Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar.


Fördelning av medlemsavgiften

Medlemskommun

Medlemsavgift 2024 (tkr)

Procentuell fördelning

Leksand

11 660 tkr

17,5 %

Mora

23 120 tkr

34,7 %

Orsa

7 196 tkr

10,8 %

Vansbro

8 396 tkr

12,6 %

Älvdalen

16 257 tkr

24,4 %

Totalt

66 629 tkr

100,0%

Senast uppdaterad: 20 mars 2024