Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,

 

Fördelning av medlemsavgiften

Medlemskommun

Medlemsavgift 2019

Procentuell fördelning

Leksand

9 600 tkr

17,5 %

Mora

19 085 tkr

34,7 %

Orsa

5 927 tkr

10,8 %

Vansbro

6 940 tkr

12,6 %

Älvdalen

13 406 tkr

24,4 %

Totalt

54 958 tkr

100,0%

Senast uppdaterad: 17 februari 2019