RÄDDNINGSREGION BERGSLAGEN – TILLSAMMANS FÖR ETT TRYGGARE SAMHÄLLE

Publicerad: 2 februari 2023

I maj 2020 startade Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarnas län, Västra Götalands län och Västmanlands län. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

Karta över Räddningsregion Bergslagen

En rad stora händelser genom åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland har därför bildat en gemensam operativ ledningsorganisation.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med cirka 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå är utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

- Med några års erfarenhet kan vi konstatera att systemet fungerar bra. Vid stora och komplicerade händelser ser vi hur slagkraftiga vi är - vi kan resursförstärka när behov uppstår vilket gör att insatserna inte bli så långdragna. Räddningsregion Bergslagen har också gett andra synergieffekter där gemensamma övningar, rutiner, upphandlingar är goda exempel, säger Räddningstjänsten Karlstadsregionens förbundsdirektör och räddningschef Nils Weslien.


Samarbete gällande räddningsledning och resurser

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.


Gemensam ledningscentral i Örebro


Ledning på skadeplats och i systemet som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral på brandstationen i Örebro som är samlokaliserad med SOS Alarm. Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larm- och ledningsbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

SOS Alarm en viktig del i systemet

SOS Alarm är också en viktig del i systemet. Deras räddningsåtgörare sköter utalarmeringen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Ingående räddningstjänster

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund


Följ RRB på Twitter


Räddningsregion Bergslagen finns på Twitter. Syftet är att kunna få ut information om händelser inom räddningsregionen som har ett nyhetsvärde och bedöms som allmänintresse samt att, vid behov, få ut information om insatser som kan påverka omgivningen direkt eller indirekt. Twitterkanalen används också i förebyggande syfte för att varna för förändrade riskbilder. Om det inte finns något särskilt att rapportera (vilket allra oftast är fallet) görs i stället en summering av dygnet när dagen har passerat. Följ gärna kontot! Du hittar det om du söker på RRBergslagen.

Till RRB:s Twitterkonto (extern länk) Länk till annan webbplats.

 

Se filmen om RRB

 

Senast uppdaterad: 2 februari 2023