Farliga verksamheter

Inom förbundet finns i dagsläget 3 st sevesoanläggningar. Här kan du läsa mer om vad detta innebär och om respektive verksamhet.

Inom förbundets gränser finns 3st verksamheter som hanterar kemikalier i så stor omfattning att de omfattas av den så kallade ”Sevesolagstiftningen”. Sevesolagstiftningen syftar till att skapa en trygg och säker hantering av företag som hanterar stora mängder kemikalier. Som en del i Sevesolagstiftningen åligger det företagen att ta fram information till allmänheten som kan vara till nytta för den enskilde medborgaren. Kommunen skall sedan se till att allmänheten får möjlighet att ta del av den här informationen.

Här kan du läsa mer om förbundets sevesoanläggningar

Senast uppdaterad: 24 januari 2024