Media

Har ni frågor om våra brandstationer, verksamheter eller vårat arbete? Här finns en kontaktlista för media till några av våra medarbetare.

Trafikolycka i Leksand

Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund som ägs av kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen.

Direktionen, förtroendevalda

Direktionen består av förtroendevalda från de olika medlemskommunerna. Direktionens ordförande och vice ordföranden svarar på frågor om de politiska besluten som rör förbundet.

Ordförande Anna Hed (C), Mora kommun
0250-266 19, anna.hed@mora.se

Vice ordförande Peter Egardt (S), Älvdalens kommun
0251-312 02
, peter.egardt@alvdalen.se


Tjänstemän

Henric Helander, förbundsdirektör/räddningschef
010-203 17 80, henric.helander@wbrand.se

Ger svar på övergripande frågor som handlar om till exempel verksamhetens budget, arbetsmiljöfrågor, samverkan med andra myndigheter, förbundets brandstationer, bemanning, förmåga, utbildning och olycksutredning.

Anders Lasses, operativ chef
010-203 17 50, anders.lasses@wbrand.se

Ger svar på frågor som handlar om distriktens verksamhet, övningar med mera.

Emil Svensson, chef förebyggande
010-203 17 60, emil.svensson@wbrand.se
Ger svar på frågor som handlar om förebyggande arbete, till exempel tillsynsverksamheten, tillståndsgivning, samhällsplanläggning och sotning.

Presstelefon
070-344 11 15
Dygnet runt finns vår presstelefon bemannad.

Senast uppdaterad: 20 mars 2024