Förbundets brandstationer

Nedan presenteras förbundets brandstationer

Räddningsstationen Leksand

Brandstationen i Leksand är normalt bemannad under vardagar mellan 08.00–16.00.

Här tjänstgör förbundets operativa chef, en distriktschef samt personal inom förebyggande och teknik som arbetar med bland annat utbildning, tillsyn, utveckling och materielvård. Beredskapsgrupperna är fyra till antalet och totalt ca 40 personer inklusive pool-personal.

På stationen finns ledningsenhet, släck- och räddningsbil, höjdenhet, och två vattenenheter. Därtill rullar också två första-insats-bilar i kommunen. Dessa bemannas av ett befäl och en brandman som vid larm åker inom 90 sekunder.
Totalt finns alltid 8 personer i beredskap för händelser i vårt distrikt. Anspänningstiden för de stationerade enheterna är 6 minuter.

Vi finns på Backåkersvägen, Moskogens industriområde. I samma lokal finns även ambulansen, därav namnet räddningsstation.

 

Mora brandstation


Utryckningsstyrkan på stationen i Mora består av 1 yttre befäl, 1 styrkeledare och 4 brandmän med 90 sekunders utryckningstid/anspänningstid och 4 brandmän med fem minuters utryckningstid.

I övrigt finns det på stationen 1 brandchef, 1 vice brandchef, 1 chef förebyggande verksamhet, 2 brandinspektörer och 1 förbundsadministratör.

Byarna Venjan och Gävunda har eget brandvärn som tar hand om många larm i den egna byn, ibland med hjälp av personal från Mora

Vi har 2 släck- och räddningsbilar, 2 vattenenheter, 1 höjdenhet samt 1 ledningsenhet.

Brandstationen i Mora finns på Mäxvägen 55.


Orsa brandstation


I Orsa har vi 20 deltidsbrandmän och 4 reserver som har beredskap var fjärde vecka. Utryckningsstyrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän och ska kunna rycka ut inom fem minuter. Här finns också 10 st räddningsvärnsmän i Skattungbyn och Orsa.

Stationen leds av en distriktschef som utför förebyggande arbete med tillsyner, remisshantering och tillståndshandläggning av brandfarlig och explosiv vara.

Adressen till stationen är Blästgatan 12 och här finns 6 fordon redo för utryckning.


Vansbro brandstation


Utryckningsverksamheten i Vansbro består av ett yttre befäl och av en styrka i Vansbro med en styrkeledare och fyra brandmän som har en anspänningstid på 7 minuter.

I Dala-Järna är det en styrkeledare och en brandman i beredskap. Personalen i Dala-Järna har sina utryckningsfordon med sig dygnet runt och har en anspänningstid på 90 sekunder.

Totalt är vi 38 personer anställda i Vansbro.

Brandmännen har beredskap var fjärde vecka. .

De fordon i Dala-Järna som ska bemannas på 90 sekunder är mindre brandfordon som är utrustade för en första insats med bland annat släcksystem och utrustning för IVPA (i väntan på ambulans). Vid brandstationen i Vansbro finns 2 släckbilar och 2 tankbilar samt en mindre fyrhjulsdriven bil avsedd för IVPA-uppdrag och skogsbrand. Brandkåren har också två räddningsbåtar inklusive räddningsbräda för ytvattenlivräddning. En båt ät placerad vid Vansbro och en i Dala-Järna.

Vid brandstation jobbar i nuläget fyra personer dagtid. En distriktschef som utför förebyggande arbete med tillsyner, remisshantering och tillståndshandläggning av brandfarlig och explosiv vara. En servicetekniker som ansvarar för underhåll och service av brandkårens fordon och materiel.

Kommunens sotningsväsende utgår från brandstationen och kommunens säkerhet- och beredskapssamordnares kontor är i brandstationen.

Stationen är placerad på Fabriksgatan 11.


Älvdalens brandstation

Utryckningsstyrkan består av en styrkeledare och fyra brandmän som dygnet runt ska kunna rycka ut inom 5 minuter.

I Älvdalens distrikt tjänstgör en distriktschef och en servicetekniker.

I Särna finns en utryckningsstyrka som består av 3 brandmän och 1 styrkeledare som dygnet runt ska kunna rycka ut inom 5 minuter.

På plats i Idre har vi en utryckningsstyrka bestående av 4 brandmän och 1 styrkeledare som dygnet runt ska kunna rycka ut inom 5-10 minuter. Mellan 1/5 och 30/11 består utryckningsstyrkan av 3 brandmän och 1 styrkeledare.

Storsätern har eget brandvärn med 10 brandvärnsmän som tar hand om larm i den egna byn, bland annat med hjälp av personal från Idre.

Åsen har eget brandvärn med 5 brandvärnsmän som tar hand om larm i den egna byn, med hjälp av personal från Älvdalen.


Senast uppdaterad: 15 november 2021