Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,


Fördelning av medlemsavgiften

Medlemskommun

Medlemsavgift 2022 (tkr)

Procentuell fördelning

Leksand

10 124 tkr

17,5 %

Mora

20 075 tkr

34,7 %

Orsa

6 248 tkr

10,8 %

Vansbro

7 290 tkr

12,6 %

Älvdalen

14 116 tkr

24,4 %

Totalt

57 854 tkr

100,0%

Senast uppdaterad: 7 september 2023