Ärendelista

Direktionsmöte den 19 november 2020

Tid: Kl 09:00

Plats: Teams

Beslutsärenden

 Ytterligare åtgärder för ekonomi i balans

Rutiner för ekonomiuppföljning inom Brandkåren Norra Dalarna

Engångskostnader år 2020 samt budget år 2021 och framåt

Information

Förbundsdirektören informerar

Senast uppdaterad: 17 november 2020