kommunens nya kommunikationschef
  José Gutierrez tar över tjänsten som kommunikationschef i Mora kommun. Han kommer senast från Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och tillträder sin nya tjänst i mars.
  Läs mer

 • Efter hoten – så är läget på skolorna
  Läget på Canada förskola och Färnäs skola har under torsdagsförmiddagen varit lugnt , meddelar respektive rektor. Detta efter att båda verksamheterna tagit emot anonymt hot via telefonen på onsdagen. På onsdagskvällen meddelade polisen att de anhållit en person i Mora som misstänks för grovt olaga hot.
  Läs mer

 • Ytterligare hot riktat mot skola i Mora
  Vid lunchtid på onsdagen riktades ett andra hot mot för- och grundskoleverksamheten i Mora kommun. Hotet inkom till Färnäs skola och lämnades anonymt via telefon. Händelsen har polisanmälts.
  Läs mer

 • Hot riktat mot förskola i Mora
  Vid lunchtid på onsdagen riktades ett anonymt hot via telefon mot Canada förskola i Mora. Polis anlände snabbt till förskolan och bedömde att det inte fanns någon fara för säkerheten.
  Läs mer

 • Vinnare av Talangjakten 2020: från vänster Zigge, Ida och David.
  Ansök till Talangjakten Mora!
  Talangjakten i Mora är tillbaka! Talangjakten är en tävling för barn och ungdomar i åldern 10-22 som drömmer om att få stå på en stor scen. Skicka in din ansökan senast 22 januari.
  Läs mer

 • Lyckad satsning på digital delaktighet blir permanent
  Vårt samhälle blir alltmer digitaliserat, och för de som inte har möjlighet att ta till sig utvecklingen ökar risken att hamna i ett digitalt utanförskap. Därför har Mora kommun under de två senaste åren drivit ett projekt för att öka den digitala delaktigheten. Nu sammanställs rapporten efter projektet, och med facit i hand har det varit ett mycket lyckat projekt.

  Läs mer

 • Besvärligt väglag i kommunen
  Det har under den senaste veckan varit ostadigt väder som orsakar halka och försämrad framkomlighet på kommunens vägar. Teknik- och serviceförvaltningen arbetar med alla tillgängliga resurser, men insatserna har begränsad effekt när det är extra svåra väderförhållanden.
  Läs mer


 • Mora gymnasium utvidgar utbudet
  Under januari startade ansökningsperioden för elever i årkurs 9 som ska göra sina gymnasieval. Och från och med i år introduceras ett helt nytt program, nämligen Försäljnings-och serviceprogrammet, med fokus på bland annat försäljning och besöksnäring. Dessutom utvidgar Mora gymnasium med en helt ny dansprofil.
  Läs mer

 • Miljö- och byggnadsförvaltningen byter e-postadress
  Från och med den 29 december har miljö- och byggnadsförvaltningen en ny gemensam e-postadress, miljobygg@mora.se. Den nya e-postadressen ersätter alla tidigare adresser som gick till förvaltningens enheter.
  Läs mer

 • Så får du använda fyrverkerier under nyår
  Fyrverkerier kan vara vackert och festligt, men det är inte helt riskfritt. Här kan du läsa om när och var du får använda fyrverkerier i Mora kommun och tips från brandkåren om hur du kan använda fyrverkerier på ett säkert sätt.
  Läs mer

 • Vinterstaden Mora har aktiviteter för alla
  Mora är en fantastisk plats för alla typer av vinteraktiviteter. Här finns ett stort utbud av saker att göra för både stora och små, oavsett om du bor i Mora eller hälsar på. Här kommer några tips på aktiviteter du kan ägna dig åt under vinterdagarna i Mora!
  Läs mer

 • Fortsatt risk för halka inför jul
  Det är just nu halt väglag på många håll. Kommunens entreprenörer har de senaste dagarna halkbekämpat i förebyggande syfte och vi fortsätter att noga bevaka utvecklingen de närmsta dagarna. Ta det extra lugnt när du ger dig ut i trafiken!
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 13 februari klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige på Andreasgården i Mora. Då kommer bland annat den reviderade kommunplanen beslutas. Klockan 18.15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet direkt via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Mora kommun tar fram ett nytt kulturmiljöunderlag
  Mora kommun sätter extra fokus på kulturmiljöer framöver och tar fram ett nytt kulturmiljöunderlag. Arbetet kommer utföras av Dalarnas Museum och påbörjas under 2023.
  Läs mer

 • Skogsvård och insats mot granbarkborren
  Stora delar av kommunens bostadsnära skog i anslutning till Hindriksheden och Rödmyren har drabbats hårt av granbarkborren. I samband med planerad skötsel kommer därför granar fällas och tas ut i de drabbade områdena.
  Läs mer

 • Morastrands VD lämnar sitt uppdrag
  Stefan Lundström lämnar uppdraget som VD för det kommunala bostadsbolaget Morastrand AB med omedelbar verkan. Kommundirektör Peter Karlsson träder tills vidare in som tillförordnad VD för bolaget. Detta meddelar Morastrand AB:s styrelseordförande, Nicklas Lind (C).
  Läs mer

 • Industrinatten i Mora – för alla elever i årskurs 9
  Industrin står inför en kommande utmaning med ett stort kompetensförsörjningsbehov. Ungdomarna är framtidens medarbetare och genom Industrinatten får eleverna möjlighet att besöka industriföretag då de öppnar dörrarna och bjuder in elever till studiebesök.
  Läs mer

 • Kommunplan fastställd – stort fokus på ungas hälsa
  Kommunstyrelsen har nu fastställt kommunplanen inför den nya mandatperioden. Och med den görs det stora satsningar på barn och ungas psykiska hälsa.- Med de här resurserna på plats har vi verkligen möjlighet att göra skillnad för ungas psykiska hälsa, säger Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande.
  Läs mer

 • Effektivt samarbete när laddtorg Mora byggs
  Det storsatsas på laddplatser för elbilar i centrala Mora. På parkeringsytan nedanför Tingshuset kommer Tesla och Ionity etablera sig på laddtorg Mora med cirka 35 platser. Anläggningen väntas stå klar till 2024.
  Läs mer

 • Så har kommunens hållbarhetsarbete gått
  Nu är kommunens årliga hållbarhetsbarometer klar! Här kan du läsa om hur kommunen har arbetat med att stärka den sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarheten i Mora under 2021.
  Läs mer

 • Läkemedelsrobot förenklar för vårdtagare
  ”Det är dags att ta läkemedel. Tryck på knappen!” Så kan det låta hemma hos ett tjugotal vårdtagare i Mora sedan i maj. Uppmaningen kommer från en robot, som till utseendet påminner om en Star Wars-leksak men som är till stor hjälp för både hemtjänsten och de som vårdas.
  Läs mer

 • Ny strategi för att möta kompetensutmaningen
  För att klara sitt uppdrag både nu och på lång sikt, behöver Mora kommun som arbetsgivare arbeta strategiskt med sin kompetensförsörjning. Det kan bland annat handla om att hitta sätt att attrahera nya medarbetare, att förenkla vägen till arbete, och att behålla och kompetensutveckla de medarbetare som redan jobbar i inom kommunen.
  Läs mer

 • Vägen framåt mot ett hållbarare Mora
  Nu har Mora kommuns strategi Hållbara Mora uppdaterats för den nya mandatperioden. Strategin som togs fram för fyra år sedan beskriver hur kommunen ska arbeta med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Läs mer

 • Välkommen på invigning av Fritidsbanken i Mora
  På lördag 3 december är det äntligen dags för det många längtat efter, då öppnar nämligen Fritidsbanken i Mora. Det firas med en invigning där de bjuder på både aktiviteter och fika.– Det har varit en lång resa, men nu har vi äntligen byggt upp ett tillräckligt stort lager av prylar för att vi ska kunna öppna utlåningen till allmänheten. Det känns jätteroligt, så nu ska vi fira med pompa och ståt!, säger Åke Nyström, föreståndare för Fritidsbanken Mora.
  Läs mer

 • Entrén till Saxnäs särskilda boende
  Bättre covid-läge på Saxnäs och Emmagården
  Under november spreds covid-19 på flera avdelningar på Emmagården och på Saxnäs särskilda boenden, och avrådan från besök infördes. Nu är läget bättre än tidigare, och då smittspridningen bedöms ha upphört har ävnen avrådan från besök tagits bort. Dock har smittspridning av Covid-19 konstaterats på särskilda boendet Ekbacken.
  Läs mer

 • Nya avgifter för hjälpmedel
  Från och med 1 januari 2023 gäller nya patientavgifter vid förskrivning av hjälpmedel som är kopplade till ett högkostnadsskydd. Avgifterna gäller inom både region och kommun.
  Läs mer

 • Utmelandsskolan satsar på flexibla lärmiljöer
  Att olika elever har olika behov är verkligen inget nytt. Frågan är hur man på bästa sätt möter dessa behov? På Utmelandsskolan har de påbörjat projektet FLEX F-3 med syfte att utveckla den fysiska lärmiljön på skolan och öka tillgängligheten.
  Läs mer

 • Ledamöter till kommunens nämnder valda
  Under måndagen den 28 november sammanträdde Moras kommunfullmäktige. Under sammanträdet valdes bland annat vilka ledamöter som ska sitta i kommunens nämnder och i Morastrand AB:s styrelse. Här hittar du alla namn.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 28 november klockan 18:30 sammanträder kommunfullmäktige på Andreasgården i Mora. Då kommer bland annat nya ledamöter till kommunens nämnder att väljas. Klockan 18:15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet live via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Så eldar du säkert i vinter
  I vinter förväntas många vilja elda mer än vanligt i sina vedspisar, kaminer och värmepannor till följd av de stigande elpriserna. Att elda kan både vara mysigt och ett bra sätt att minska elförbrukningen. Men det finns risker och nackdelar.- Görs det fel kan det vara skadligt för miljön eller till och med bli en brandfara, säger Niklas Sjödin, miljöinspektör på Miljö- och byggnadsförvaltningen i Mora och Orsa.
  Läs mer

 • Håkan Karlsson
  Så förbereder sig Moras snöröjare inför vintern
  Mora kommun har upphandlade entreprenörer som vintertid sköter snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator och allmänna platser. Håkan Karlsson på Karlssons Entreprenad är en av dessa. Se filmen där han berättar hur de förebereder sig inför vintern.
  Läs mer

 • Förtydligande om Lejonvillan
  Under förra veckan beslutade kommunstyrelsen att verkställa rivningsbeslutet av Lejonvillan. Beslutet är en del av de energibesparingsåtgärder som kommunen ska göra, där el, värme och vatten ska stängas i fyra av kommunens tomma fastigheter.
  Läs mer

 • Saxnäs särskilda boende, Entré
  Utbrott av covid-19 på äldreboenden i Mora
  Antalet personer som smittas av covid-19 ökar just nu i Mora. I nuläget pågår utbrott på Emmagården och Saxnäs särskilda boenden, och avråder från besök på avdelningar med pågående smitta.
  Läs mer

 • Öppet hus på biblioteket i Våmhus
  Den 21 november bjuder Våmhus biblioteksfilial i in till öppet hus. Då finns det möjlighet att få boktips, ställa frågor och även komma med förslag och önskemål.
  Läs mer

 • Kommunen prioriterar för att spara energi i vinter
  Mora kommun har tagit fram en rapport med förslag på åtgärder för att spara energi i vinter. Rapporten presenterades för kommunstyrelsen under tisdagen som beslutade att godkänna de föreslagna åtgärderna.
  Läs mer

 • Nya taxor för alkoholservering och tobaksförsäljning från 2023
  Kommunstyrelsen har beslutat om nya taxor för ansökan och tillsyn för alkoholservering och tobaksförsäljning. De nya taxorna föreslås bli samma i både Mora och Orsa då kommunerna från och med årsskiftet får en gemensam nämnd som ansvarar för frågorna.
  Läs mer

 • Tyck till om Norra Kråkberg
  Mora kommun ska ta fram ett planprogram för hur Norra Kråkberg i Mora ska utvecklas med bostäder. Nu genomförs därför en digital kartdialog för att få mer kunskap om hur Norra Kråkberg används. Var med och tyck till!
  Läs mer

 • Vårdnadshavare bjuds in till utbildning om narkotika hos ungdomar
  Onsdagen den 16 november anordnas utbildningen ”Narkotika till ungdomar – NEJ TACK!” på Mora gymnasium. Utbildningen riktar sig till dig som är vårdnadshavare till en ungdom i årskurs 7-9 samt gymnasiet. 
  Läs mer

 • Brand på Mora skidstadion – förrådsbyggnader totalförstörda
  Två större förråd har totalförstörts i en brand på Mora skidstadion i Hemus, natten till fredag. Förråden delades av Mora kommun, Vasaloppet, IFK Mora och skidgymnasiet. Ett större område kring brandplatsen har spärrats av för allmäheten tills vidare.
  Läs mer

 • Så undviker du fallskador i hemmet
  Halkskydd, inga lösa sladdar och luftig möblering – det är några enkla åtgärder som minskar risken för fallskador i hemmet.
  – Du kan öka säkerheten ordentligt med små medel. Konsekven­serna om du ramlar kan ju resultera i att du inte klarar dig hemma på egen hand, säger Anna Snygg Tysk, ansvarig för rehabilitering på Mora kommun.

  Läs mer

 • Förslag på anställningsgaranti för nyutbildade undersköterskor och barnskötare
  Kommunstyrelsen tar den 8 november upp ett förslag att införa en anställningsgaranti för alla som utbildar sig till undersköterska och barnskötare på Mora gymnasium och Mora vuxenutbildning.
  Läs mer

 • Förskolebarnen William, Leonelle och Elsa tar det första spadtaget till den nya Öna-Tuvan förskola, tillsammans med Rose-Mari Bogg (C), ordförande i För- och grundskolenämnden, Per Gummås, Skanska och Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande. På bilden syns även Mora kommuns projektledare Mats Jansson och förskolechef Annette Lassus. Foto: Josef Björnetun/Mora kommun
  Första spadtaget till en modern förskola
  Under måndagen tog barn från Tuvans förskola det första spadtaget till den nya Öna-Tuvan förskola som ska stå klar hösten 2023. Det firades med saft och kaka tillsammans med representanter från Mora kommun och byggentreprenören Skanska.
  Läs mer

 • Så vände Noretskolan utvecklingen
  För tre år sedan hade Noretskolan en hög personalomsättning, drogmissbruk och ett allmänt dåligt rykte. Idag är förhållandet det motsatta. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete har resulterat i allt bättre studieresultat och en skola där både lärare och elever trivs.
  – Vi har till och med lärare som söker hit även när vi inte har några utlysta tjänster, säger Josephine Seveborg, rektor för Noretskolan.

  Läs mer

 • Plan för vattenförsörjning vid kris beslutad
  Det kommunala bolaget Nodava har på uppdrag av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner tagit fram en nödvattenplan. Planen, som förtydligar vilka prioriteringar som Nodava och kommunen kommer att göra om leveransen av dricksvatten slås ut, har nu godkännts av kommunfullmäktige.
  Läs mer

 • Foto från kommunfullmäktiges sammanträde
  Nu är Moras nya kommunstyrelse vald
  Under måndagen den 24 oktober sammanträdde Moras nyvalda kommunfullmäktige för första gången sedan valet. Under sammanträdet valdes bland annat vilka ledamöter som ska sitta i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktiges presidium under den nya mandatperioden. Här hittar du alla namn.
  Läs mer

 • Nu väljs ny kommunstyrelse
  Moras nyvalda kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 24 oktober klockan 18.00. Under sammanträdet väljs bland annat nya ledamöter till kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och revisorer för den nya mandatperioden.
  Läs mer

 • De bildar politisk majoritet i Mora kommun
  Det blir MoraAlliansen som kommer att styra i kommunen mandatperioden 2022-2026. Den nygamla majoriteten utgörs av Centerpartiet (C), Morapartiet (MOP), Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD).
  Läs mer

 • Skärmavbild på bluffmail
  Varning gör bluffmejl
  Just nu sprids ett bluffmejl från en avsändare som utger sig för att vara ”stadsarkitekt Tomas Johnsson”. Har du fått mejlet – klicka inte på länken.
  Läs mer

 • Positivt resultat för Moras cykelfrämjande arbete
  Mora deltar under 2022 för första gången i Kommunvelometern, en studie som mäter och jämför hur svenska kommuner jobbar för att främja cykling. Av de 55 deltagande kommunerna placerar sig Mora på plats 23. Bland mindre kommuner blev resultatet en delad fjärdeplats.
  Läs mer

 • Yrkesdagarna 2021.
  Yrkesmässa inspirerar elever till nya jobbdrömmar
  18 arbetsgivare från tio olika branscher. Det väntar Moras åttonde- och niondeklassare när Yrkesmässan arrangeras.
  - Det känns väldigt roligt att intresset från arbetslivet är så stort. Inspirationspassen har varit fullbokade länge, säger Susanne Hedberg Eriksson, processledare för Moraspåret.

  Läs mer

 • Fler laddstolpar vid Kajen i Mora
  Mora kommun har gett gröns ljus för tolv nya laddstationer för elbilar på parkeringsytan nedanför tingshuset. Idag finns det åtta laddplatser och det antalet kommer på sikt alltså utökas till totalt 20 platser.
  Läs mer

 • Kommunen tar fram förslag för att spara energi
  Regeringen har gett runt 200 statliga myndigheter i uppdrag att minska energiförbrukningen. Med anledning av det har kommunstyrelsen i Mora gett kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan spara energi.
  Läs mer

 • Större möjlighet att låna böcker i Våmhus
  Senare i höst kan du som låntagare hos Våmhus biblioteksfilial låna böcker även när det inte är personal på plats. Då startar ”Meröppet bibliotek”.
  Läs mer

 • Nytt kök ska ge bättre mat för äldre
  Bygget av Saxnäs tillagningskök är i full gång. Från januari 2023 kommer köket servera mat på kommunens särskilda boenden. - Jag tror gästerna kommer märka stor skillnad. När vi jobbar så nära dem kommer vi kunna anpassa maten mer efter vad de gillar, säger Nenad Vukcevic, blivande kock i Saxnäsköket.
  Läs mer

 • Flygbild Mora Kommun, med texten "Hållbara Mora"
  Fyra år med Hållbara Mora – så har det gått
  Strategin Hållbara Mora är kommunens fundament för att stärka hållbar utveckling. Satsnigen har under de senaste fyra åren resulterat i en rad olika projekt för att arbetet för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Mora, med medborgarna i fokus.
  Läs mer

 • Äldre personer på veranda
  Inga smittade på Ekbacken
  Smittspridningen av covid-19 på Ekbackens särskilda boende har avtagit. För tillfället finns inga smittade på boendet.
  Läs mer

 • Kom och fira Genomfart Moras delmål
  Onsdagen den 5 oktober bjuder Trafikverket och Mora kommun in till öppet hus för att fira att första halvan av Genomfart Mora är klar. Ta chansen att få veta mer om vad som är på gång! Du får även träffa konstnären Britta i Dalarna som berättar om inspirationen för kurbitskonsten i gång- och cykeltunneln vid resecentrum.
  Läs mer

 • Skärmdump av nyheter som ser konstiga ut på startsidan
  Ser nyheterna konstiga ut – rensa cacheminnet
  Mora kommuns webbplats har fått ett nytt bildarkiv, vilket har medfört att bilderna till nyheter ibland kan se konstiga ut. Problemet påverkar inte funktionen av webbplatsen, men om du vill kan du lösa problemet genom att rensa cacheminnet i din webbläsare.
  Läs mer

 • Bild på skolbyggnad vintertid
  Storsatsning har minskat energiförbrukningen med en fjärdedel
  Mora kommun har sedan 2011 arbetat med ett stort energitjänsteprojekt som innefattar totalt 80 000 kvadratmeter fastigheter. Genom en mängd olika effektiviseringar har energiförbrukningen i fastigheterna minskats med närmare en fjärdedel. - Projektet har skapat förutsättningar i vårt fortsatta arbete med energieffektivisering, samtidigt som kommunen står bättre rustad för att kunna hantera ökade energipriser, säger Petter Elfqvist, teknisk förvaltare och projektledare i Mora kommun.
  Läs mer

 • Elisabeth Tomth, kock på Morkarlbyhöjdens skola presenterar tisdagens maträtt. Till höger ett foto på en krislåda.
  Elever får smaka på krisberedskapsmeny
  Ärtsoppa och thailändsk gryta. Det kanske låter som vanlig skolmat, men den här veckan serveras eleverna på Morkarlbyhöjdens skola en relativt unik meny med temat krisberedskap.
  Läs mer

 • Kommunens företagsklimat tappar i mätning
  Varje år genomför Svenskt Näringsliv en undersökning om hur företagare upplever företagsklimatet i sina kommuner. Bland Sveriges 290 kommuner hamnar Mora på plats 187 vilket är 62 placeringar sämre än föregående år.
  Läs mer

 • Röstsedel läggs i valurna
  Slutligt resultat för valet till kommunfullmäktige
  Nu har länsstyrelsen räknat alla röster och det finns ett slutligt valresultat i Mora kommun. Länsstyrelsen har också fastställt alla mandat och vilka kandidater som tar plats i kommunfullmäktige under de kommande fyra åren.
  Läs mer

 • Krisberedskapsveckan 2022 – öka din livsmedelsberedskap
  Måndag den 26 september startar den årliga informationskampanjen Krisberedskapsveckan. Syftet med veckan är att öka allmänhetens kunskap om Sveriges kris- och krigsberedskap, och att stärka människors motståndskraft inför samhällskriser och krig. Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat.
  Läs mer

 • Turistbesöken gav mer till Mora 2021
  Utvecklingen av turismen i Mora kommun 2021 visar en viss återhämtning jämfört med pandemiåret 2020. Det visar TEM – en årlig mätning av effekter av turisters konsumtion.
  Läs mer

 • Läget för Strandenområdet
  Mora kommun ser just nu över tidplanen för ny högstadieskola, idrottshall och kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora.
  Läs mer

 • Strandenområdet
  Förtydligande kring Strandens tidplan
  Mora kommun planerar att bygga en ny högstadieskola, idrottshall och kulturskola på Strandenområdet i centrala Mora. Nu ser man över tidplanen för byggstart. Men, om tidplanen ska förändras ska det först godkännas av kommunstyrelsen, enligt uppdragsavtalet.
  Läs mer

 • Sammanfattning av kommunfullmäktige
  Måndag den 19 september sammanträdde kommunfullmäktige i Mora. Det var många medborgarförslag med på agendan och flera beslut fattades, bland annat beslut kring en ny ungdomshall och taxorna för uteserveringar och trottoarpratare stryks helt under 2023.
  Läs mer

 • Nytt forskningsprojekt för renare sjöbotten
  SafeSed är ett nytt forskningsprojekt som Mora kommun deltar i tillsammans med Umeå Universitet, Sweco, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och EcoSpears. I projektet ska ny teknik, utvecklad vid Nasa i USA, testas för att sanera sjöbottnar i svenska förhållanden.
  Läs mer

 • Klubba som används för att fastställa beslut inom politiken. Mostphotos.
  Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 19 september klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Andreasgården. Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus intervjuas om kvällens beslutsärenden klockan 18.15. Du kan se intervjun och sammanträdet live via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Kvinna som går med rullator
  Flera smittade på Ekbackens särskilda boende
  Just nu finns flera smittade av covid-19 på Ekbackens särskilda boende i Mora. I nuläget är det sju av de boende som är smittade och en i personalen. Alla har lindriga symtom.
  Läs mer

 • Foto på Louise när hon tar emot en gåva från Inga-Lena Spansk, förvaltningschef för- och grundskolan.
  Mora kommuns första AIL-student har tagit examen
  Nu har Louise Westerlund, Mora kommuns första lärare som gått grundlärarprogrammet 4-6 arbetsintegrerad, examinerats. Den högtidliga examensceremonin ägde rum på Dalatorget vid högskolan Dalarna den 9 september.
  Läs mer

 • Barn som spelar fotboll
  Öppet hus och PEP-dag på Fritidsbanken i Mora
  På söndag den 18 september kl. 12.00-15.00 är det öppet hus på Fritidsbanken i Mora. Tillsammans med Generation PEP genomförs samtidigt en aktivitetsdag där du får möjlighet att prova på olika aktiviteter som golf, kickbike-rally, basket och goal-boll.
  Läs mer

 • Illustration över gång- och cykelport vid resecentrum.
  Öppet hus med Genomfart Mora
  Onsdagen den 5 oktober bjuder Trafikverket och Mora kommun in till ett öppet hus om Genomfart Mora. Representanter från projektet berättar om vad som är på gång och konstnären Britta i Dalarna berättar om utsmyckningen i gång- och cykeltunneln.
  Läs mer

 • Personer som räknar onsdagsröster
  Alla röster i Mora är räknade – här är det preliminära valresultatet
  Valnämnden i Mora kommun avslutade sitt uppdrag med att räkna onsdagsrösterna, de förtidsröster och poströster som inte hann levereras till vallokalerna på valdagen. Nu är alla röster räknade och ett fullständigt preliminärt valresultat finns på val.se Länk till annan webbplats..
  Läs mer

 • Foto på Britta Nilsson
  Inte som andra tunnlar
  Sedan några månader är det både säkrare och enklare för cyklister och gående att ta sig till Mora norrifrån, tack vare den nya gångtunneln vid
  Mora Resecentrum. Men den stora snackisen är tunnelns konstnärliga utsmyckning, där konstnären Britta Nilsson har gjort en modern tolkning av klassisk kurbitsmålning.

  Läs mer

 • Klubba som används för att fastställa beslut inom politiken. Mostphotos.
  Vad händer i kommunen efter valet?
  Valet är genomfört och nu finns ett preliminärt valresultat. Men det dröjer ett tag innan de politiska företrädarna för den kommande mandatperioden i Mora kommun är på plats. På kommunfullmäktige den 24 oktober tillträder de nya ledamöterna.
  Läs mer

 • En debatt på en scen
  Ministerbesök avslutade valvecka på Mora gymnasium
  Torsdagen den 8 september hade Mora gymnasium besök av socialminister Lena Hallegren (S). Sju elever fick möjligheten att i aulan ställa sina frågor gällande sjukvård, psykisk hälsa och välfärd.
  Läs mer

 • Bild på gågatan i Mora
  Handeln i Mora står sig stark
  Mora håller i positionen som ett handelscentrum i Dalarna. Det visar den senaste handelsstatistiken för handeln i Sverige. Under 2021 omsatte detaljhandeln i Mora kommun totalt 1,87 miljarder kronor, vilket är något högre än 2020.
  Läs mer

 • Bild på nylagd väg i Mora.
  Nu startar delsträcka 2 i Genomfart Mora
  Arbetet med Genomfart Mora går in i nästa etapp. På torsdag eftermiddag, den 8 september, stänger Trafikverket av Vasagatan/Strandgatan och leder om trafiken via Älvgatan/Badstugatan/Kaplansgatan. Avstängningen pågår i cirka sex månader.
  Läs mer

 • Bild på säten i buss.
  Möte med Dalatrafik om problemen med skolskjutsar
  Problemen med skolskjutsar i Mora fortsätter, men det har skett en viss förbättring. Under måndagen hade Mora och Orsa kommun ett möte med Dalatrafik om läget och vad som görs för att förbättra situationen.
  Läs mer

 • Två personer som skakar hand
  Välkommen på utbildning: god man och förvaltare
  Efter pandemin är det stor brist på gode män och förvaltare i norra Dalarna. Den 21 september anordnas därför en utbildning på Mora folkhögskola för dig som är intresserad av uppdraget.
  Läs mer

 • Bild
  Fritidsbanken öppnar under hösten
  Det är många som längtar efter att Fritidsbanken i Mora ska öppna. Där kommer alla få möjlighet att låna sport- och friluftsutrustning kostnadsfritt. Planen är att verksamheten ska slå upp dörrarna senare i höst.
  Läs mer

 • En skolbuss
  Många inställda bussturer för eleverna i Mora
  Sedan skolan började förra veckan har det varit många inställda bussturer i Mora, vilket lett till att elever som har skolskjuts inte kunnat ta sig till skolan. Mora kommun har nu en dialog med Dalatrafik för att hitta en lösning på problemet så snart som möjligt.
  Läs mer

 • Personer i bygghjälmar på byggarbetsplats
  Ett lyft för förskolan – bygget på Tuvan är igång
  Bygget av en ny förskola på Tuvan är i gång. - Vi blir allt fler i Mora och det finns ett stort behov av förskoleplatser. De unga är vår framtid och därför är denna investering särskilt viktig. Härligt att vi är igång, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).
  Läs mer

 • Foto på Iryna Shostak
  Ukrainsk språkstödjare fortsätter på öppna förskolan under hösten
  Sedan i våras har det funnits en språkstödjare som pratar ukrainska på öppna förskolan i Mora. Det är nu klart att språkstödjaren Iryna Shostak kommer finnas kvar på öppna förskolan även under hösten.
  Läs mer

 • Foto på en plankorsning
  Förslag om avtal med Trafikverket om gång- och cykeltunnel i Sanda
  Nu har kommunstyrelsen godkänt ett förslag från Trafikverket om medfinansierings- och samverkansavtal för byggnationen av en tunnel under plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora. Det har funnits behov och önskemål om en gång- och cykeltunnel vid platsen sedan Trafikverket stängde plankorsningen.
  Läs mer

 • Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus, kommunstyrelsens ordförande Anna Hed och kyrkoherde Anna Björk samt foto på minnesstenen.
  Ceremoni på årsdagen för häxbränningarna i Mora
  Den 24 augusti är det årsdag för avrättningen av de som dömdes för trolldom i Mora år 1669. Årsdagen uppmärksammades med en minnesceremoni där kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C), kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus (KD) och Mora församlings kyrkoherde Anna Björk deltog.
  Läs mer

 • Bild
  Bättre läge på Saxnäs särskilda boende
  Smittspridningen av covid-19 ökade under slutet av sommaren och under en period i slutet av juli och i augusti var det ansträngt läge på Saxnäs särskilda boende i Mora. Nu är läget bättre än tidigare.
  Läs mer

 • Flicka med ukrainska flaggan målad på kinden som tittar ut genom ett bilfönster.
  Mora kommun fortsätter mottagandet av ukrainska flyktingar
  Under veckan anländer ytterligare nio ukrainska flyktingar till Mora. Det innebär att Mora kommun snart har tagit emot 36 av de totalt 67 personerna som är anvisade till kommunen. Den här veckan startar även en förberedelseklass för de ukrainska barnen som kommit till Mora.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Välkommen att fira Ukrainas självständighetsdag i Mora
  På onsdag den 24 augusti är det 31 år sedan Ukraina förklarades självständigt från Sovjetunionen . För att visa solidaritet med det ukrainska folket bjuder Mora kommun in till ett firande i Kommunhusparken. Självständighetsdagen firas med parad, dans, sång och tal.
  Läs mer

 • Prästholmens IP
  Förslag om ny ungdomshall på Prästholmen
  Smidjegrav arena är just nu den enda ishallen i Mora, och det är stor brist på träningstider, framför allt för Moras ungdomsidrottare. Därför ska ett förslag presenteras för kommunstyrelsen den 23 augusti. Förslaget innebär ett första steg mot att bygga en ny ungdomshall på Prästholmen.
  Läs mer

 • Bild på gågatan i Mora.
  Förslag: Inga taxor för uteserveringar 2023
  Teknik- och serviceförvaltningen föreslår att taxor för torgplatser och upplåtelse av allmän plats minimeras under 2023. Eftersom restauranger och butiker fortfarande påverkas ekonomiskt av covid-19 så är förslaget att taxorna för uteserveringar och trottoarpratare stryks helt och hållet.
  Läs mer

 • Bild på Mora bibliotek och kulturhus.
  Förtidsröstningen startar den 24 augusti
  Den 11 september sker val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Men redan från onsdagen den 24 augusti kan du förtidsrösta på flera platser i kommunen.
  Läs mer

 • Utbildningsminister Anna Ekström och .
  Ministerbesök på Mora Högskolecentrum
  Under måndagen fick Mora Högskolecentrum besök av utbildningsminister Anna Ekström (S). Under besöket fick Ekström bland annat chansen att träffa studerande och personal på Högskolecentrum.
  Läs mer

 • Saxnäs särskilda boende
  Ansträngt personalläge inom äldreomsorgen – behovet av vikarier stort
   Personalläget inom vård och omsorg är fortsatt ansträngt inom kommunen, bland annat till följd av hög sjukfrånvaro. Behovet av vikarier är därför fortsatt stort under slutet av sommaren.
  Läs mer

 • Bild
  Bra resultat på årets sista badvattenprov
  Nu har årets sista kvalitetskontroll av badvatten testats. Det var vattnet i Tingsnäsbadet i Saxviken som testades, och resultatet visade på ett mycket bra resultat.
  Läs mer

 • Cyklister under cykelvasan
  Hundraårsfirande präglar Vasaloppets sommarvecka
  Vasaloppets hundraårsfirande är långt ifrån slut ännu. Jubileet fortsätter i augusti med den årliga sommarveckan, då det också blir en del nyheter.
  Läs mer

 • Entrén till Saxnäs särskilda boende.
  Ansträngt läge på särskilda boendet på Saxnäs
  Smittspridningen av covid-19 har ökat den senaste tiden. Just nu finns flera smittade på Saxnäs särskilda boende i Mora. I nuläget är det fem av de boende som är smittade och tre i personalen.
  Läs mer

 • Bild
  Vindkraftverket på Hedboberget sålt
  Mora kommuns försäljning av vindkraftverket på Hedboberget är nu genomgörd. Vindkraftverket såldes till vindkraftskooperativet Solivind, för 14,6 miljoner kronor.
  Läs mer

 • Bild
  Tillsättning av röstmottagare i Mora kommun
  Den andra söndagen i september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige i Sverige. Valnämnden i varje kommun ansvarar för att rekrytera de röstmottagare som ska arbeta med förtidsröstning eller röstmottagning i en val- eller röstningslokal på själva valdagen.
  Läs mer

 • Bild
  Covidläget inom äldreomsorgen i Mora kommun
  Smittspridningen av covid-19 har ökat under sommaren och är nu relativt stor i hela Dalarna. Eftersom endast vårdpersonal och brukare i vård- och omsorg testas så är det osäkert hur många som smittats av covid-19 i samhället.
  Läs mer

 • Bild
  Kommunen gratulerar 100-årig dalahästtillverkare
  Fredagen den 22 juli firade Grannas A. Olssons Hemslöjd i Nusnäs 100 år. Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacrédeus (KD) var där för att gratulera.
  Läs mer

 • Stolar
  Sommaruppehåll för insamling av möbler
  Integrationsenheten tar ett sommaruppehåll från insamlingen av möbler och hemutrustning till ukrainska flyktingar. Alla som redan har anmält att de vill skänka möbler kommer bli kontaktade.
  Läs mer

 • Bild
  Bli inte lurad
  Lär dig knepen att känna igen falsk och vilseledande information. Myndigheten för psykologiskt försvar har samlat tips på sin webbplats Länk till annan webbplats. för att lära oss att känna igen falsk och vilseledande information.
  Läs mer

 • Bild
  Tänk säkert - För ett säkrare digitalt samhälle
  I sommar genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en bred informationskampanj på uppdrag av regeringen tillsammans med Polismyndigheten och Stöldskyddsföreningen. Kampanjen kallas ”Tänk säkert” och syftet är att öka kunskapen om informations- och cybersäkerhet.
  Läs mer

 • Saker som är bra att ha hemma. Foto: MSB
  Hemberedskap - Preppa för en vecka!
  Att ha hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Om krisen eller kriget kommer behöver vi alla hjälpas åt. Vi är alla en del av Sveriges beredskap.
  Läs mer

 • Flygbild över Kanadaområdet i Mora.
  Tyck till om Kanadaområdet
  Mora kommun ska ta fram ett planprogram för hur Kanadaområdet i Mora ska utvecklas med bostäder. Nu genomförs därför en digital kartdialog för att få mer kunskap om hur Kanadaområdet används. Var med och tyck till!
  Läs mer

 • Ett barn som springer i vattnet på en strand
  Godkänt badvatten på Moras badplatser
  Nu har vattnet på flera av kommunens badplatser testats. Resultatet blev positivt, med tjänligt badvatten på alla badplatser som testades.
  Läs mer

 • Brandispektör Emil Svensson
  Elda säkert i sommar
  – Kontrollera alltid att det är tillåtet att elda och grilla aldrig nära brännbart material. Kom ihåg att du som tänder elden också är ansvarig för att släcka den! Det säger Emil Svensson, brandinspektör på Brandkåren Norra Dalarna, inför årets grillsäsong.
  Läs mer

 • Kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) och kommundirektör Peter Karlsson.
  Mora kommun pratar om Strandenprojektet i Almedalen
  Kommundirektör Peter Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) är under måndagen den 4 juli på plats på Almedalsveckan i Visby. Under eftermiddagen medverkar de i ett seminarium där de berättar om processen kring den nya skolan på Strandenområdet.

  Läs mer

 • Fritidsbankens logotyp
  Sommarstängt på Fritidsbanken
  Fritidsbankens intag på gamla brandstationen i Mora har semesterstängt mellan 4 juli och 29 juli. Om du vill skänka fritidsutrustning under juli går det bra att lämna in sakerna på återvinningscentralen på Vattumyren istället.
  Läs mer

 • Ukrainska flaggan är hissad i kommunhusparken.
  Familjer från Ukraina landar i Mora under veckan
  Under veckan kommer de första ukrainska flyktingarna till Mora, som placerats här av Migrationsverket. Det rör sig om totalt sex familjer som välkomnas av Mora kommuns integrationsenhet och får egna boenden.
  Läs mer

 • En burk med piller
  Framgångsrikt arbete mot droger bland unga
  Både polisen och kommunen fokuserar på att minska droganvändningen bland unga i Mora. På socialnämndens senaste sammanträde presenterade polisen i Mora positiva resultat. Även om antalet anmälda narkotikabrott ökar, så visar undersökningar att droganvändningen bland unga inte ökar.
  Läs mer

 • Matthias Grahn, IT-chef i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.
  Samordning är nyckeln när IT-enheten klimatsparar
  Återanvändning, distansservice och samlade leveranser – Mora, Orsa och Älvdalens gemensamma IT-enhet har lyckats minska klimatutsläppen genom samordning och krav på leverantörerna.
  – Klimatarbetet finns med oss i vardagen hela tiden. Och vi nöjer oss inte – vi kan alltid bli bättre, säger IT-chef Matthias Grahn.

  Läs mer

 • Bild från Yrkesdagarna 2021.
  Yrkesmässa på skolan inspirerar till nya framtidsdrömmar
  I oktober arrangeras den årliga Yrkesmässa på skolan. Mässan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 och ger arbetsgivare chansen att möta framtidens medarbetare. - Målet är att skapa den bästa mässan hittills och locka ännu fler inspirerande arbetsgivare från olika branscher, säger Susanne Hedberg Eriksson, processledare för Moraspåret.
  Läs mer

 • Flygbild över Strandenområdet.
  Uppdragsavtal för Stranden beslutat
  Kommunfullmäktige beslutade under måndagens sammanträde att godkänna förslaget till uppdragsavtal med Morastrand för utveckling av nytt skolområde vid Stranden. Morastrand kommer innan årsskiftet presentera en förstudie med förslag på utformning av skolområdet.
  Läs mer

 • Flygfoto över centrala Mora
  Beslut om kommunplan 2023 i kommunfullmäktige
  Måndagen den 20 juni tog kommunfullmäktige i Mora beslut om kommunplanen för 2023, med utblick mot 2024 – 2025.
  Läs mer

 • Ordförandeklubba på bordet
  Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 20 juni klockan 17:00 sammanträder kommunfullmäktige i Moraparkens lokaler. Klockan 16:45 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet live via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • Bild på Tuvans förskolebyggnad
  Nu startar bygget på Tuvans förskola
  Nu är de synliga arbetena kopplat till nybyggnation av förskolan på Tuvan igång. I höst planeras förskolans verksamhet flytta ur nuvarande lokaler, när de tillfälliga lokalerna är på plats. Därefter väntar rivning av nuvarande lokaler och nybyggnation.
  Läs mer

 • En tjej i en butik
  Nästan 300 ungdomar har fått feriepraktik i Mora
  Den här veckan startar feriepraktiken för ungdomar i Mora. Mora kommun och 20 andra arbetsgivare i Mora tar emot nära 300 feriepraktikanter under sommaren. - Vi är väldigt glada över att så många ungdomar tagit chansen och nu får känna på arbetslivet. Framtidens medarbetare finns i skolan, säger Maria Vesterberg Nilsson, feriepraktiksamordnare på Mora kommun.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Färre ukrainska flyktingar till Mora än förväntat
  Enligt nya tilldelningssiffror från Migrationsverket ska Mora kommun ta emot 67 flyktingar från Ukraina, jämfört med den tidigare siffran på 232 personer. Anledningen är att den förväntade tillströmningen av skyddsbehövande till Sverige har sänkts från 80 000 till 50 000 personer fram till årsskiftet.
  Läs mer

 • Vattnet vid Saxviken
  Tingsnäs badvatten godkänt vid årets första test
  Nu har sommarens första test av badvatten gjorts i Mora kommun. Testet gjordes vid Tingsnäsbadet i Saxviken, och bedömningen är att vattnet är tjänligt.
  Läs mer

 • Illustration över den nya cirkulationsplatsen Starbo som ska byggas under delsträcka 2
  Genomfarten i Mora tar sista steget
  I slutet av sommaren börjar Trafikverket bygga genomfartens andra delsträcka, mellan Vasagatan/Älvgatan och Fridhemsgatan. Bland annat ska två cirkulationsplatser och en gång- och cykelport byggas för att förbättra framkomligheten och säkerheten.
  Läs mer

 • Mora gågata
  Sämre resultat för Mora kommun i enkätundersökning om lokalt företagsklimat
  Mora kommun backar något i Svenskt Näringslivs mätning av det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det sammanfattade resultatet blev 3,3 på en 5-gradig skala, vilket är 0,2 enheter sämre än föregående år och något sämre än riksgenomsnittet.
  Läs mer

 • Vattenspel på en sjö
  Nytt vattenspel till Saxviken
  Torsdagen den 2 juni beslutade teknik- och servicenämnden att investera i ett nytt vattenspel (en fontän) till Saxviken i Mora. Det nya vattenspelet har även LED-belysning.
  Läs mer

 • Foto på Ukrainska flaggan hissad utanför kommunhuset i Mora
  Mora kommun kan snart börja ta emot flyktingar från Ukraina
  Som en av de större kommunerna i Dalarna kommer Mora kommun börja ta emot flyktingar från Ukraina innan lagförslaget om fördelningen är beslutat 1 juli. De första flyktingarna förväntas komma till Mora i början av juni.
  Läs mer

 • Exteriör bild Mora bibliotek och kulturhus.
  Moras bibliotek blir en del av Dalabiblioteken
  Dalarnas 15 kommuner går samman och bildar Dalabiblioteken. Det innebär att folkbiblioteken i Dalarna skapar en gemensam katalog och webbplats. Som biblioteksbesökare i Mora kan du genom det nya samarbetet låna böcker från hela Dalarna.
  Läs mer

 • Flygbild över Saxnäs.
  30 nya boendeplatser föreslås på Saxnäs
  Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta förslaget om att bygga 30 boendeplatser för särskilt boende inom befintliga lokaler på Saxnäsområdet. Det beslutade en enhällig kommunstyrelse under tisdagen. Utökningen skulle säkerställa att det finns tillräckligt med boendeplatser under flera år framåt på särskilt boende.
  Läs mer

 • Pinnstolar
  Stort behov av möbler till flyktingar från Ukraina
  Mora kommun beräknas ta emot 232 flyktingar från Ukraina, enligt Migrationsverkets fördelningsmodell. Nu ska boenden ordnas och lägenheter möbleras.
  Läs mer

 • Illustration av tre barn som åker på en bananbåt
  Årets sommarlovsaktiviteter för barn och unga
  Alla barn ska ha möjlighet till ett roligt och aktivt sommarlov! Därför erbjuder Mora kommun tillsammans med föreningar i Mora sommarlovsaktiviteter för barn och unga.
  Läs mer

 • Flygbild över skolområdet vid Stranden.
  Nästa steg för skolområdet vid Stranden
  Nu går utvecklingen av skolområdet vid Stranden in i nästa fas. Ett uppdragsavtal med Morastrand har tagits fram och även ett start-PM som beskriver förutsättningarna för att inleda detaljplanearbetet på området. Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna start-PM:et och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till uppdragsavtal vid nästa sammanträde.
  Läs mer

 • Tuvans förskola
  Mora kommun köper modulerna på Tuvan
  Kommunstyrelsen har den 31 maj beslutat att bevilja teknik- och servicenämnden att köpa de tillfälliga modulerna på Tuvan. Modulerna, som tidigare inte blev godkända för förskoleverksamhet, ska användas som personalutrymmen för teknik- och serviceförvaltningens verksamheter.
  Läs mer

 • Ungdomar
  Kommunplan 2023 vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige
  Nu har kommunstyrelsen beslutat om att kommunplanen för 2023, med utblick mot 2024 – 2025, ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.
  Läs mer

 • Foto på gågatan och statyn av St: Mikael och draken.
  Lämna förslag till Moras Walk of fame
  Måndagen den 30 maj beslutade kommunfullmäktige i Mora kommun om en Walk of fame. Där ska personer lyftas fram som haft stor betydelse för Moras moderna utveckling. Och nu finns möjlighet att lämna in förslag på personer.
  Läs mer

 • Gågatan sommar
  Kommunen gjorde ett positivt resultat på 63,2 miljoner kronor för 2021
  Mora kommuns årsredovisning har nu lagts fram och godkänts av kommunfullmäktige. Kommunens resultat uppgick till 63,2 miljoner kronor, vilket var betydligt högre än det budgeterade resultatet på 14,0 miljoner kronor och 35,0 miljoner kronor högre än föregående år.
  Läs mer

 • Klubba
  Kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 30 maj klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Andreasgården i Mora. Klockan 18.15 intervjuas kommunfullmäktiges ordförande Lennart Sacredeus om kvällens beslutsärenden. Du kan se intervjun och sammanträdet live via kommunens webbTV. 
  Läs mer

 • Händer
  Beslut kring Heltidsresan
  Nu har socialnämnden i Mora kommun tagit beslut om Heltidsresan vilket bland annat innebär startdatum för heltid som norm och valmöjlighet kring tjänstgöringsgrad.
  Läs mer

 • Blommor
  Blommor planteras i Mora under juni
  Lagom till skolavslutningar och student kommer Moras sommarblommor att vara planterade. Blommorna planteras först efter 6 juni eftersom det är mindre risk för att de fryser då.
  Läs mer

 • Högstadieelever i skolmiljö
  Kommunen vill göra mer för ungas hälsa
  En övervägande andel av unga i Mora skattar sin hälsa som god, det visar en stor undersökning bland ungdomar i åldrarna 13–19 år. 1300 ungdomar i Mora svarade på undersökningen under 2021.
  Läs mer

 • Våmhus folkdanslag och Mora spelmanslag dansar och spelar instrument.
  En nationaldagsfest för alla
  En dag för alla. Så beskriver Mora kommuns kultursekreterare Susanne Nygårds nationaldagsfirandet i kommunhusparken, som nu åter blir verklighet efter två års pandemiuppehåll.
  – Vi gör en extra stor satsning i år, med massor av aktiviteter och en parad där alla kan vara med.

  Läs mer

 • Undersköterska Edris Shams
  Vill du göra skillnad i sommar?
  Behovet av sommarjobbare inom vård och omsorg är större än någonsin i Mora kommun.
  - Alla över 18 år är varmt välkomna att söka, vi har stort behov av vikarier på många ställen. Hos oss får du verkligen göra skillnad och det finns stora möjligheter till fortsatt jobb, säger Maria Pedersen, chef på bemanningscenter i Mora kommun.

  Läs mer

 • Ett foto på cykeln som tävlas ut.
  Sommartävling - hitta cykeln!
  TÄVLINGEN ÄR AVSLUTAD! Vi har under morgonen 21 maj placerat ut två cyklar någonstans i Mora. Tävlingens upplägg är enkelt - den som hittar en cykel vinner den!
  Läs mer

 • Foto på ungdomspoliserna Ulrika Hanser och Anna Niss Bergström.
  Informationsträff om ungas brott på nätet
  Näthat och polisanmälningar ökar i Mora. Fler och fler unga blir utsatta och dömda för brott på nätet. Därför bjuds alla vårdnadshavare med barn i årskurs 1-9 i Moras skolor in till ett föräldramöte den 31 maj.
  Läs mer

 • En järnvägskorsning.
  Trafikverket informerar om Sandakorsningen
  I december 2021 färdigställde Trafikverket fjärrstyrningen i Mora. I samband med det stängdes plankorsningen på Sandholmsvägen och det byggdes en ersättningsväg. Nu utreder Trafikverket möjligheten att bygga en gång- och cykeltunnel på platsen.
  Läs mer

 • Flygbild Mora
  Färdigt med entreprenör för delsträcka 2 av Genomfart Mora
  Trafikverket meddelar att det nu är klart att Peab får uppdraget att bygga delsträcka 2 av genomfarten i Mora. Delsträcka 2 sträcker sig från cirkulationsplatsen vid Älvgatan fram till Fridhemsgatan. Bygget förväntas påbörja under sommaren.
  Läs mer

 • Rullator på boende
  Morastrand ny förvaltare för trygghetsbostäder
  Nu tar Morastrand över förvaltningen av hyreskontrakten för de fastigheter med trygghetsbostäder som idag förvaltas av socialförvaltningen.
  Läs mer

 • Förskolan Tuvan
  Förskjuten tidplan för Tuvans nya förskola
  Mora kommun ska bygga en ny förskola på området Tuvan. För att kunna bedriva verksamheten medan den nya förskolan byggs ska det sättas upp tillfälliga lokaler. Planen var att dessa skulle placeras vid Öna skola, men nu har bygglovet avslagits. Kommunen undersöker nu andra lösningar för placeringen av de tillfälliga lokalerna.
  Läs mer

 • Bild
  Centrumkyrkan utses till årets miljöpristagare
  Mora Orsa miljönämnd har utsett Centrumkyrkan i Mora till årets miljöpristagare 2022. De får priset för sin verksamhet "hjälpkassen".
  Läs mer

 • Träbrickor med siluetter
  Vad tycker du är viktigast när du väljer arbetsgivare? – Svara på vår enkät
  Mora kommun arbetar ständigt för att utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare. Vi är nyfikna på vad du anser är viktigt när du väljer arbetsgivare och din syn på Mora kommun. Hjälp oss att svara på en enkät med fyra frågor. Du kan svara på enkäten fram till och med den 30 maj.
  Läs mer

 • Flygbild över marken där ängen ska sås.
  Från sågverk till bivänlig äng
  Snart surrar det vid Saxviken! Under våren ska Mora kommun nämligen anlägga en två hektar stor äng vid Saxviken, på den mark där sågverket tidigare låg. – Syftet med ängen är att bidra till biologisk mångfald genom att skapa en miljö där bin och andra pollinatörer trivs, säger Michael Horn, kommunekolog på Mora kommun.
  Läs mer

 • Språkstödjare
  Ukrainsk språkstödjare på öppna förskolan
  Nu är det klart att för- och grundskoleförvaltningen anställer en språkstödjare som pratar ukrainska. Språkstödjarens uppgift blir dels att vara en resurs på öppna förskolan, dels att ge information om rättigheter inom lagen om mottagande av asylsökande (LMA).
  Läs mer

 • Bild på Tuvans förskola.
  Tvist om förskolemoduler nära lösning
  Tvisten mellan Mora kommun och Skolmoduler kring de tillfälliga förskolelokalerna på Tuvan är nära att lösas. Enligt ett nytt förslag ska modulerna istället köpas in för 3,7 miljoner kronor för att användas som kontorslokaler. Teknik- och servicenämnden har skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen för ett slutigt beslut.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga hissad bredvid Klockstapeln i Mora
  Navet i full gång igen
  Under flyktingkrisen som inleddes 2015 startades organisationen Navet, för att samordna alla krafter som ville hjälpa de som anlände som flyktingar till Mora. Och nu drar verksamheten i gång igen, för att vara redo att hjälpa, när ukrainska flyktingar börjar anlända till kommunen.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Så många kan fördelas till Mora
  Migrationsverket har sammanställt ett förslag på hur andelen ukrainska flyktingar ska fördelas över landets kommuner. I det förslaget framgår att 232 ukrainska flyktingar skulle kunna bli placerade i Mora kommun. Detta beräknas utifrån prognosen att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige, fram till halvårsskiftet.
  Läs mer

 • Texten "3000 följare" med fyrverkerier i bakgrunden
  Mora kommun växer på Facebook
  Mora kommuns gemensamma Facebook-konto har nu över 3000 följare. Varje vardag publiceras inlägg om vad som händer i kommunens verksamheter.
  Läs mer

 • Pristagaren Britt-Liz, silversmycke av stependiaten Miriam Lindberg samt stependiaten Nils Öhlin.
  De blev årets kulturprisvinnare och kulturstipendiater
  Kultur- och fritidsnämnden i Mora har utsett 2022 års kulturpristagare och kulturstipendiater. Och det blev Britt-Liz Jönsson som blev Moras kulturpristagare och årets kulturstipendium gick till korgmakaren Nils Öhlin och till guldsmeden Miriam Lindberg.
  Läs mer

 • Mora flygplats
  Mora flygplats får trafikplikt
  Efter en utredning om vilka tillgänglighetsbrister som finns och om dessa kan avhjälpas med flyg har Trafikverket fattat beslut om fortsatt allmän trafikplikt för samtliga tidigare befintliga linjer med ett tillägg av sträckan Mora-Arlanda.
  Läs mer

 • Hund med påskris i munnen
  Myrens dagliga verksamhet bjuder in till vårshow
  Söndagen den 24 april arrangerar Myrens dagliga verksamhet en vårshow i Mora ridhus. Deltagarna uppträder med sång, dans och tricks med hundar. Välkommen!
  Läs mer

 • Bildcollage från yrkesdagarna 2021
  Högstadieelever möter arbetslivet på ”Yrkesmässa på skolan”
  Moras högstadieskolor bjuder in företag och aktörer med koppling till arbetslivet för att presentera sina branscher, yrken och arbetsmarknaden på ”Yrkesmässa på skolan” i höst. Mässan riktar sig till elever i årskurs 8 och 9.
  Läs mer

 • Barn som leker
  Mora kommun söker familjehem för ensamkommande barn från Ukraina
  Kriget i Ukraina har försatt många barnfamiljer på flykt. En del barn flyr även utan någon förälder. Det är fortfarande osäkert hur många som kan komma till Mora, men som en förberedelse söker kommunen nu dig som vill bli utredd som familjehem.
  Läs mer

 • Moras gamla kommunhus, klockstapeln och Ukrainas flagga hissad.
  Flyktingläget och krisberedskap på tapeten under kommunens dialogmöte
  Under onsdagskvällen bjöd kommunen in till ett dialogmöte på Andreasgården i Mora. Mötet handlade bland annat om flyktingläget till följd av kriget i Ukraina, hur man kan hjälpa till och hur kommunens egen beredskap att hantera olika kriser ser ut. Allmänheten var inbjuden att delta, både på plats och via den webbaserade livesändningen.
  Läs mer

 • Karta där Ukraina är markerad
  Flyktingar enligt massflyktsdirektivet = Migrationsverket ansvarar för boenden
  Som flykting från Ukraina får du uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. När du får det omfattas du endast av Lagen om mottagande av asylsökande, LMA vilket innebär att Migrationsverket ansvarar för ditt boende. Det betyder att en kommunplacering inte kommer att ske för personer som omfattas av massflyktsdirektivet.
  Läs mer

 • Flygfoto över Mora.
  Nu inleds planprogram för Norra Kråkberg, Tuvan och Sandängarna
  Kommunstyrelsen ger planenheten i uppdrag att ta fram planprogram för Norra Kråkberg och området Tuvan och Sandängarna. Där ska bland annat möjligheten för att bygga fler bostäder utredas.
  Läs mer

 • Larmsystemet "Hesa Fredrik"
  Fler ”Hesa Fredrik” till Mora

  I Sverige finns det omkring 4 500 VMA-tutor, mer kända som ”Hesa Fredrik”, redo att ljuda signalen för Viktigt Meddelande till Allmänheten , eller andra signaler. Av dessa är tio utplacerade på olika platser i Mora. Men snart ska de få förstärkning med ytterligare tre tutor, som ska placeras på strategiska platser.
  Läs mer

 • Gågatan i Mora
  Mora får Walk of fame
  Det kommer bli en Walk of Fame i Mora där personer som haft stor betydelse för Moras moderna utveckling kommer att lyftas fram. Det beslutade kommunstyrelsen under sammanträdet tisdag den 12 april
  Läs mer

 • Karta som visar omledningen
  Seljabron stängs av tillfälligt från 25 april
  Bron mellan Selja och Östnor ska repareras, därför kommer den vara avstängd under en period. Bron stängs av från och med 25 april och den beräknas vara avstängd i sex veckor.
  Läs mer

 • Strandenområdet från luften
  Beslut i kommunfullmäktige om nytt förslag för Strandenområdet
  Nu har kommunfullmäktige i Mora tagit ett slutligt beslut om det nya förslaget för Strandenprojektet. Det nya förslaget innebär att Morastrand AB ges uppdraget att driva projektet vidare.
  Läs mer

 • En ordförandeklubba
  Följ kommunfullmäktige via webb-tv
  Måndag den 11 april klockan 18.30 är det dags för kommunfullmäktige i Mora att sammanträda. Du kan se sammanträdet direkt via kommunens webb-tv.
  Läs mer

 • Bild på Sarah Larsson vid kundtjänst lokaler.
  "Vårt mål är att bli Sveriges trevligaste kommunala kundtjänst"
  Den här veckan börjar kommunens kundtjänst ta pulsen på hur deras mottagande och service upplevs. Mätningen görs genom telefonintervjuer med några av de som ringer till kommunen.
  Läs mer

 • Ukrainska flaggan hissad framför gamla kommunhuset i Mora
  Kommunen vill komma i kontakt med ukrainska flyktingar
  Både Mora kommun och Region Dalarna förbereder sig för ett ökat flyktingmottagande från Ukraina. Men redan nu har ett antal flyktingar kommit till Mora via privata initiativ. Och nu vill kommunen komma i kontakt med dem för att ge bästa möjliga hjälp.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Välkommen till dialogmöte – Hur påverkar kriget i Ukraina Mora kommun?
  Vi får en hel del frågor och funderingar till oss i Mora kommun med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Därför bjuder vi in till ett öppet möte där ansvariga från kommunen berättar om läget och svarar på frågor.
  Läs mer

 • Strandenområdet - Foto: Josef Björnetun, Mora kommun
  Nytt förslag för Strandenområdet vidare till kommunfullmäktige
  Nu har kommunstyrelsen i Mora beslutat att det nya förslaget för Strandenprojektet ska vidare för slutligt beslut i kommunfullmäktige den 11 april. Det nya förslaget innebär att Morastrand AB ges uppdraget att driva projektet vidare.
  Läs mer

 • Flera våningssängar i ett enkelt rum
  Behovet av flyktingboenden litet för tillfället
  Rysslands krig i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och engagemanget för att hjälpa till är stort. Det har kommit många frågor om vad man som kommuninvånare kan göra för att bidra.
  Läs mer

 • Husen på Saxviken
  Kommunen ska återställa husen i Saxviken
  Nu är det klart att kommunens försäkringsbolag tar den större delen av kostnaderna. Det innebär att planeringen för att återställa sättningsskadorna på husen i Saxviken kan börja.
  Läs mer

 • Saxnäs äldreboende
  Avrådan från besök på Saxnäs äldreboende tas bort
  Måndag den 4 april tas avrådan från besök på Saxnäs äldreboende bort. Det är dock viktigt att man som besökare är symtomfri och följer de råd och riktlinjer som finns på boendet.
  Läs mer

 • Flygbild över Mora
  Kommunen förnyar samarbetsavtalet med föreningen Wajrum
  Mora kommun har valt att förnya avtalet med den ideella föreningen Wajrum. Föreningen ska på kommunens uppdrag verka för att främja kompetensutveckling och utveckling av tillverkningsindustrin i norra Dalarna.
  Läs mer

 • Bild på vindkraftverk.
  Mora kommun säljer vindkraftverk för 14,6 miljoner
  Mora kommun säljer vindkraftverket på Hedboberget till vindkraftskooperativet Solivind för 14,6 miljoner kronor. - Vi är glada över att ha kommit i mål. Det gör att vi kan lägga större fokus på kärnverksamheten framöver. Nu jobbar vi med hållbarhet på ett annat sätt, bland annat genom att upphandla grön el, säger Anna Hed (C), kommunstyrelsens ordförande.
  Läs mer

 • Bild på en sopmaskin på en cykelväg.
  Snart startar sopning av Moras gator
  Sopning av gator och trottoarer är ett säkert vårtecken. Mora kommun står redo att starta vårens insats, men först behöver temperaturen stiga några grader till. - Vi kommer börja med gågatan, Fridhemsplan och större kommunala anläggningar så snart det är varmt nog, säger Ylva Kindgren, servicechef på teknik- och serviceförvaltningen.
  Läs mer

 • Ett guldsandbi
  Mässa på biblioteket om blommor och bin
  Mora kommun bjuder in till en minimässa på biblioteket den 2 april. Där får besökarna träffa föredragshållare som berättar om hur vi kan göra våra trädgårdar mer insektsvänliga.
  Läs mer

 • Flygbild över Strandenområdet.
  Extra kommunstyrelsesammanträde den 5 april
  Kommunstyrelsen håller ett extrainsatt sammanträde den 5 april med anledning av ett nytt förslag för utveckling av Strandenområdet. Förslaget innebär att uppdraget att driva Strandenprojektet vidare skulle ges till Morastrand.
  Läs mer

 • Flygbild över Hemus Skidstadion.
  Hemusområdet ska utvecklas – nu pågår planeringsarbetet
  Mora kommun har påbörjat arbetet med att utreda hur Hemusområdet och Mora Skidstadion ska kunna utvecklas på bästa sätt. Kommunen kommer att ha dialog med flera intressenter under våren.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Läget i kommunen kopplat till kriget i Ukraina
  Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa väcker en mängd känslor och frågor. Nu förbereder sig Mora kommun för att ta emot ukrainska flyktingar, bland annat genom att inventera boenden i kommunen.
  Läs mer

 • Kvarteret Valhall i centrala Mora.
  Förslag att renovera kvarteret Valhall
  Nu föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner Morastrands förslag till renovering av kvarteret Valhall i Mora för en beräknad kostnad på 70 miljoner kronor.
  Läs mer

 • Saxnäs särskilda boende.
  Fortsatt avrådan från besök på Saxnäs äldreboende
  Det råder fortsatt avrådan från besök på Saxnäs äldreboende i Mora. Beslutet är taget i samråd med smittskyddsenheten i Region Dalarna och enligt råd från Folkhälsomyndigheten.
  Läs mer

 • Strandenområdet
  Nytt förslag för Strandenprojektet
  Nu finns ett nytt förslag för Strandenprojektet som innebär att projektet stannar i kommunkoncernens regi genom att Morastrand AB ges uppdraget att driva projektet vidare.
  Läs mer

 • Guldsandbi
  Välkommen till minimässan Blommor och bin
  På lördag den 2 april bjuder Mora kommun in till en mässa på Mora bibliotek med fokus på biologisk mångfald och våra viktiga pollinatörer. Under dagen får du information och tips om hur du kan gynna de lokala pollinerarna och skapa din egen äng.
  Läs mer

 • Bild
  Avrådan från besök på Saxnäs äldreboende
  På grund av stor smittspridning av covid-19 på Saxnäs äldreboende i Mora så avråder vi för närvarande från besök till boendet.
  Läs mer

 • Mora kommun hissade under morgonen den ukrainska flaggan utanför kommunhuset.
  Mora kommun hissar ukrainska flaggan
  Idag på morgonen hissades den ukrainska flaggan utanför gamla kommunhuset i Mora.
  Läs mer

 • En man som bygger ihop en träram
  Nu kan du ansöka om bygglov via e-tjänst
  Mora, Orsa och Älvdalen kommuner byter system för hantering av bygglov och erbjuder nu möjligheten att ansöka via en ny e-tjänst.
  Läs mer

 • En skolbuss
  Ansök om skolskjuts med e-tjänst
  Har du barn i grundskolan som behöver skolskjuts under läsåret 2022/2023? Då kan du ansöka om skolskjuts i vår e-tjänst Länk till annan webbplats.. E-tjänsten är öppen för ansökan under perioden 7 mars till 27 mars.
  Läs mer

 • Bild på Ukrainas flagga
  Mora kommun bildar krisledningsstab
  Nu har Mora kommun bildat en krisledningsstab som jobbar med att omvärldsbevaka läget i världen kopplat till kriget i Ukraina. Staben arbetar även med frågor som ett eventuellt flyktingmottagande, IT-störningar, beredskap för brist på varor och påverkanskampanjer.
  Läs mer

 • Bild på en skyddsrumsskylt
  Frågor om skyddsrum och krisberedskap
  Det finns en del oro inför det osäkra läget i världen med tanke på Rysslands invasion av Ukraina. Många söker information hos olika myndigheter om det aktuella läget och om frågor kopplade till krisberedskap.
  Läs mer

 • Bild på utomhushögtalare
  Test av signalen Viktigt meddelande den 7 mars
  Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik, fungerar. På måndag 7 mars klockan 15.00 är det åter dags för test av utomhusvarningen. Med tanke på omvärldsläget och kriget i Ukraina, betonar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att signalen på måndag endast är ett test.
  Läs mer

 • Ukraina - Europakarta
  Mora kommun visar stöd för Ukraina
  Just nu flyr många från kriget i Ukraina, därför ser Mora kommun över möjligheten till tillfälliga boenden. Det handlar om att ha en beredskap för att eventuellt ta emot människor på flykt.
  Läs mer

 • Ukrainas flagga
  Oro för omvärldsläget
  Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina känner många oro inför det osäkra omvärldsläget. Länsstyrelsen i Dalarna har samlat länkar med relevant information.
  Läs mer

 • Händer som tvättas med tvål.
  Covid 19-läget i Mora kommun
  Den 9 februari togs de flesta restriktioner bort som var kopplade till covid-19. Smittspridningen minskar, men kommunens förskolor, grundskolor, äldrevård och omsorg är fortfarande påverkade av pandemin.
  Läs mer

 • Praktikant i en butik
  Ungdomar i Mora söker praktik
  Vill du bidra till att hjälpa Moras ungdomar att få en försmak av yrkeslivet? Nu söker Mora kommun praktikplatser inför sommaren 2022 för ungdomar som slutar årskurs 8 och 9 i grundskolan eller årskurs 1 i gymnasiet.
  Läs mer

 • Ett kollage med foton från de som kommer delta på forumet.
  Hållbart frukostmöte öppet för alla
  Inte bara snack – nu gör vi! Så lyder den kärnfulla programförklaringen när Hållbara Mora arrangerar business forum torsdagen den 3 mars.
  Läs mer

 • Mora Airport
  Ett steg närmare trafikplikt för flyg i Mora
  Mora kommun välkomnar att trafikplikt införs på linjen Mora-Arlanda från och med 2023. Det är huvudbudskapet i det remissvar som Mora kommun skickar till Trafikverket, efter beslut i kommunstyrelsen.
  Läs mer

 • Fäbod
  Moras kulturmiljöer får ny inventering
  Mora kommun ska ta fram en ny kulturmiljöinventering. Det beslutade kommunstyrelsen under tisdagens sammanträde. Kulturmiljöinventeringen ska beskriva Moras unika och skiftande kulturmiljöer och vägleda hur till exempel nybyggnation och renoveringar kan utformas för att bidra till platsens kulturmiljö.
  Läs mer

 • Karta över Vasaloppets målområde.
  Trafikinformation under Vasaloppsveckan
  På fredag 25 februari inleds Vasaloppsveckan och förberedelserna är redan igång. Det innebär tidvis begränsad framkomlighet i trafiken i centrala Mora.
  Läs mer

 • Flygbild över Strandenområdet i Mora
  Val av aktör för det nya skolområdet på Stranden
  Nu har kommunstyrelsen i Mora beslutat om att föreslå för kommunfullmäktige att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för en 7–9 skola med idrottshall på Strandenområdet. Kommunstyrelsen kommer även att föreslå för fullmäktige om val av aktör och finansiering för det nya skolområdet.
  Läs mer

 • Gågatan i Mora.
  Stark inflyttning till Mora kommun under 2021
  Mora kommuns befolkning ökade med 178 personer under 2021. Vid årsskiftet hade Mora kommun 20 670 invånare. Befolkningsökningen beror på en ökad inflyttning, där fler personer flyttat till Mora än vad som flyttat ut.
  Läs mer

 • Therese Drakes, som arbetar på Centrala Moras hemtjänstgrupp.
  Cyklande hemtjänsten – snabb, hälsosam och klimatsmart
  Redan före klockan sju på morgonen kan du se dem på Moras gator utrustade med sina röda ryggsäckar – den cyklande hemtjänsten.
  – Det finns inget bättre sätt att ta sig fram i centrala Mora. Samtidigt gör vi en insats för klimatet, säger Helen Nybladh, enhetschef på socialförvaltningen.

  Läs mer

 • Några av bilderna från SBB:s förslag
  SBB föreslås utforma skolområdet på Stranden
  Nu har Strandenprojektet beslutat att rekommendera SBB:s förslag till kommunstyrelsen, för utformning av det nya skolområdet på Stranden i centrala Mora. Rekommendationen baseras på en utvärdering av de tre förslagens utformning, ekonomi och juridik.
  Läs mer

 • Bild
  På Fritidsbanken kommer du kunna låna utrustning gratis
  – Har du idrotts- eller fritidsutrustningar som bara ligger och skräpar? Lämna in dem hos oss i så fall, säger Åke Nyström, projektledare för Fritidsbanken i Mora kommun.
  Läs mer

 • Bild
  Mediapolicy beslutad i Mora kommun
  Nu har kommunfullmäktige fastställt ett förslag till mediapolicy som varit på remiss i förvaltningar och nämnder. Syftet med policyn är att tydliggöra kommunens skyldigheter och rättigheter gentemot media, som medarbetare, chef och förtroendevald.
  Läs mer

 • En ordförandeklubba
  Mora kommunfullmäktige sammanträder
  Måndag den 7 februari klockan 18.30 är det dags för årets första sammanträde för Mora kommunfullmäktige. Sammanträdet sker digitalt, du kan se sändningen live via kommunens webbTV.
  Läs mer

 • covid-19
  Vad gäller i Mora kommun från den 9 februari?
  Från och med den 9 februari tas en stor del av restriktionerna bort som är kopplade till covid-19. I Mora kommun sker återgången till arbetsplatserna successivt från den 9 februari till den 7 mars.
  Läs mer


 • Löneöversyn 2022 Mora kommun
  Kommunstyrelsen i Mora kommun har beslutat om vilka särskilda satsningar, utöver det ordinarie utrymmet, som ska göras i och med löneöversyn 2022. Flera yrken och specialistkompetenser har identifierats för en särskild satsning.
  Läs mer

 • Bild
  Blandade resultat för Mora i ”Kommunens kvalitet i korthet”
  Mora kommun deltar i ett nationellt projekt Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, som varje år tar fram resultat inom tre viktiga områden; barn och unga, stöd och omsorg, samhälle och miljö. Moras resultat för 2021 är blandat, både positivt och negativt.
  Läs mer

 • Strandenområdet.
  Film: Se presentation av Stranden-förslagen
  De tre förslagen för nytt skolområde vid Stranden presenterades förra veckan för elevråden på Noretskolan och Morkarlbyhöjden skola. Är du nyfiken på förslagen? Se projektgruppens presentation här.
  Läs mer

 • Personal på SOL förskola tar emot diplomet
  Årets vinnare av pedagogiska priset
  SOL förskola och förskolan Pärlan vinner årets pedagogiska pris för ett utomordentligt arbete. Det pedagogiska priset delas varje år ut av för- och grundskolenämnden som uppmuntran till två förskolor, skolor eller fritidshem som har arbetat målmedvetet och utvecklande.
  Läs mer

 • Bild
  Mora föreslås få del av pandemistöd till flyget
  Mora är en av de kommuner som föreslås få ta del av regeringens pandemistöd på 100 miljoner till regionala flygplatser.
  Läs mer

 • Förintelselägret Auschwitz-Birkenau.
  Idag hedrar vi förintelsens offer
  Vi i Mora kommun vill idag uppmärksamma den internationella minnesdagen för förintelsens offer. Vi hedrar minnet av alla som mördades under förintelsen och de som stod emot.
  Läs mer

 • På Strandenområdet planeras för ny högstadieskola, idrottshallar, kulturskola och ungdomsgård.
  Är du nyfiken på det nya skolområdet vid Stranden?
  Nu kan du ta del av de tre förslag som gått vidare till slutinlämning för det framtida skolområdet vid Stranden i centrala Mora. Igår fick kommunen ta del av förslagen för första gången i sin helhet.
  Läs mer

 • Fördjupad översiktsplan på utställning i Mora bibliotek sommaren 2021.
  Fördjupad översiktsplan för Mora tätort har vunnit laga kraft
  I slutet av november 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) för Mora tätort. Den 23 december vann planen laga kraft och började därefter att gälla.
  Läs mer

 • Pannkaksfest, Morkarlbyhöjdens skola Melker Jonsson Bixo elev
  Moras skolelever och förskolebarn slänger allt mindre mat
  Matsvinnsarbetet i Mora kommun har blivit en succé. Under 2021 minskade matsvinnet i skolor och förskolor med över en tredjedel, jämfört med 2018. Under fredagens skollunch firade elever och personal med pannkaksfest.
  Läs mer

 • Mora flygplats. Pressbild från Dalaflyget.
  Trafikverket föreslår trafikplikt till Mora
  Nu har Trafikverket föreslagit i en remiss att Mora kommun ska få allmän trafikplikt via flyg. Trafikplikt skulle innebära stora möjligheter för kommunens utveckling, för företagen, för export- och besöksnäring.
  Läs mer

 • Ordförandeklubba. Mostphotos.
  Åtgärder kring brister i genomförande av kommunfullmäktiges beslut
  I samband med en intern utvärdering av ny nämnds- och förvaltningsorganisation har verkställighet av kommunfullmäktiges beslut kontrollerats. Utvärderingen visar att det finns brister och en åtgärdsplan har tagits fram.
  Läs mer

 • Pojke studerar vid skolbänk. Mostphotos.
  Nu när skolorna har öppnat igen – Vad ska man tänka på?
  I dagsläget har Folkhälsomyndigheten inte infört några nya rekommendationer i grundskola eller gymnasium. Argumentet för att hålla skolorna öppna är att det är viktigt att barn och ungdomar får vara i skolan.
  Läs mer

 • Kollage med bilder på skidåkare genom tiderna
  100-åring som sätter Sverige i rörelse
  – Vi firar med motion och hälsa, inte med gräddtårta och kaffe. Vårt mål är att sätta Sverige i rörelse – det är detta som Vasaloppet handlar om. Det säger Mats Rylander, projektledare för Vasaloppets hundraårsfirande. Och hans perspektiv är framtiden – även om firandet inleds med en tillbakablick.
  Läs mer

 • En kvinna med en rullator
  Tillfällig avrådan från besök i kommunens äldreboenden
  På grund av den extremt stora smittspridningen av covid-19 i samhället så avråder Mora kommun just nu från besök till kommunens äldreboenden.
  Läs mer

 • Moras gågata Kyrkogatan under vintertid. Tommy Alvén/Mostphotos.
  Kommunen förnyar avtalet med Regionstad Mora
  Mora kommun har valt att förnya avtalet med Regionstad Mora ekonomiska förening. Föreningen ska på kommunens uppdrag fortsätta arbeta med utveckling av platsvarumärket Mora samt med lokal besöksnärings- och handelsutveckling.
  Läs mer

 • Närbild på oljefärg och pensel
  Nominera och ansök till årets kulturpristagare och kulturstipendium
  Varje år delar kultur- och fritidsfritidsnämnden ut pris och stipendium för personer bosatta eller har nära anknytning till Mora. Du kan nominera och ansöka fram till den 1 april.
  Läs mer

 • Bild
  Statsbidrag på drygt fem miljoner kronor till Mora kommun
  Regeringen har beslutat att ge Mora kommun statsbidrag för att främja utvecklingskapaciteten. Bidraget ges till 39 kommuner med särskilda geografiska och demografiska utmaningar och är på 1 760 000 kronor per år under perioden 2022–2024.
  Läs mer

 • Rosa huset och kulturskolan Miranda, exteriör på huset, snö. Foto. 
  Nya åtgärder för kultur- och fritidsverksamheterna
  Den 23 december börjar nya restriktioner gälla. Bland annat återinförs kravet på tio m2 per person i lokaler inom kultur- och fritidsverksamheter. I alla kommunala kultur- och fritidslokaler finns information om hur många som får vistas i lokalerna. 
  Läs mer

 • En plankorsning
  Gångtunnel till Sanda när järnvägskorsningen stängs
  Trafikverket har ansökt om bygglov för att permanent stänga plankorsningen vid Sandholmsvägen i Mora. Nu har byggnadsnämnden i Mora beviljat bygglovet med ett krav – det ska byggas en gång- och cykeltunnel under plankorsningen
  Läs mer

 • En grafik som visar hur stor andel som svarade vad
  Synpunkter ska förbättra kommunens kommunikation och tillgänglighet
  Under hösten fick Moraborna möjlighet att tycka till om Mora kommuns tillgänglighet och kommunikation. Syftet med undersökningen var bland annat att se hur tydligt det är för medborgare vart man ska vända sig i olika frågor.
  Läs mer

 • Restaurangbyggnad vid Moras kaj.
  Mora kommun säljer fastighet vid kajen
  Fastigheten Mora Stranden 38:1 är en av Mora kommuns byggnader och som idag hyrs ut till ett privat företag med restaurangverksamhet. Under gårdagens sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja fastigheten på den privata marknaden.
  Läs mer

 • Tangentbord med nyckel och lås. Mostphotos.
  Säkerhetsåtgärder kring IT-system
  Förra veckan upptäcktes ett allvarligt hot mot IT-miljöer världen över. I Mora, Orsa och Älvdalens kommuner pågår därför ett arbete med att undersöka om något av kommunernas verksamhetssystem eller programvaror är drabbade.
  Läs mer

 • Klubba som används för att fastställa beslut inom politiken. Mostphotos.
  Intervju med fullmäktiges ordförande inför sammanträdet den 20 december 2022
  På måndag den 20 december sammanträder kommunfullmäktige i Mora. Mötet inleds med att fira att Mora kommun fyller 50 år. Se en längre intervju med Lennart Sacredeus (KD), ordförande i kommunfullmäktige, där han beskriver vad mötet kommer att innehålla.

  Läs mer

 • Ett barn med en skateboard
  Mora kommun startar en fritidsbank
  Snart öppnar kommunen en egen fritidsbank – som ett bibliotek fast med sport- och friluftssaker. Här kan vem som helst låna begagnad utrusning gratis, vilket ger fler möjligheten att leva ett aktivt liv.
  Läs mer

 • Foto på Sonja Viklund och Omid Azimi som kollar ner mot en dator och ler.
  Digital satsning minskar utanförskapet
  Både äldre och nyanlända saknar ofta digital kompetens och kan lätt hamna i ett utanförskap. Därför inledde Mora kommun förra hösten en satsning på att öka den digitala delaktigheten hos de två grupperna. Och projektet
  blev en succé – nästan 300 personer har fått hjälp med bank-ID, e-post och
  andra digitala tjänster.

  Läs mer

 • Bild med texten "Syna gratulerar Mora kommun till tredjeplatsen i 2021 års tillväxtindex för Dalarnas län"
  Företagen i Mora har tredje bästa tillväxten i Dalarna
  För sjunde året i rad placerar sig Mora bland de tre bästa kommunerna i Dalarna när det gäller bästa tillväxt i aktiebolagen. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.
  Läs mer

 • Bild
  Bedragare riktar in sig på äldre
  Nu meddelar polisen att bedrägerier i olika former ökar kraftigt, bedragarna hittar konstant på nya sätt att luras och det är något som vi alla kan råka ut för. Tyvärr riktar bedragarna ofta in sig på äldre medborgare.
  Läs mer

 • Gamla brandstationen i Mora.
  Försäljning av gamla brandstationen
  Kommunstyrelsen i Mora kommun beslutade under våren att sälja fastigheten Mora Stranden 8:6, mer känd som gamla brandstationen. Nu påbörjar kommunen försäljningsprocessen och ställer härmed fastigheten till marknadens förfogande.
  Läs mer

 • Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora
  Julhälsning från Moras förtroendevalda
  Jul- och nyårshelgerna närmar sig och snart kan vi lägga ännu ett år bakom oss. Hör hur några av Mora kommuns förtroendevalda politiker summerar året och skickar en julhälsning.
  Läs mer