Nya bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall på tomten

Kontakta din hemkommun för information om bestämmelserna och eventuell dispensansökan.

Eldning utomhus - Eldningsförbud

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda. Här nedan kan du se vad som gäller i din kommun, ett eventuellt eldningsförbud publiceras även på respektive kommuns hemsida.

‌Rådande eldningsförbud per kommun

Kommun

Typ av förbud

Gäller från

(anges vid eldningsförbud)

Leksand

Inget eldningsförbud 

Mora

Inget eldningsförbud 

Orsa

Inget eldningsförbud 

Vansbro

Inget eldningsförbud 

Älvdalen

Inget eldningsförbud 


Du som eldar har alltid ansvaret för att elden inte sprids okontrollerat. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och var förberedd med släckutrustning, placera elden på ett strategiskt smart ställe. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.

Anmälan majbrasa

I samband med valborg ska du anmäla din majbrasa eftersom du eldar efter att det har blivit mörkt. Anmälan görs direkt via formuläret nedan:

 

Vanliga frågor

Aktivitet

Tillåtet vid Normalförbud*

Tillåtet vid

Skärpt förbud*

Grillning/matlagning på

gasolkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på

spritkök i egen trädgård?**

Ja

Nej

Grillning/matlagning på

engångsgrill i egen trädgård?**

Nej

Nej

Grillning/matlagning på

kolgrill i egen trädgård?**

Ja

Nej

Matlagning på stormkök i

fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga

på brygga eller båt i sjö?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga

på Fäbodvallen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga

på skogsfastighet/i skogen?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga

utomhus vid mitt fritidshus?

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga

i ett vindskydd, kåta och liknande?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga

på fjället?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga

på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen så att gnista ej kan orsaka brand.

Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga

på iordningsställd grillplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) men saknar en bred markyta med grus eller annat icke brännbart material runt grillplatsen, t. ex. i skogen eller närhet till terrängen där gnista kan orsaka brand

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?

Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?

Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?

Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?

Nej

Nej

Använda elgrill?

Ja

Ja

Tända en cigarett?

Ja, men fimpen ska tas om hand o inte hamna i naturen

Ja, men fimpen ska tas om hand och får inte hamna i naturen

Använda levande ljus inomhus?

Ja

Ja

Använda levande ljus utomhus?

Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Ja om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Elda i min badtunna?

Ja, på egen tomt och om det kan ske säkert.

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad

Använda fyrverkerier?

Nej

Nej

Utföra svetsning hemma?

Nej

Nej

Utföra heta arbeten yrkesmässigt, till exempel svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja, men aktuella krav måste följas.

Ja, men aktuella krav måste följas.

Använda metallkap eller metallslip?

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor hamnar


* Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärder och förbud för att förebyggande brand.

** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

  • Ha alltid släckutrustning tillgänglig. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga. Det är även bra att ha en brandtålig kratta och spade.
  • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök. Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kontakta din kommun för att ta reda på vilka regler som gäller där du bor.
  • Elda små ytor för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
  • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
  • Elda inte när det har blivit mörkt. Personer i närheten kan uppfatta det som en nödsituation och larma brandkåren.
  • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
  • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre. Ett enkelt sätt att släcka en brasa kan vara att kratta isär glöden och vattna rikligt.
  • Elda aldrig ensam. Om branden sprider sig okontrollerat kan man behöva vara flera för att hantera den.
  • Kontrollera alltid att all glöd är släckt och vattna igenom jorden innan du lämnar platsen. Gör även en efterkontroll några timmar senare.
  • Om du bor i ett tätbebyggt område bör du undvika att elda trädgårdsavfall, du kan istället köra avfallet till kommunens återvinningscentral.

Nej, du behöver inte anmäla att du ska elda. Brandkåren kommer alltid att rycka ut vid 112-samtal, oavsett om du anmält eller inte. Håll därför elden så liten som möjligt så undviker vi onödiga 112-samtal.
I samband med valborg ska du dock anmäla eldningen eftersom du då eldar efter att det har blivit mörkt.

Senast uppdaterad: 25 april 2024