Information om coronaviruset
Läs om hur Mora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset, även kallat covid-19.

Planer för vatten, avlopp och dagvatten

Vatten – en viktig resurs att värna.

Alla behöver vatten och vi har ett gemensamt ansvar att se till att även framtida generationer kan ta del av det fina vatten vi idag har i Mora.

Bild

Mora kommun har, i samarbete med Nodava AB, arbetat fram ett antal dokument som strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för en hållbar vatten- och avloppsförsörjning. Du hittar dem i rutan "Mer information". Policy och plan, vatten och avlopp antogs under år 2015 respektive år 2016. Snart kommer dessa att bytas ut mot de nya reviderade dokumenten som fastställdes i kommunfullmäktige den 3 maj.

Den reviderade VA-planen en handlingsplan för åren 2021 – 2025 med åtgärder inom; Skydd av vattentäkter och vattenresurser, Kretslopp och resurshushållning, Plan för befintliga allmänna VA-anläggningar, Utbyggnadsplan för allmänt vatten och avlopp, Plan i väntan på anslutning till allmän VA-försörjning samt enskild försörjning och Kommunikation.

Senast uppdaterad: 24 maj 2021