Ekonomi

Förbundets budget består av medlemsavgifter från medlemskommunerna samt en viss intäktsfinansiering, främst via tillsynsavgifter och utbildningar,


Fördelning av medlemsavgiften

Medlemskommun

Medlemsavgift 2021

Procentuell fördelning

Leksand

10 088 575 kr

17,5 %

Mora

20 004 203 kr

34,7 %

Orsa

6 226 092 kr

10,8 %

Vansbro

7 263 774 kr

12,6 %

Älvdalen

14 066 356 kr

24,4 %

Totalt

57 649 000kr

100,0%

Senast uppdaterad: 26 april 2021