Ärendelista

Direktionsmöte den 19 september 2019

Tid: kl 09:00

Plats: Skype

Beslutsärenden

  • Delårsbokslut januari - augusti 2019
  • Budget, mål och verksamhetsplan 2020 och framåt
  • Riskanalys för Brandkåren Norra Dalarna 2019
  • Sammanträdesplan 2020

Information

  • Förbundsdirektören informerar

/ Anna Hed, ordförande

Senast uppdaterad: 18 september 2019