Du kan spara ärendet för att fortsätta senare.

Ansökan om anläggningsstöd för föreningsägda lokaler/anläggningar som bedriver ungdomsverksamhet

Här fyller du i dina uppgifter och väljer förhandsgranska för att skriva ut och spara.

Vill du hämta en tom blankett att skriva ut och fylla i på papper, klickar du på "Hämta tom blankett".

Föregående
  • Ansökan
  • Förhandsgranska
  • Fortsätt till utskrift
Nästa

Ansökan avser

Sökande förening

Kontaktperson

Bilagor

Till ansökan bifogas kopior på:

OBS! Om de senaste handlingarna redan lämnats in i samband med annan ansökan är det inte nödvändigt att lämna in dessa på nytt.

Anläggningens driftkostnader

KostnadKostnad (kr)
Försäkring
El
Olja/bränsle
Vatten/avlopp
Renhållning
Summering0

Underskrift

Ifylles efter utskrift.

Sista ansökningsdatum är 31 mars

Ansökan skickas till:
Mora kommun
Föreningsservice
792 80 Mora

Information och förfrågningar:
Föreningsservice
föreningsservice.fritid-kultur@mora.se

Välkommen med er ansökan!

  • Förhandsgranska
  • Fortsätt till utskrift