Direktionen

Förbundets beslutande församling kallas för direktion. Direktionen består av förtroendevalda från medlemskommunerna. Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande och oppositionsråd eller motsvarande är ersättare.

Kommunerna har i och med bildandet av förbundet, överlämnat ansvaret för de uppgifter som fastställs i förbundsordningen till direktionen. Direktionen har alltså det yttersta ansvaret för att bereda människors liv och hälsa och egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Protokollen från direktionsmötena publiceras här på förbundets webbplats efter det att de har justerats.

Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande:

  • Leksands kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
  • Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
  • Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.
  • Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare
  • Älvdalens kommun utser1 ledamot och 1 ersättare.

Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten och vice ordförande roterar mellan de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Turordning för vice ordförande är efter invånarantalet med Leksands kommun som start från mandatperioden 2019-2022.

Direktionens ledamöter  

Anna Hed (C), Mora, ordförande

Ulrika Liljeberg (C), Leksand, vice ordförande

Mikael Thalin (C), Orsa

Stina Munters (C), Vansbro

Kjell Tenn (C), Älvdalen

Direktionens ersättare

Lennart Sohlberg (S), Mora

Viktor Zackrisson (S), Leksand

Magnus Bjurman (S), Orsa

Nils-Erik Edlund (S), Vansbro

Kenneth Upphagen (SD), Älvdalen

Senast uppdaterad: 20 juli 2020