Synpunkter

Har du synpunkter eller klagomål på brandkårens verksamheter och tjänster? Det kan vara beröm, frågor, förslag eller klagomål. Hjälp oss att påverka utvecklingen i våra verksamheter genom att lämna en synpunkt via detta webbformulär.

Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre. Alla synpunkter registreras och följs upp. Tänk på att lämna kontaktuppgifter om du vill få ett svar av den handläggare som ansvarar för verksamheten du har synpunkter på.

En lämnad synpunkt blir en offentlig handling. Du kan självklart välja att vara anonym, men då kan vi inte återkomma till dig med besked om vilka åtgärder som har gjorts. Vi läser inkomna synpunkter under kontorstid helgfri måndag-fredag.

Välkommen med din synpunkt.

Jag vill lämna: * (obligatorisk)
Jag vill lämna:
Här anger du vilken typ av synpunkt du vill lämna.

Gäller din synpunkt någon särskild plats, brandstation eller om något på webbplatsen. Ange om du vet, annars lämna tomt.

Här beskriver du din synpunkt. Var så tydlig som möjligt.

Här kan du bifoga dokument eller bilder som hör till synpunkten.
Personuppgifter
Brandkåren Norra Dalarna kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.
Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.
Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/ verksamheter. För mer information om detta så kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.
Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter på wbrand.se/personuppgifter
Önskar svar * (obligatorisk)
Önskar svarAnge hur återkoppling önskas. Tänk på att ange fullständiga kontaktuppgifter för återkoppling nedan enligt det sätt du vill bli kontaktad på. Lämna nedanstående fält tomma ifall du inte vill bli kontaktad.

Senast uppdaterad: 16 februari 2024